Vydání 20/2018

Průmyslová výroba stále narůstá a firmy hlásí dostatek zakázek

V celkově dobré atmosféře mezi průmyslovými firmami, kdy průmyslová produkce v letošním roce i nadále roste, se v Brně v příštím týdnu sejdou špičky českého a zahraničního průmyslu na jubilejním, 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu. Představí na něm nejnovější technologie i to nejlepší z historie a současnosti českého a slovenského průmyslu.

Ministerstvo vyhlásilo další výzvu na podporu překladišť

Ministerstvo dopravy jakožto řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo na konci srpna další výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy. V rámci třetí výzvy u tohoto programu bude k dispozici 800 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až do výše 49 procent způsobilých výdajů projektu.

Praha hostila podzimní zasedání pracovní skupiny pro silniční dopravu

Český Svaz spedice a logistiky je aktivním členem a přispěvatelem Pracovní skupiny pro silniční dopravu FIATA (WG Road) již po delší dobu. Zaměření skupiny na problematiku silniční nákladní dopravy a spedice navíc velmi dobře konvenuje s uspořádáním českého dopravního trhu, kde silniční doprava zcela převažuje. Vývoj v tomto oboru, ač vykazujícím výraznou dominanci přímých dopravců, má tedy na spediční stav také nezanedbatelný vliv.

Nemocnice v Curychu má nový automatizovaný sklad

Nový automatizovaný sklad drobných položek Univerzitní nemocnice v Curychu je vybaven bezdotykovým akumulačním válečkovým dopravníkem, který je založen na modulární dopravníkové platformě MCP od firmy Interroll.

Námořní sektor ukázal sílu a chuť k dalším inovacím

Hamburk ve dnech 4. až 7. září letošního roku hostil veletrh námořních technologií SMM. Výjimečné akce se zúčastnilo celkem 2289 vystavovatelů z 69 zemí, počet návštěvníků přesáhl 50 tisíc z více než 120 zemí. Ústředním mottem veletrhu byly Trendy ve SMMart námořní dopravě, nepřekvapí proto důraz na digitalizaci a „zelenou“ námořní dopravu.

Přístav Hamburk úspěšně testuje LNG generátory

Hamburk pokračuje ve vylepšování kvality ovzduší v přístavu. Inovativní technologie vyvinutá přímo ve městě zajistí alternativní dodávku elektrické energie pro velké kontejnerové lodě, které by jinak proud při postoji vyráběly vlastními dieselovými generátory.

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – září 2018

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

PŘIPRAVOVANÉ MEZINÁRODNÍ LOGISTICKÉ AKCE

ELA informuje o zajímavých akcích, které se uskuteční příští rok v Rakousku a na Martiniku. Zve na 35. ročník Logistického dialogu 2019, který proběhne 11. a 12. dubna 2019 v Rakousku, a na Karibský dopravní a logistický veletrh, který je naplánován na 16. až 20. května 2019 do Palais des Congres de Madiana, Quartier, Madiana na Martiniku.

ČD Cargo navýšilo svůj podíl na tuzemském i evropském trhu

Dceřiná společnost Českých drah, která se zabývá nákladní dopravou, vykázala za první pololetí letošního roku zisk před zdaněním podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 620 milionů Kč. Do konsolidovaného výsledku skupiny ČD pak segment nákladní dopravy přispěl čistým ziskem po zdanění ve výši 350 milionů Kč.

spinner