Vydání 24/2018

Chceme se zaměřit na zvýšení bezpečnosti železniční dopravy

Nejen vyšší bezpečnost na železnici, ale také zrychlení přípravy výstavby vysokorychlostních tratí či snaha rychleji rekonstruovat regionální tratě. To jsou jen některé z důležitých cílů, na něž se během svého působení na pozici generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) chce i nadále zaměřovat Bc. Jiří Svoboda, MBA. Odborníka, který s českou železnicí spojil celý svůj profesní život, a firmu, v jejímž čele stojí, ale čeká náročných úkolů mnohem víc. Které to jsou? Odpověď na tuto otázku jsme se pokusili najít v následujícím rozhovoru.

Co přinesl listopad 2018 v dopravě

Listopad napověděl, že zbývá měsíc do završení roku vyhlášeného Rokem multimodality. Byla to dopravní komisařka EU, paní Violeta Bulcová, která toto vyhlásila počátkem roku 2018 při zavírání předchozího Roku námořního. Oznámila současně tři plánované akce prvního pololetí s úzkou vazbou na multimodalitu: konferenci o evropské multimodální nákladní dopravě v březnu v Sofii, Arénu dopravního výzkumu v dubnu ve Vídni a dny dopravních koridorů také v dubnu tamtéž. A rovněž dotažení novelizované směrnice EU o kombinované dopravě.

ČD Cargo modernizuje a s ohledem na navyšující se vstupy zvyšuje smluvní ceny

„Loni jsme zde skloňovali slovo kapacita. Dnes máme kapacitu vyčerpanou a na to, abychom dosáhli úspěchu, potřebujeme vaši pomoc,“ těmito slovy zahájil letošní tradiční podzimní konferenci ČD Cargo pro obchodní partnery předseda představenstva společnosti Ivan Bednárik.

Evropský certifikát pro české soupravy na německý trh

Český výrobce kolejových vozidel, společnost Škoda Transportation, získal certifikát TSI od agentury EBC jak pro lokomotivy 109E3, tak moderní dvoupodlažní vysokorychlostní vozy soupravy Mnichov – Norimberk Express (MNE) určené pro Německo. Soupravy začnou od jara příštího roku nahrazovat staré jednotky InterCity. Plné zahájení provozu celé flotily nových souprav se očekává od června 2019.

Pobočka DACHSER v Portu profituje z automatizace a napojení na evropskou síť

Portugalské Porto není jen místem, kde vzniká lahodné nasládlé víno, ale i jednou z šesti lokací v Portugalsku, kde působí logistická společnost DACHSER. A právě tamější logistické centrum měla možnost v říjnu navštívit skupina českých novinářů.

Tři čtvrtiny společností věří, že investice do pozemní dopravy přímo podpoří jejich růst

Společnost DHL v říjnu zveřejnila svou nejnovější zprávu s výsledky průzkumu z oblasti pozemní dopravy. Zpráva upozorňuje na fakt, že rychlý vývoj tohoto odvětví mění způsob uvažování přepravců při řešení dopravy. Globální průzkum mezi zákazníky dopravních společností a profesionály z provozu zjistil, že 83% firem je ochotno platit více za lepší služby s přidanou hodnotou, pokud jim poskytnou měřitelnou návratnost investic.

Maersk nově nabízí okamžité potvrzení rezervace

Maersk je prvním kontejnerovým rejdařstvím na světě, které zavedlo okamžité potvrzení rezervace přepravy. Čekací doba na potvrzení se oproti předchozí praxi – až dvou hodin – zkrátila na několik vteřin. Zrušení značného prodlení mezi rezervací a jejím potvrzením bylo pro Maersk jednou z klíčových priorit zlepšování zákaznických služeb, protože odstraňuje zbytečné čekání a nejistotu a zjednodušuje řízení zásobovacích řetězců.

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - listopad 2018

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

K NEDOSTATKU KOMPETENTNÍCH MANAŽERŮ

ELA seznámila členy s nedávnou zprávou Světové banky o globálním nedostatku kompetentních profesionálů v řízení dodavatelských řetězců. Tento nedostatek je akutní nejen v hospodářsky rozvinutých zemích, ale též v zemích rozvojových, a sice na všech stupních personálu. Zpráva se zabývá odpovědností za tento nedostatek a zmiňuje vlády, výchovné organizace a profesní svazy. Spolupráce všech může překonat mezery mezi poptávkou a jejím uspokojováním. Značnou pozornost věnuje zpráva Světové banky právě asociaci ELA sdružující národní logistické svazy. Díky této síti dosahuje ELA na asi 50 000 logistických profesionálů. V roce 1990 ELA vyvinula standardy kompetence pro profesionály v managementu dodavatelských řetězců. Tyto standardy převzala také Světová banka a využívá je v logistických výkonnostních indexech (LPI); uživateli jsou i European Investment Bank a OSN.

Nákladní list bude také dokladem o uzavření přepravní smlouvy

Sdružení ČESMAD Bohemia dlouhodobě kritizovalo nedostatečnou úpravu přepravních vztahů v silniční dopravě, obsaženou v občanském zákoníku. Společně s dalšími zainteresovanými subjekty jsme se proto pokoušeli při novelizacích vložit do občanského zákoníku ustanovení, která by zpřesnila práva a povinnosti účastníků přepravní smlouvy. To se ale opakovaně nedařilo s poukazem, že smluvní volnost je prý ideální právní úpravou.

spinner