Vydání 24/2019

Hlas nákladních dopravců je po mnoha letech mlčení konečně slyšet i brán v úvahu

S blížícím se koncem roku jsme s výkonným ředitelem Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ Ing. Oldřichem Sládkem hovořili o aktuálních problémech, které letos tížily české nákladní dopravce, jejichž zájmy sdružení už víc než tři roky hájí. Mimo jiné jsme se také dotkli dalších aktuálních témat, jako je projednávání novely zákona o drahách nebo zavádění ETCS.

Co přinesl listopad 2019 v dopravě

Inspirací věnovat náš listopadový komentář silniční bezpečnosti bylo částečně říjnové Logistické a inovační fórum Mezinárodní unie silniční dopravy IRU konané v Londýně; zabývalo se přednostně bezpečností a vycházelo přitom z připomenutí 50 let úmluvy OSN o silniční bezpečnosti. Úmluva byla kritickým milníkem ve zlepšování silniční bezpečnosti na celém světě, v harmonizaci pravidel silničního značení, symbolech a signálech a úloze v dosahování cílů akcí Dekády OSN v silniční bezpečnosti. Lidská chyba je hlavní příčinou nehod při účasti těžkých nákladních vozidel, jež může být odvrácena cestou školení a také inovací.

Ivan Bednárik: Díky MD i SŽDC náklad ze železnice nemizí

Začátkem listopadu se v Harrachově uskutečnila obchodní konference ČD Cargo. Předseda představenstva nákladního dopravce Ivan Bednárik v úvodu poděkoval Ministerstvu dopravy ČR a Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), že náklad ze železnice nezmizel. Chybět nesmělo ani poděkování obchodním partnerům za dosavadní spolupráci.

Metrans převzal první lokomotivu Siemens Vectron

Metrans, dceřiná společnost hamburského přístavního a logistického podniku HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG), převzal v pražském kontejnerovém terminálu první z deseti objednaných vícesystémových lokomotiv Siemens Vectron MS. Vozy se vyrábějí v továrně Siemens Mobility v Mnichově-Allachu, přičemž celá dodávka bude realizována na jaře příštího roku. Metrans nové vectrony nasadí v přeshraničním nákladním provozu v zemích střední a východní Evropy.

Ministerstvo s novými výzvami na podporu kombinované dopravy zatím nepočítá

Program podpory kombinované dopravy v České republice, novela zákona o drahách a její dopady na kombinovanou dopravu, příprava infrastrukturních staveb či aktuální dění v Evropské komisi. Taková byla témata letošního druhého setkání odborníků na kombinovanou dopravu, které se uskutečnilo minulý týden na ministerstvu dopravy v Praze.

Logistické firmy trápí špatná infrastruktura a nedostatek lidí

Přes tři čtvrtiny dopravních, logistických a výrobních firem vidí jako největší současný problém nedostatek kvalitních zaměstnanců, trápí je také zvyšující se mzdové náklady. Další významnou brzdou podnikání u nás je nekvalitní infrastruktura, málo kilometrů dálnic a silnic první třídy a nekonečné uzavírky kvůli rekonstrukcím. Vyplývá to z průzkumu společnosti 108 AGENCY.

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – listopad 2019

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

ÚSPĚŠNÝ SVĚTOVÝ KONGRES PROBĚHL V ŘÍJNU V KAPSKÉM MĚSTĚ

Kongres, kterého se zúčastnilo 800 delegátů a 60 vystavovatelů, pokryl aktuální témata jako brexit, digitalizace, moderní otroctví, výchova, zbožová bezpečnost, zajímavost pro mladé talenty a mnohé další. Na plenárním zasedání byl zvolen nový prezident Basil Pietersen z Jižní Afriky a dále se delegáti usnesli, že příští kongres v roce 2022 se uskuteční v Panamě. Kongres také rozhodl o přesunu místa sídla vedení FIATA z Curychu do Ženevy, do větší blízkosti mezinárodních organizací. Z pracovních orgánů byly spojeny poradní skupiny pro odbornou přípravu a Logistická akademie FIATA a byl ustaven Logistický institut FIATA.

Do roku 2039 neutrální bilance emisí CO2

Daimler Trucks & Buses realizuje trvale udržitelnou podnikovou strategii a pracuje na tom, aby nejpozději v roce 2039 nabízel ve třech hlavních regionech – na trzích Evropy, Japonska a zóny NAFTA – pouze nová vozidla, jejichž provoz bude mít neutrální bilanci emisí CO2 („tank-to-wheel“; tedy měřeno od čerpání paliva, respektive energie, po pohon vozidla).

spinner