Hamburský přístavní večer v Obecním domě.

4. října 2012

Přístavní večer Metropolitního regionu Hamburk patří již po dvě desítky let tradičně k největším pravidelným setkáním odborníků v námořní logistice v regionu střední a východní Evropy. Také letos se jej 4. října v pražském Obecním domě zúčastnilo přes 200 zástupců českých a slovenských logistických firem, námořních rejdařů a agentů, a také reprezentantů odborných svazů, obchodních komor a státních institucí.

Vedoucí reprezentace Hafen Hamburg Marketing (HHM) v Praze Bohumil Průša zákazníkům přístavů Hamburk, Lübeck, Cuxhaven a Brunnsbüttel poděkoval za jejich spolupráci v letošním roce. Náměstek ministra dopravy ČR Ivo Toman ve svém příspěvku připomněl mimo jiné nutnost kvalitního trimodálního napojení (celoročně splavné vodní cesty, kvalitní silniční a železniční sítě) vnitrozemského, exportně orientovaného státu na námořní přístavy, hlavně na přístav Hamburk.

Člen představenstva HHM Axel Mattern hosty seznámil s aktuálním vývojem v přístavu Hamburk, nejvýznamějším námořním přístavu pro české i slovenské hospodářství. Jménem početné delegace Metropolitního regionu Hamburk vyslovil přání, aby kvalitní spolupráce s partnery z České republiky a Slovenska pokračovala i v příštích letech.“

Na snímku zleva: Vladimír Doboš z pražské kanceláře HHM, člen vedení Hamburg Port Authority (HPA) Tino Klemm, Axel Mattern z představenstva Hafen Hamburg Marketing, náměstek ministra dopravy Ivo Toman, obchodní rada velvyslanectví SRN Milan Šimandl a vedoucí pražské reprezentace HHM Bohumil Průša.

spinner