Vydání 22/2018

Obrat české e-commerce letos přesahuje už 111 miliard korun

On-line obchodování a e-commerce se v Česku daří. Podle údajů projektu Česká e-commerce je v současné době na českém internetu přes 42 tisíc e-shopů a odborníci odhadují, že během tří let počet on-line obchodů překročí hranici padesáti tisíc. Celkově se e-commerce podílí na maloobchodním obratu 9,1 procenta. Z toho samozřejmě profitují i balíkové a expresní služby, které mají za úkol výrobky zakoupené nejen na českém internetu dopravit k zákazníkům.

Praha hostila konferenci DOPRAVA 2018+

Vize do budoucnosti a další možnosti rozvoje české dopravy zazněly na odborné konferenci „DOPRAVA 2018+ … dalších 100 let v pohybu“, která proběhla minulý týden v Praze u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky.

Mgr. Jaroslav Mach (Magistrát hl. m. Prahy) pro DN

Konsolidační logistické centrum je pro střed Prahy nezbytné

V rámci projektu EkoLogis, což je komunikační platforma mezi městem Prahou a organizacemi, které jsou v pražské dopravě velmi aktivní, zejména pak logistickými společnostmi, prezentoval v srpnu vedoucí oddělení rozvoje dopravy Magistrátu hlavního města Prahy Mgr. Jaroslav Mach hlavní cíle projektu sdíleného městského depa. Další podrobnosti o plánování i realizaci tohoto projektu, který by měl významně zlepšit city logistiku v Pražské památkové rezervaci, prozradil v rozhovoru pro Dopravní noviny.

DPDgroup a Renault odstartovaly doručování autonomními vozidly

DPDgroup spolu se značkou Renault zavádí nový koncept použití autonomních vozidel v doručování. Prostřednictvím novinky EZ-PRO, kterou Renault představil letos v září v Hannoveru, bude doručovat balíky zcela samostatně, bez lidské síly. DPDgroup tak pokládá základy pro budoucnost doručování v rámci poslední míle.

Česká pošta zavedla výdej balíků jen s pomocí kódu

Česká pošta přichází s inovací, která má výrazně zrychlit a zjednodušit vyzvedávání balíků. Od počátku října si zákazníci mohou na všech poštách vyzvednout vybrané typy balíků po předložení šestimístného kódu a bez nutnosti předkládat průkaz totožnosti. Zásilku tak může vyzvednout také kdokoli z příbuzných či známých, kterým adresát předá unikátní šestimístný kód. Ten pošta zašle adresátovi formou SMS na mobilní telefon nebo prostřednictvím e-mailu. K vyzvednutí pak stačí už jen znát jméno adresáta nebo číslo zásilky.

Společnost DHL Parcel se zabydluje na švýcarském trhu

Nově vytvořená balíková společnost DHL Parcel (Switzerland) buduje vlastní distribuční síť ve Švýcarsku. Díky propracované síti DHL ServicePoints vytvořené ve spolupráci s místními partnery je DHL Parcel schopna nabídnout atraktivní služby pro zákazníky.

U českých exportérů převládá optimismus a sebevědomí

Letošní, už 27. vlna Exportního výzkumu DHL naznačuje nárůst exportního sebevědomí a optimistická očekávání pro další období. Jak z výzkumu vyplývá, situace českých exportérů zůstává nadále stabilní a spíše pozitivní, co se objemu exportu týče. V uplynulých dvanácti měsících exportéři zaznamenali především nárůst či stagnaci objemu exportu a obdobný vývoj předpokládají i v příštím roce.

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – říjen 2018

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O SUROVINÁCH EUMICON 2018 VE VÍDNI

ELA informovala o této akci, kterou podpořila a která se uskutečnila ve dnech 26. – 28. září. Uvádí, že technická revoluce přinese v nadcházejících dekádách řadu nových produktů a inovativních služeb. Tento vývoj ovlivní také zhodnocování surovin a navazující sektory. Proto evropská surovinová iniciativa EUMICON v partnerství se Spolkovým ministerstvem pro udržitelnost a turistiku Rakouské republiky uspořádala v rámci rakouského prezidentství v Radě Evropy EU letos na podzim ve Vídni surovinovou konferenci.

Konference se zúčastnili odpovědní pracovníci z hospodářství, vědy a surovinové politiky, jakož i z oblastí těžby a zpracování surovin.

Konference EUMICON se pokusila odpovědět na následující otázky: Jaké technologie a procesy budou utvářet naši budoucnost, jak můžeme pro tyto technologie budoucnosti zajistit know-how, jakou roli budou hrát minerální suroviny a inteligentní materiály a jaké politické, hospodářské a vědecké předpoklady se k tomu musí vyvinout?

Význam kombinované přepravy stále roste

Současný význam kombinované přepravy lze dokumentovat jejím stále se zvyšujícím podílem nejen na celkové nákladní přepravě, tedy silniční, železniční, vnitrozemské vodní, letecké a potrubní, ale především na železniční nákladní přepravě. V roce 2017 dosáhl podíl kombinované přepravy (KP) v rámci celkové nákladní přepravy podle přepravených tun 2,45%, a to podle uváděných statistických údajů. Je třeba upozornit, že tyto údaje u jednotlivých dopravních oborů nejsou jednoznačně srovnatelné, tudíž uváděný podíl není zcela přesný.

Plošné uplatňování směrnice o vysílání by mohlo být likvidační

Sdružení ČESMAD Bohemia uspořádalo před dvěma týdny v Bruselu kulatý stůl pro europoslance na téma Balíčku mobility. S přítomnými poslanci Evropského parlamentu a diplomaty z České republiky a Slovenska zde diskutoval prezident sdružení Vladimír Starosta a generální tajemník Vojtěch Hromíř o prioritním tématu českých dopravců v rámci balíčku – směrnici o vysílání, kabotáž, revizi nařízení 561/2006 a problematice digitálního tachografu.

Projekt Vision URBANETIC jako předzvěst budoucí dopravy ve městech

Společnost Mercedes-Benz představila v září v Hannoveru na veletrhu IAA projekt Vision URBANETIC, který ruší rozdělení mezi přepravou osob a nákladu. Představený koncept má minimalizovat intenzitu dopravy, ulevit dopravní infrastruktuře v centrech měst a přispět k nové kvalitě života ve městech.

Doprava osob i zboží s pomocí alternativních pohonů

Značka IVECO pojala svou letošní expozici na IAA jako historicky první výrobce motorových vozidel stoprocentně beznaftově. K vidění byla jak vozidla pro dopravu osob, tak i zboží.

spinner