SSL: O existenci brexitového fondu oficiálně nevíme

SSL: O existenci brexitového fondu oficiálně nevíme

Členové Svazu spedice a logistiky ČR (SSL) v důsledku brexitu trpí především komplikacemi v celním odbavení na hranicích Evropské unie a Velké Británie. O existenci fondu, který by částečně následky brexitu firmám kompenzoval (viz str. 1), svaz oficiálně neví. Uvedl to Petr Rožek, výkonný ředitel SSL.

„Vzhledem k tomu, že členové Svazu spedice a logistiky jsou primárně aktivní v zasílatelství a dopravní služby nakupují od jiných subjektů, trpí spíše dopady komplikací v celním odbavení na hranicích Evropské unie a Velké Británie, které s sebou brexit přinesl. Ač zde bylo určité (krátké) přechodné období, které mělo umožnit vybudování příslušných deklarantských kapacit na obou stranách, britská strana tuto dobu trestuhodně ´prospala´ (možná v naději, že nakonec získá trvalé výjimky z jinak běžných vztahů mezi dvěma obchodními bloky). V okamžiku vypršení přechodného období se pak mnozí britští dovozci pokoušeli přenést odpovědnost za celní odbavení ve Velké Británii na evropské dodavatele a vývozci na odběratele, což se zákonitě přeneslo i do zasílatelských příkazů. Zasílatelé však na britské straně jen velmi obtížně hledali spolehlivé partnery pro celní deklaraci, a často se jim to – i přes aktivní pomoc ze strany Svazu a partnerské BIFFA – nedařilo. Obáváme se navíc, že ani dnes, kdy se nejostřejší spory ohledně ´velké´ dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií zdají být vyřešené, zůstává problém nedostatku služeb v celní obsluze na ostrovech živý,“ upozornil Petr Rožek.

Nejvíce ztrát utrpěli menší vývozci

„Co se týče případných kompenzací následků brexitu, nejsem si jist, zda z titulu ´post-brexitový fond´ automaticky nevyplývá primární určení do obchodní sféry, především na pokrytí ztráty trhů pro (české) vývozce. Sem by asi logicky měla plynout většina podpory, navíc se zaměřením na menší firmy, jichž se bude logický pokles v obchodní výměně dotýkat nejsilněji. Pokud by měl upadnout i nějaký ´drobeček´ do sektoru dopravy, přimlouval bych se za síťové služby, které budou hledat náhradní využití jinde jen velmi ztěžka, a jak jsme již viděli na začátku roku, trpí i obrovskou nepravidelností v objemech, což vylučuje dlouhodobější plánování budoucí produkce,“ uvedl Petr Rožek.

Navíc o existenci tohoto fondu tohoto podpůrného fondu není SSL oficiálně není nic známo. „Příčin může být více – já osobně bych je hledal jak v možném cílení fondu (viz možné primární určení do obchodní sféry), tak ale také v již chronické neschopnosti příslušných státních institucí komunikovat s veřejností podobná témata. Nelze tedy ani předjímat, zda by mezi členskými firmami SSL mohl být o prostředku z fondu zájem, a už vůbec ne, zda by byly schopny na ně dosáhnout,“ dodal Petr Rožek.

(lan)

Foto: Pavla Paděrová

spinner