Rozšíření třídícího centra balíků GLS v Jihlavě je ve finále

Rozšíření třídícího centra balíků GLS v Jihlavě je ve finále

27.11. - Nadnárodní balíkový přepravce GLS před vánoční sezónou dokončil výrazné rozšíření třídícího centra v Jihlavě. Nová hala o rozloze 4.700 m2 umožní v první etapě navýšení kapacity o 50 %. Součástí investice ve výši 12 milionů EUR je také moderní třídící technologie s více než kilometrem dopravníků usnadňujícím manuální práci. Nová a původní hala jsou propojeny 48 metrů dlouhým spojovacím nadzemním krčkem. 

Třídícím centrem balíků GLS v Jihlavě prošly od roku 2012 stamiliony balíků ze všech koutů Evropy. Vlivem raketového růstu e-commerce v loňském roce ale dospělo ke svým kapacitním limitům. Stavba rozšíření třídícího centra s halou o rozloze 4700 m2 a zpevněnými plochami přes 12 000 m2 zahájená v listopadu roku 2020 dospěla do finále a za necelý rok je plně připravena na první zatěžkávací zkoušku v podobě vánoční sezóny.

„Součástí investice ve výši 12 milionů EUR je i moderní třídící technologie usnadňující manuální práci s více než kilometrem dopravníků a bezpečnostní systém umožňující sledovat každou jednotlivou zásilku po celou dobu třídění. V prvním kroku dojde k navýšení kapacity o 50 %, samotná hala má však rezervu pro další rozšíření a zkapacitnění technologie až na dvojnásobek současného stavu,“ uvedl Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Kromě moderního sociálního traktu je součástí investice i prostor pro rozšíření kanceláří zákaznického servisu a prostorů pro práci IT odborníků včetně nové velké serverovny. Práci zde v budoucnu nalezne zhruba stovka nových pracovníků v provozu vlastního třídění balíků a řada odborníků z oblasti prodeje a poprodejního servisu, logistiky nebo informačních technologií včetně vysoce kvalifikovaných vývojářů software.

S maximální péčí o přírodu i balíky

Celý projekt je koncipován s maximálním ohledem na životní prostředí, proto je jeho součástí systém na využití dešťové vody, vytápění tepelným čerpadlem, LED osvětlení nebo zesílená izolace pro minimalizaci energetických ztrát. V příštím roce je v plánu osazení střechy fotovoltaickými panely, instalace nabíječek elektromobilů nebo vytvoření zelené fasády včetně ptačích budek.

Důraz na udržitelný rozvoj jde ruku v ruce s péčí o balíky, které neopustí po celou dobu třídění dopravníkový systém. Teleskopické dopravníky vysunované až do přepravních kontejnerů minimalizují manipulaci s balíky, které jsou navíc při celé své cestě po hale pod neustálým dohledem nejmodernějšího kamerového systému. Spolu s jejich vážením a skenováním tak utvářejí ucelený systém zpětné dohledatelnosti každého jednoho balíku.

(pav)

Foto: GLS

spinner