Zámek Štiřín hostil odbornou konferenci Linde Material Handling

5. listopadu 2018

Na v pořadí už sedmé zákaznické konferenci české pobočky společnosti Linde Material Handling se na konci října v prostorách zámku Štiřín sešly takové osobnosti jako profesor Vladimír Mařík, specialista na Průmysl 4.0, přední český ekonom Tomáš Sedláček, průkopník chytrého bydlení Jan Průcha či Josef Havelka, ikona českého kreativního marketingu. Předali obchodním partnerům společnosti Linde Material Handling a zájemcům z řad odborné veřejnosti spoustu nových podnětů.

Průvodcem celého dne byl již tradičně Jakub Železný, který společně s Jindřichem Kotyzou, ředitelem a jednatelem společnosti Linde Material Handling, uvítal všechny účastníky a provedl je programem plným zajímavých témat. Letošního ročníku konference společnosti Linde MH se zúčastnilo na sto hostů a spolu s Jakubem Železným měli pro přednášející řadu upřesňujících a inspirativních dotazů.

Vladimír Mařík se ve svém vystoupení věnoval čtvrté průmyslové revoluci i stavu v zavádění standardů Průmyslu 4.0. S velkým zájmem se setkala také přednáška Jana Průchy na téma naše bydlení ve 20. letech 21. století. Posluchače velmi zaujala problematika tzv. chytrých domácností a dala podnět k diskuzi o tom, jak bydlet jednodušeji a mít svůj domov více pod kontrolou. O tom, co vše se dá udělat pro bezpečnost ve skladech, následně pohovořil Lukáš Vavřička, který působí v roli Poradce pro bezpečný provoz a manipulaci ve společnosti Linde Material Handling Česká republika. Na závěr konference vystoupil ekonom Tomáš Sedláček, jehož osobitý styl přednášky shrnul sto let republiky a přinesl zajímavý pohled na možný vývoj v příštích sto letech podle černého i optimistického scénáře.

„Letošní ročník odborné konference Linde Material Handling přinesl spoustu nových podnětů a byl velmi inspirativní. Živá, místy až vášnivá diskuze nás přesvědčila, že se nám podařilo najít zajímavá a aktuální témata a přivést do sálu atraktivní mluvčí,“ zhodnotil sedmý ročník zákaznické konference Jindřich Kotyza, jednatel společnosti Linde Material Handling.

(mna)

spinner