Znalosti logistiky budou vždy na prvním místě ve všech odvětvích

Znalosti logistiky budou vždy na prvním místě ve všech odvětvích

Vysoká škola logistiky je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, která nabízí v rámci terciárního vzdělání bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing.) vysokoškolské studium.

Bakalářský studijní program Logistika nabízí specializace Logistika v dopravě, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku. Navazující magisterské (inženýrské) studium v programu Logistika nabízí zaměření na oblast řízení dopravních systémů nebo na oblast řízení výrobních systémů. Pro absolventy vysokých škol nabízí Vysoká škola logistiky studijní program MBA s akcentem na logistiku.

Vysoká škola logistiky v rámci vzdělávacích cílů usiluje o to, aby si studenti v odborných předmětech osvojili základní principy konceptu Průmysl 4.0, které vyžadují změnu myšlení a inovativní přístupy i v oblasti logistiky. Tyto principy vycházející z automatizace, digitalizace, umělé inteligence a informačních a komunikačních technologií pronikají do procesů logistiky. Výuka odborných předmětů na Vysoké škole logistiky klade akcent na základní trendy, jejichž cílem je praktické využití chytré logistiky v oblasti průmyslových podniků. Ta vyžaduje autonomní řízení toků a propojenost na informační infrastrukturu i využití cloudových technologií. Stejné přístupy jsou uplatňovány i v řešení konceptu Smart regionu, kde tyto principy hrají klíčovou úlohu s podporou řešení vycházejících ze závěrů Dohody EU Green Deal.

Studijní specializace „Logistika v dopravě“ se zabývá mimo jiné stávající infrastrukturou, personálním zajištěním, technickou a technologickou vyspělostí dopravních módů nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Krize způsobené pandemií covid‑19 a válečný konflikt na Ukrajině ovlivňují tradiční logistické řetězce. Proto ve výuce studenti řeší zkracování zbožových toků, schopnost Evropy převzít část dosavadní výroby ze vzdálených trhů a s tím související dostatečnou připravenost pro zjednodušení stávajících řetězců s cílem učinit je odolnějšími.

Studijní specializace „Informatika pro logistiku“ připravuje absolventy na pracovní pozice uživatelů informačních a komunikačních technologií s důrazem na zpracování a prezentace dat, počítačovou grafiku, operační systémy, aplikované programování, uživatelské rozhraní, umělou inteligenci, cloudové služby a informační bezpečnost.Studijní specializace „Logistika ve službách“ připravuje absolventy pro vykonávání činností charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení jako je například logistik v dopravě, přepravě, skladových operací, pracovník poštovního provozu, v cestovním ruchu, veřejné správě a dalších službách). V navazujícím magisterském studijním programu Logistika si mohou studenti zvolit zaměření na oblast řízení dopravních nebo výrobních systémů. Absolventi jsou vybaveni odbornými dovednostmi zejména praktickými dovednostmi z oblasti matematického modelování, práce se SW produkty pro simulace a optimalizace reálných procesů a z aplikace metodiky navrhování komplexních logistických projektů a hodnocení jejich ekonomické efektivnosti.

Studijní program MBA (Master of Business Administration) je určen pro manažery působící na střední a vrcholové úrovni a jeho cílem je zvýšit jejich kompetence v oblasti dopravy a logistiky a pro vlastní osobnostní růst.

Akreditované studijní programy Vysoké školy logistiky spadají do tzv. profesně orientovaných studijních programů s důrazem na aplikovatelnost do oboru, které jsou podloženy teoretickým základem studia. Úspěšní absolventi Vysoké školy logistiky jsou v rámci profese vyhledávanými odborníky.

(PR)

Foto: Vysoká škola logistiky

spinner