Vydání 14/2018

Zrušení námořních konferencí považuji za zbytečnost a velkou chybu

Ekologie, nekalé praktiky některých rejdařů i nasazování stále větších lodí. To jsou témata, která v současné době hýbou trhem námořních přeprav. Na to, jak se za posledních dvacet let změnily podmínky při přepravě zboží po moři, i na další aktuální témata týkající se námořních přeprav jsme se zeptali předsedy Pracovní skupiny pro námořní přepravu Svazu spedice a logistiky ČR Ing. Jiřího Šťastného.

Co přinesl červen 2018 v dopravě

Podle Evropské unie je digitální transformace klíčem k otevření budoucího růstu v Evropě. Dnes pohlédneme na digitalizaci ve třech souvislostech: předně pokud jde o její finanční podporu, dále zmíníme poslední měření úrovně digitalizace podle indexu DESI a konečně se budeme věnovat digitalizaci dopravních dokladů.

Evropský námořní sektor čeká radikální snižování emisí

Evropští rejdaři společně s poslancem Evropského parlamentu Wimem van de Campem zorganizovali na půdě Evropského parlamentu seminář, jehož hlavním tématem byla diskuse o strategii Mezinárodní námořní organizace (IMO) při snižování emisí skleníkových plynů v námořní dopravě. Tu schválilo 72. zasedání Výboru IMO pro ochranu životního prostředí na moři (MEPC) letos v dubnu.

DACHSER rozšiřuje linky námořní sběrné služby

Mezinárodní logistický provider DACHSER zavádí další nové linky námořní sběrné služby, tzv. LCL kontejnery. Jako evropský lídr ve sběrné službě disponuje DACHSER hustou logistickou sítí pozemních přeprav, na kterou je napojena i síť sběrné služby v oblasti námořních přeprav (LCL). V letošním roce plánuje DACHSER spustit dalších 26 LCL spojení a u šesti stávajících destinací zvýší frekvenci pravidelných odplutí ze 14 dnů na jeden týden. Nové LCL služby budou zavedeny i z další čínské destinace přímo do České republiky.

ECSA podporuje zlepšení odpadového systému

Evropská rejdařství sdružená v ECSA (European Community Shipowners’ Associations) podporují nejnovější návrh směrnice o nakládání s odpadem v přístavech. Chystaná úprava má učinit recyklační zařízení v přístavech dostupnější, bude požadovat po majitelích lodí potvrzení o likvidaci odpadu a posílí elektronickou výměnu dat mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Přístav Terst se představil v Praze

Přes sto českých speditérů a zástupců logistických společností se na začátku června v pražském Art Centru Mánes zúčastnilo konference s názvem Trieste – Your Rail Port in the heart of Europe. Akci, kterou moderoval výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR Petr Rožek, zahájili svými projevy italský velvyslanec v Praze Aldo Amati, místopředseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory Alessandro Pasquale a Mario Carini, který působí na pozici head of global & commercial CEE ve společnosti Generali CEE Holding. Přístav Terst představil předseda přístavní správy v Terstu Zeno D’Agostino.

Oderské fórum představilo projekt ODRA OK

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci s polským partnerem Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości (GAPP) uspořádalo na konci května v Bohumíně v rámci projektu ODRA OK diskusní platformu Oderské fórum – Forum odrzańskie, která se zabývala prodloužením Oderské vodní cesty z Polska na území Moravskoslezské­ho kraje.

EvoBus rozšíří svůj výrobní závod v Holýšově

Před dvěma týdny v Holýšově položili zástupci společnosti Daimler Buses základní kámen nové výrobní haly tamního závodu. Ten v budoucnu převezme kompletní výrobu karoserií zájezdových autobusů a nadále bude dodávat komponenty karoserií městských autobusů.

V Ostravě se letos představilo přes 200 vystavovatelů

Mezinárodní veletrh drážní a manipulační techniky Czech Raildays letos přilákal rekordních 205 vystavovatelů a návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti se na ostravském nákladovém nádraží měli na co dívat. Podle manažera veletrhu Stanislava Zapletala měla tentokrát na Czech Raildays širší zastoupení než obvykle nákladní železniční doprava. Součástí akce byla i třídenní odborná konference Česká železnice v epoše 4.0.

V závodě ve Vrchlabí pracuje plně autonomní přepravní robot

Škoda Auto důsledně podporuje digitalizaci výroby a logistiky. Jde o jedno z hlavních témat Strategie 2025. V závodě na výrobu komponentů ve Vrchlabí proto česká automobilka začala používat plně autonomního přepravního robota, který je schopný se sám učit. Robot je na cestě po závodě schopen rozpoznávat překážky a v reálném čase při plánování své trasy zohlednit i další informace z okolí.

spinner