Spediční a logistické svazy požadují vyvážený přístup k emisím CO2

Spediční a logistické svazy požadují vyvážený přístup k emisím CO2

Německé svazy zastupující spedici, logistiku, balíkové a expresní služby a související obory vydaly společný poziční dokument k opatřením, jejichž cílem je snížení emisí CO2 mimo jiné prostřednictvím chystané daně na CO2 nebo národním obchodem s emisními povolenkami.

Dokument podepsali zástupci Spolkového svazu spedice, logistiky a zásobování (BGL), Spolkového svazu balíkové a expresní logistiky (BIEK), Spolkového svazu hospodářství, dopravy a logistiky (BWVL), Spolkového svazu spedice a logistiky (DSLV) a Spolkového svazu nábytkové spedice a logistiky (AMÖ).

V dokumentu se hovoří o tom, že dopravní sektor musí zásadním způsobem omezit svůj příspěvek k produkci emisí CO2, aby bylo možné dosáhnout cílů sjednaných v rámci Pařížské úmluvy. Německo se přihlásilo k ekologické ofenzivě a deklaruje připravenost emise snížit. Příslušné sektory však postrádají konkrétní nástroje na podporu opatření a zavádění moderních ekologických technologií.

Německá politická reprezentace si hodně slibuje od zavedení „daně na CO2“, tedy zdražení automobilové dopravy. Svazy toto řešení nepovažují za vhodné, protože ohrožuje konkurenceschopnost německé silniční dopravy i ekonomiky jako celku. Nová daň povede pouze k nárůstu výdajů, nikoli k efektivnímu snížení emisí. Za vyvážené lze považovat zavedení jednotného evropského řešení.

Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (ETS) musí podle zástupců svazu projít změnami, žádoucí je stanovení maximální povolené hranice emisí CO2. Příjmy od logistických a spedičních firem by se měly vrátit zpět do sektoru v podobě finanční podpory pro inovativní projekty.

Vzhledem k tomu, že rozšíření ETS je z krátkodobého hlediska nerealizovatelné, spolková vláda navrhuje speciální daň z CO2 a zavedení čistě národního obchodu s emisními povolenkami. Svazy toto řešení odmítají, protože ve svém důsledku bude diskriminovat domácí subjekty a zvýhodní provozovatele ze sousedních zemí. Jako přechodnou alternativu k rozšířenému evropskému ETS svazy navrhují zavedení mýtného podle produkce CO2. Poplatky by ovšem měly postihovat i individuální (osobní) automobilovou dopravu, která se na škodlivých emisích podílí v nezanedbatelné míře. Mýto založené na zpoplatnění emisí představuje funkční nediskriminující nástroj. V podobném duchu probíhá revize směrnice EU o výpočtu poplatků za užívání infrastruktury, takže německé přechodné řešení nebude působit nesystémově vzhledem k budoucí úpravě. Mýtné podle emisí CO2 bude transparentní a umožní identifikaci příjmů, jež lze zpětně investovat do rozvoje sektoru spedice a logistiky.

(red)

Foto: Pixabay

spinner