VIDEO: Nad Labem se přesouvala konstrukce mostu

17. listopadu 2020
Příprava na stavbu nového mostu přes Labe v rámci modernizace Čelákovice – Lysá nad Labem pokračuje. Správa železnic informovala o přesunu třetí a čtvrté nosné konstrukce mostu do provizorní polohy, díky které zůstane v provozu trať během stavby mostu nového. Přesun konstrukcí probíhal ve dvou dnech a v celkové délce trval přes 8 hodin.


Výstavba nového železničního mostu přes Labe nedaleko zastávky Čelákovice-Jiřina má stát přes 1,8 miliardy korun, hotovo má být v první polovině roku 2022.

Náplní stavby je rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. Úpravami projde nejen železniční svršek a spodek, ale také přejezdy, mosty, trakční vedení či sdělovací a zabezpečovací zařízení. Celková přestavba pak čeká zastávku Čelákovice-Jiřina, kde se zrekonstruují nástupiště s délkou 220 m a nástupní hranou v normové výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Zbudují se nové přístřešky, které budou rozšířeny na výhledový počet cestujících. Těm budou sloužit i nové informační tabule.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu trati, která plní významnou roli v pražské příměstské dopravě. Současně dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Maximální výše podpory EU tvoří 83,07 % z celkových způsobilých nákladů. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

(tl)

Foto a video: Správa železnic

spinner