DB Netz a Správa železnic vypsaly tendr na projektové řízení k rychlodráze Drážďany – Praha

DB Netz a Správa železnic vypsaly tendr na projektové řízení k rychlodráze Drážďany – Praha

12.5. - Správa železnic oznámila, že vyhlásila společně s německou železniční společností DB Netz tendr na projektové řízení k vysokorychlostní trati Praha-Drážďany. Předprojektová příprava je naplánována pro následující čtyři roky. Soutěž bude administrovat německá strana. Náklady na rychlodráhu by se podle dřívějších odhadů měly na českém území pohybovat okolo 130 miliard korun.

Zakázka je součástí smlouvy mezi českou a německou stranou o spolupráci při přípravě nové vysokorychlostní trati. V rámci projektu bude kombinován český a německý způsob projektové přípravy a zadávání doprovodných veřejných zakázek. Předmětem soutěžené zakázky je vedení a koordinace těchto činností, všech dodavatelů dílčích zakázek a podpora zadavatelů při předběžném plánování, které zahrnuje také přípravu podkladů pro doprovodné zakázky, a to napříč všemi částmi projektu.

Potenciální dodavatelé byli se způsobem zadávání veřejných zakázek podle německého práva seznámeni na počátku letošního roku v Praze formou předběžné tržní konzultace. Zúčastnilo se jí více než 70 zájemců z různých evropských zemí.
Kromě trati do Drážďan se připravuje dalších pět úseků VRT

Železniční spojení mezi Prahou a Drážďany by mělo zvýšit nabídku regionální osobní železniční dopravy, mělo by výrazně zrychlit dosavadní spojení, přesune část nákladní dopravy ze silnice na železnici a napojí Českou republiku na západoevropskou síť vysokorychlostních tratí.

Správa železnic na české železniční sítí v současnosti připravuje pět pilotních úseků vysokorychlostních tratí. Jde o úseky Praha Běchovice - Poříčany, která je po vyhlášení zakázky na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí nejdále, dále Přerov (Prosenice) - Ostrava - Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou a dále úsek Brno (Modřice) - Vranovice na tahu Brno - Vídeň/Bratislava a dva právě úseky mezi Prahou a Drážďany.
(čtk, tl)
spinner