DN č. 24 - Logistika, Železniční doprava, Dopravní infrastruktura - vychází 22. 11., uzávěrka již 1. 11.!!! 

Vydání 24/2017

​Osobní a nákladní vlaky si na českých kolejích stále více překážejí

Bílá kniha EU o dopravě počítá s tím, že by se do roku 2030 mělo přemístit ze silnice na železnici 30 procent přepravovaného zboží. Z hlediska současných podmínek české železnice se zdá být tento požadavek spíše z říše snů, protože pokud by se měl opravdu splnit, musel by se výkon české železnice v segmentu nákladní dopravy zvýšit o 180 procent. Problém je ale hlavně v tom, že už dnes nemají nákladní vlaky po čem jezdit, kapacita dopravní cesty zejména na některých úsecích hlavních železničních koridorů je vyčerpaná.

​Největší železniční nákladní dopravce zvyšuje od ledna ceny

Prezentace cenové a obchodní strategie na rok 2018 byla nejočekávanějším bodem pravidelného podzimního setkání představitelů ČD Cargo se svými zákazníky. Téměř 200 hostů si na muselo počkat až na samý závěr konference, aby se dozvědělo, že největší český nákladní železniční dopravce musí mírně zvýšit ceny poskytovaných služeb. Rostoucí náklady se tak projeví v novém ceníku na rok 2018.

Ing. Oldřich Sládek (ŽESNAD.CZ): Velice rychle je nutné řešit nedostatečnou kapacitu tratí

Jedním ze základních problémů, které momentálně trápí nákladní železniční dopravce, je nedostatečná kapacita zejména některých úseků hlavních železničních koridorů. Podle výkonného ředitele Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ Ing. Oldřicha Sládka není možné, aby měla automaticky přednost osobní doprava a nákladní vlaky čekaly často několik hodin v železničních stanicích na volnou trať.

​Od května 2018 se zpřísní ochrana osobních údajů, připravte se na to!

Ještě pár měsíců zbývá do okamžiku, než nabude účinnosti evropská směrnice o ochraně osobních údajů. Konkrétně se tak stane 25. května 2018. Jelikož sankce za porušení směrnice jsou poměrně značné, měl by se každý subjekt na novou směrnici řádně připravit. Obecné informovanosti pomohl i seminář na téma ochrany osobních údajů, který společně uspořádaly Svaz spedice a logistiky ČR a Dopravní noviny.

​Za smogu se má omezovat doprava v Praze

Pražský magistrát připravil návrh opatření, kterými chce omezit v Praze dopravu v době zhoršené kvality ovzduší. Při nejvážnější smogové situaci by do města nesměly vjíždět nákladní automobily nad šest tun a také polovina osobních aut, jejichž poznávací značka končí buď sudým, nebo lichým číslem. Návrh projednal legislativní výbor zastupitelstva.

​Švestkovou dráhu čekají přes zimu další klíčové opravy

V říjnu skončila první sezona provozu turistických vlaků mezi Lovosicemi a Mostem v režii nového majitele trati Čížkovice – Obrnice, společnosti AŽD Praha. Trať opustily osobní vlaky, které nahradily stavební stroje, aby pokračovaly v budování nejmodernější regionální trati u nás. Co se všechno podaří přes zimu opravit a jaké jsou plány na příští rok, na to jsme se zeptali generálního ředitele společnosti AŽD Praha Ing. Zdeňka Chrdleho.

​BVL a WEF zveřejnily Bílou knihu logistiky v éře digitalizace

Spolkový svaz logistiky BVL ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem WEF zpracoval dokument (tzv. Bílou knihu) k dopadům čtvrté průmyslové revoluce na zásobovací řetězce.

​FIATA a GS1 se dohodly na těsnější spolupráci

Mezinárodní federace spedičních svazů FIATA podepsala s organizací pro globální standardy GS1 memorandum o porozumění s cílem vytvořit rámec pro další spolupráci.

Mgr. Eva Škorničková: Budou hrozit vysoké pokuty

Za porušení nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů hrozí poměrně velké sankce, nejvyšší může být až 20 milionů € či čtyři procenta z ročního obratu firmy. Právní konzultantka ochrany dat a bezpečnosti IT Mgr. Eva Škorničková ale upozorňuje na to, že skutečná výše pokuty se v případě porušení pravidel bude posuzovat individuálně, jejím cílem rozhodně nebude zlikvidovat firmu.

​Mezinárodní konference nabídla různé úhly pohledu na aktuální logistická témata

Břevnovský klášter již tradičně na začátku listopadu hostil mezinárodní logistickou konferenci SpeedCHAIN 2017. Do historického Tereziánského sálu, Opatské jídelny a dalších prostor si našlo cestu téměř 630 logistických osobností z 11 zemí světa. Program tvořilo devět samostatných sekcí, v nichž kromě řady prezentací proběhlo i pět panelových diskusí. Letošní, již dvanáctý ročník, se nesl ve znamení hesla Globální ekonomika: výzva pro lokální logistiku.

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - listopad 2017

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

ELA O KONGRESU TRANSLOG CONNECT V BUDAPEŠTI

Pravidelná listopadová akce konaná od roku 2011 poutá podle ELA zájem výrobních a logistických manažerů hlavně ze střední a východní Evropy. Kolem pěti set se jich sešlo na této již sedmé akci 22. a 23. listopadu v budapešťském hotelu Corinthia.

​Slovenští dopravci zahájili diskusi o problémech v silniční dopravě

Koncem října se v Bratislavě uskutečnila tisková konference Sdružení ČESMAD Slovakia, na níž zástupci sdružení přiblížili hlavní problémy, s nimiž se dnes dopravci střetávají, a možný dopad legislativních návrhů Evropské komise na podnikatelské prostředí.

spinner