Kuehne+Nagel podniká kroky k dosažení plné uhlíkové neutrality do roku 2030

Kuehne+Nagel podniká kroky k dosažení plné uhlíkové neutrality do roku 2030

9.6. - Kuehne+Nagel, přední světová logistická společnost se silnou pozicí v oblastech námořní, letecké a silniční přepravy a kontraktní logistiky, pokračuje v plnění závazků v oblasti udržitelnosti. Cílem logistické skupiny je dosáhnout do roku 2030 nulové uhlíkové stopy a přispět k omezení globálního oteplování pod 2 °C. K dosažení těchto cílů podniká společnost Kuehne+Nagel konkrétní a vědecky podložené kroky v rámci svého programu Net Zero Carbon, který sestává ze tří klíčových činností: detekce, snižování a kompenzace uhlíkové stopy.

Podle zprávy Mezinárodní námořní organizace IMO je na moři každoročně vyprodukována zhruba jedna miliarda tun emisí CO2. Silná globální pozice umožňuje společnosti Kuehne+Nagel shromažďovat množství užitečných dat pro identifikaci možností, jak emise z této přepravy eliminovat. Na jejich základě pak vytváří pro své zákazníky co nejekologičtější logistické služby. "Online platforma Seaexplorer umožňuje zákazníkům vidět množství vyprodukovaných emisí CO2 a pro každou loď během její námořní cesty, bez ohledu na to, která přepravní společnost je jejím provozovatelem," upřesnil Miroslav Pudil, generální ředitel společnosti Kuehne+Nagel pro Českou republiku.

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak eliminovat emise uhlíku, je přechod na biopaliva druhé generace, která se vyrábějí z nejedlých plodin, lesních produktů, odpadních olejů nebo tuhého komunálního odpadu. „Používáním ekologičtějších biopaliv mohou zákazníci eliminovat více než 90 % emisí CO2 z přepravy, ale cesta k úplné dekarbonizaci logistiky je dlouhá a může trvat dalších 10 až 15 let,“ doplnil Miroslav Pudil.

I přesto, že všechny kusové (LCL) zásilky Kuehne+Nagel jsou automaticky uhlíkově neutrální a paletové zásilky volitelně uhlíkově neutrální, stále není možné plně předcházet produkci emisí z přepravy. „Z tohoto důvodu se společnost Kuehne+Nagel podílí po celém světě na kompenzačních projektech, které eliminují CO2. Tyto dobrovolné aktivity pro kompenzaci CO2 jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN,“ řekl Miroslav Pudil.

Vzhledem ke stavu světového klimatu je společnost Kuehne+Nagel přesvědčena, že je její povinností přispět k transformaci logistiky směrem k větší udržitelnosti. „Trvalá udržitelnost jde podle nás ale nad rámec ochrany životního prostředí. Snažíme se o zodpovědnost ve všech aspektech podnikání a věříme, že naše aktivity by měly přinášet užitek našim zákazníkům i koncovým spotřebitelům způsobem, který je co nejefektivnější a zároveň co nejšetrnější k naší planetě,“ uzavřel Miroslav Pudil.

(pav)

Foto: Kuehne+Nagel

spinner