Studie odhaluje úspěšné strategie pro logistiku poslední míle

Studie odhaluje úspěšné strategie pro logistiku poslední míle

Rostoucí urbanizace zvyšuje komplexnost logistiky poslední míle a zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost internetových obchodů. Tak zní závěry nového výzkumu společnosti DHL a společnosti Euromonitor, která se zabývá výzkumem trhu.

Společnosti DHL a Euromonitor ve své zprávě Shortening the Last Mile: Winning Logistics Strategies in the Race to the Urban Consumer (Zkracování poslední míle: Vítězné logistické strategie v závodě k městskému spotřebiteli) identifikovaly čtyři hlavní trendy, jež utvářejí městskou přepravu na posledním úseku logistického řetězce – lokalizované doručování, flexibilní doručovací sítě, sezonní logistika a rozvíjející se technologie. Kromě toho navrhují také způsoby, jak mohou společnosti přizpůsobovat své dodavatelské řetězce změnám tržního prostředí a získávat konkurenční výhody.

„Logistika poslední míle se ve stále větší míře stává v dodavatelském řetězci internetových obchodů klíčovým bojištěm. Společnosti budou muset vyvíjet cílené strategie v této oblasti, aby mohly efektivně konkurovat,“ řekla Katja Buschová, obchodní ředitelka společnosti DHL a dodala: „Nejedná se jen o dopravu, ale o celkový přístup společností k řízení zásob, jehož cílem je přemístit správné věci na správné místo ve správném okamžiku.“

Zpráva také shledává, že všechny hlavní městské trendy vytvářejí různé výzvy z hlediska nákladů, vlivu na poskytované služby a tlaku na organizaci. Například růst sezonní logistiky v důsledku rostoucí popularity svátků a propagačních akcí, jako je Černý pátek nebo Kyber dny, vytváří významný tlak na logistické společnosti, které musí zvyšovat kapacity a přibírat nové pracovníky, aby zvládaly krátkodobé výkyvy v množství doručovaných zásilek, které však mohou být obtížně předvídatelné. Požadavky městských zákazníků na rychlost a komfort nutí maloobchodníky k reorganizacím jejich skladovacích sítí. V rámci tohoto procesu dochází k nahrazování centralizovaných sítí infrastrukturou pro lokální uspokojování poptávky a distribuci. To však může vyžadovat preciznější řízení zásob. Technologický vývoj vytváří příležitosti pro vstup nových, rušivých vyzyvatelů na trh, zatímco od stávajících hráčů vyžaduje uvážlivé investice a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců o nové dovednosti. Společnosti DHL a Euromonitor společně určily model F.A.D. (Flexible transport networks, Automation and Data – flexibilní přepravní sítě, automatizace a data) jako rámec, který maloobchodníkům a logistickým firmám pomůže překonávat výše uvedené výzvy a zajistí jim konkurenceschopnost na posledním úseku logistického procesu. Internetové obchody na všech trzích budou moci lépe řídit své zásoby a zvyšovat efektivitu svých doručovacích sítí na poslední míli prostřednictvím vyšší automatizace, správy dat a flexibility.

(mna)

Foto: DHL

spinner