ČD Cargo loni přepravilo téměř 65 milionů tun nákladu

ČD Cargo loni přepravilo téměř 65 milionů tun nákladu

Celkem 68,4 milionu tun přepraveného zboží, což je o 2,3 milionu tun více než v roce 2017, a zisk podle mezinárodních účetních standardů 935 milionů Kč. Tržby dosáhly 11,869 miliardy Kč, což bylo o 636 milionů Kč více než v roce 2017. To jsou hlavní ekonomické ukazatele za rok 2018, které vedení ČD Cargo zveřejnilo koncem dubna.

„Navyšujeme podíl na polském dopravním trhu, vytvořili jsme pobočku ČD Cargo Niederlassung Wien, která nově realizuje přepravy na naší licenci v Rakousku, aktivně působíme na Slovensku a připravujeme vstup i na další trhy železniční nákladní dopravy v Evropě. Musím konstatovat, že se nám dařilo i na tuzemském dopravním trhu, kde jsme poprvé v samostatné historii akciové společnosti ČD Cargo meziročně navýšili tržní podíl. Přispěly k tomu především zvýšené přepravy uhlí do elektráren, při nichž využíváme moderní technologii innofreight, ale také nový provozní model řízení přeprav a celková aktivní obchodní politika společnosti. ČD Cargo rovněž významným způsobem participovalo na řešení kůrovcové kalamity navzdory nízké profitabilitě těchto přeprav. Zde si však plně uvědomujeme naši společenskou odpovědnost a postup koordinujeme s ministerstvy dopravy a zemědělství,“ řekl předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik.

V loňském roce Skupina ČD Cargo přepravila na vlastní licence celkem 68,4 milionu tun zboží, což bylo o 2,3 milionu tun více než v roce 2017. Z pohledu přepravního výkonu byl meziroční progres ještě významnější, činil 9,4 procenta, což je dáno prodlužováním přepravní vzdálenosti primárně o realizované zahraniční úseky. S výjimkou černého uhlí a koksu zaznamenaly nárůst všechny komodity, nejvíce pak hnědé uhlí, dřevo a papírenské výrobky.

K mírnému meziročnímu snížení zisku Skupiny ČD Cargo přispěly především vyšší investice do obnovy a modernizace parku železničních kolejových vozidel, dále pak navýšení reálných mezd zaměstnanců, růst cen elektrické energie, paliva a dalších vstupů.

„Dosažené výsledky hodnotím o to pozitivněji, že v roce 2018 jsme investovali do obnovy, modernizace a komponentní údržby parku nákladních vozů a lokomotiv téměř 2,5 miliardy Kč, což je nejvíc v historii ČD Cargo. Ve zvýšené míře investujeme prostředky i do navýšení vlastních opravárenských kapacit, abychom zajistili dostatek provozuschopných nákladních vozů a lokomotiv. Rozšířili jsme také park moderních interoperabilních lokomotiv pro mezinárodní přepravy a flotilu univerzálních plošinových nákladních vozů pro přepravy široké škály komodit,“ dodal Ivan Bednárik.

Investice budou pokračovat

Ve zvýšené míře investic bude ČD Cargo v souladu s koncepcí obnovy a udržitelnosti parku železničních vozidel pokračovat i v dalších letech. „Máme uzavřené smlouvy na dodávky nových vozů a lokomotiv, ale i na modernizaci a opravy stávajícího parku železničních kolejových vozidel, které posílí konkurenceschopnost ČD Cargo na evropském dopravním trhu a přispějí tak k naplnění naší dlouhodobé strategie. Zároveň bude nezbytné nadále zvyšovat kvalitu nabízených služeb, optimalizovat provozní procesy a využití našich kapacit, abychom byli schopni i v budoucnu dostát závazkům vůči našim zákazníkům, dodavatelům, akcionářům i věřitelům,“ upřesnil předseda představenstva.

Skupina ČD Cargo loni podle Ivana Bednárika upevnila svou pozici na domácím dopravním trhu a opět meziročně navýšila podíl dopravních výkonů v zahraničí.

Celá Skupina ČD v zisku

Hospodaření celé Skupiny České dráhy skončilo v loňském roce podle Mezinárodních účetních standardů se ziskem téměř 1,2 miliardy Kč. Šlo přitom o meziroční zlepšení o více než 200 milionů. Mateřská společnost ČD loni skončila hospodaření s mírným ziskem, samotný segment osobní dopravy nicméně vykázal ztrátu 230 milionů Kč. Hlavní důvody, proč se zatím nedaří dostat přepravu cestujících do černých čísel, jsou nedofinancovaná regionální doprava v některých krajích, rostoucí výdaje za elektřinu a naftu, ale také velké množství výluk, kde musí České dráhy zajistit náhradní autobusy. Přitom firma v loňském roce vypravila přes 2,58 milionu

vlaků osobní přepravy a využilo je nejvíce zákazníků za posledních deset let.

Martina Vampulová

Foto: TJ

spinner