Do SVOD Bohemia vstoupili další dva významní hráči

Do SVOD Bohemia vstoupili další dva významní hráči

11.2. - Od založení Svazu osobních železničních dopravců (SVOD Bohemia) uplynuly pouhé tři týdny a k zakládajícím členům, kterými jsou Arriva vlaky, České dráhy, RegioJet a AŽD, přistoupily společnosti Leo Express a Die Länderbahn. Svaz tím podle statistiky Správy železnic z roku 2021 představuje 99,22 % přepravních výkonů v osobní železniční dopravě. Přistupující dopravci tak vyjádřili důvěru ve vize, poslání a cíle svazu – prosadit změny, které povedou k zatraktivnění železnice a ke zvýšení jejího podílu na přepravním trhu. Ambiciózní plán počítá s tím, že v desetiletém horizontu vzroste podíl železnice na přepravě cestujících z dnešních 9 na 14 %. Česká republika by se tak mohla nejen dostat na úroveň vyspělých evropských zemí, ale začít konečně plnit to, k čemu se zavázala podepsáním Zelené dohody pro Evropu.

„Chceme přispět k pokračující kultivaci železničního odvětví, ve kterém se nesmí zapomínat na to nejdůležitější, a to jsou cestující,“ zdůraznil provozní ředitel Leo Express Martin Bala. „Jsme sice menší dopravce, ale ve SVOD Bohemia máme stejné postavení jako ostatní členové“ připojil se Michal Barták, jednatel Die Länderbahn. SVOD Bohemia již krátce po jeho vzniku přijaly představitelé Ministerstva dopravy ČR, Správy železnic, objednatelů a koordinátorů veřejné dopravy jako důstojného reprezentanta osobních železničních dopravců.

„Role svazu vzrůstá s postupující liberalizací železničního trhu. Státní správa logicky preferuje jednoho partnera. V zahraničí sektorový dialog funguje a teď začíná fungovat i u nás,“ uvedl výkonný ředitel SVOD Bohemia Petr Moravec. „SVOD Bohemia je otevřený a přidat se k nám mohou další osobní železniční dopravci působící v České republice.“

Hlavní priority SVOD Bohemia

- zvýšení podílu železnice na přepravě osob v ČR,

- minimalizace dopadů současného stavu tratí, jejich oprav a stavební činnosti na kvalitu služeb cestujícím,

- zkvalitnění infrastruktury, výstavba nových tratí, elektrizace, zkapacitnění tratí a uzlů, plánování a následná výstavba vysokorychlostních tratí (VRT),

- podpora zvyšování bezpečnosti, zavádění ETCS (Evropský vlakový zabezpečovací systém),

- aktivní zapojení do tvorby legislativy, formulace dopravní politiky státu a plánování rozvoje železniční sítě včetně přípravy podmínek pro využití alternativních pohonů drážních vozidel.

(pav)

Logo: SVOD Bohemia

spinner