Vydání 12/2017

​Implementace balíčku vyvolává oprávněné obavy nejen z nárůstu byrokracie

Evropský parlament schválil v loňském roce čtvrtý železniční balíček, který má jednak otevřít cestu k liberalizaci železničního trhu a jednak zrychlit, zjednodušit a zlevnit schvalování vozidel určených pro mezistátní dopravu. Zahájený proces jeho implementace do národních legislativ ale ukázal, že vše rozhodně nebude tak jednoduché, jak se mohlo na první pohled zdát. Opak je pravdou a problémů k diskusi bude dále spíše přibývat.

​Outsourcing může pomoci rozvoji malého a středního e-shopu

Při obchodování v e-commerce si drobní a střední podnikatelé často dávají záležet na vzhledu svého e-shopu, na strategii komunikace, nákupu zboží i stavu skladových zásob, ale když přijde na řadu fáze zabalení a expedice zboží, zásilky často balí „na koleni“ doma, či v garáži, kde také zboží nezřídka skladují.

​Ekologická řešení v hledáčku logistických operátorů i provozovatelů skladů

V centru pozornosti logistických firem a provozovatelů logistických parků stojí v posledních letech trvale udržitelný rozvoj a snaha o minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. Například koncern FM Logistic v roce 2014 vytvořil řešení pro trvale udržitelnou městskou logistiku Citylogin. Stále častěji dnes přicházejí i developeři se snahou minimalizovat vliv logistických parků na životní prostředí či snižovat spotřebu energie svých budov.

spinner