​Sdružení dopravních podniků ČR již 30 let podporuje městskou hromadnou dopravu

​Sdružení dopravních podniků ČR již 30 let podporuje městskou hromadnou dopravu

8.12. - Nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy v České republice, Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), byla založena v listopadu 1992 a letos slaví již třicet let své existence. Aktuálně má 22 řádných členů, což jsou největší dopravní podniky v České republice, a 122 ostatních členů, tedy dodavatelských firem. Kulaté výročí oslavilo SDP ČR odbornou konferencí, která se konala 7. prosince v Muzeu MHD v pražských Střešovicích.

„Zakládací listinu podepsali zástupci 18 dopravních podniků a jejich vizí bylo vytvořit silné uskupení provozovatelů městské hromadné dopravy, kteří si budou vzájemně vyměňovat poznatky a zkušenosti, budou sdílet problémy, které pak díky sdružení budou moci řešit jednodušším a efektivnějším způsobem. S touto vizí pokračujeme i nadále, protože se nám stále potvrzuje, že cesta vzájemné podpory a spolupráce má smysl,“ uvedl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

„Kromě spolupráce napříč dopravními podniky se snažíme získat co nejširší podporu pro MHD u zákonodárců a odborné veřejnosti. Právě proto jsme se rozhodli uspořádat konferenci, která, jak věříme, tuto naši snahu podpoří,“ řekl Martin Chval, výkonný ředitel SDP ČR.

I když městská hromadná doprava je v každém městě organizována i financována samostatně, mají dopravci řadu společných zájmů a problémů: provozují podobná vozidla, podobné řídicí a odbavovací systémy a řadu dalších technických zařízení, řídí se stejnou legislativou, řeší podobné organizační problémy. A to vše na platformě Sdružení dopravních podniků ČR spolu konzultují, zaujímají společná stanoviska a hledají řešení, která mohou všem pomoci.

V SDP ČR působí 10 odborných skupin, každá z nich se schází dvakrát ročně. Odborníci ze všech dopravních podniků si vyměňují zkušenosti z jednotlivých oblasti, a právě díky tomu, že si dopravní podniky navzájem nekonkurují, mohou upřímně sdílet své poznatky z provozu a zkušenosti s dodavateli.

(lan)

Ilustrační foto: LAN

spinner