V jakém stavu je česká logistika a skladování? Unikátní výzkum odhalil problémy i trendy

V jakém stavu je česká logistika a skladování? Unikátní výzkum odhalil problémy i trendy

19.10. - Jak logistické firmy reagují na stále kratší čas dodání? Vidí automatizaci jako nutnost, nebo navazující investice spíše odkládají? Na to vše přináší odpověď nová studie Trendy v české logistice mapující témata, která aktuálně formují trh logistiky v České republice. Výzkum realizoval spolek SKLAD ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos

Na otázky související s aktuálním stavem odvětví odpovídalo 123 manažerů logistiky z maloobchodních a velkoobchodních firem, z oblasti e-commerce, automotive a výroby. V rámci dotazníkového šetření i během hloubkových rozhovorů se experti podělili o postřehy týkající se současných a plánovaných investic, budoucích strategií i dopadů pandemie covid-19. Výzkum se uskutečnil v době od března do července 2020.

Krátkodobé dopady pandemie se lišily podle odvětví. Zatímco e-commerce a malo/velkoobchod zaznamenaly v poptávce „druhé Vánoce“, automobilový průmysl zažil až 80% propad. Docházelo k výpadkům a prodlevám v dopravě a dodávkách. Vyšší nároky na hygienu a omezení kontaktu zaměstnanců navýšily provozní náklady.

V budoucnu nejméně negativních dlouhodobých dopadů předpokládají právě společnosti v malo/velkoobchodě. Sektor e-commerce a 3P logistiky často vidí v současné situaci i příležitost k růstu, rozšíření portfolia a s tím související potřebu zefektivnění provozu a logistiky. Přibližně 40 % oslovených firem ale začíná přehodnocovat své investice – buď je odsouvají do budoucna, nebo je začínají směřovat jinam.

Z výzkumu vyplynulo, že firmy aktuálně řeší především téma bezpečnosti práce. Do této sféry plánuje během následujícího roku investovat až 73 % respondentů, 71 % dotázaných zajímá v nejbližší době také analýza skladu a jeho optimalizace. Novými technologiemi, kterými jsou mobilní tiskárny nebo ruční skenery, vybavuje pracovníky už 70 % firem. Do budoucna uvažují o lokačních technologiích nebo ovládání pomocí hlasu. Aktuální dopady pandemie covid-19 se pak velmi liší v závislosti na vybraném odvětví. U některých společností pandemie způsobila až 80% propad výroby.

Studie ukázala, že svět logistiky uvažuje spíše střízlivě. V dohledné době nás automatizované sklady a drony doručující zboží zatím nečekají. S nástupem průmyslové revoluce 4.0 je ale inovace nutnost a investice do ní se musí firmě vrátit zpět v krátkém horizontu několika málo let. „V budoucnu bude nastoupený trend pokračovat a automatizace a technologie budou hrát stále větší úlohu. Je jisté, že logistika se neustále zrychluje, a proto bude zapotřebí také kvalitní personál schopný reagovat a přizpůsobit se,“ uvedla k projektu Barbara Hrabalová, vedoucí divize Ipsos Actify ve společnosti Ipsos. 

O spolku SKLAD

Jednotlivé firmy spolku SKLAD se specializují na obory, které úzce souvisejí s výrobními a logistickými halami. Tato nezávislá iniciativa pro poskytování komplexních služeb v industriálním segmentu vznikla v roce 2014. Členové působí na trhu dohromady už sto let. „Koordinovat více dodavatelů na projektu je mnohdy velmi náročné. S námi tato starost odpadá. Jsme partnerem, který zastřeší celý proces výběru haly, nastavování procesů a všech navazujících oblastí. Naše služby jsou postaveny na úzké spolupráci, efektivním jednání a realizaci stanovených cílů bez zbytečných komplikací. Přinášíme aktuální a praktické informace ze světa interní logistiky, i proto jsme se spolupodíleli na tomto výzkumu,“ vysvětlila hlavní přínos spolku jeho výkonná manažerka Petra Troblová.

Pro veřejnost je studie zdarma ke stažení po vyplnění formuláře na www.sklad.cz/trendy2020

(tl)

Foto: 

spinner