Mgr. Jaroslav Mach (Magistrát hl. m. Prahy) pro DN

Konsolidační logistické centrum je pro střed Prahy nezbytné

Konsolidační logistické centrum je pro střed Prahy nezbytné

V rámci projektu EkoLogis, což je komunikační platforma mezi městem Prahou a organizacemi, které jsou v pražské dopravě velmi aktivní, zejména pak logistickými společnostmi, prezentoval v srpnu vedoucí oddělení rozvoje dopravy Magistrátu hlavního města Prahy Mgr. Jaroslav Mach hlavní cíle projektu sdíleného městského depa. Další podrobnosti o plánování i realizaci tohoto projektu, který by měl významně zlepšit city logistiku v Pražské památkové rezervaci, prozradil v rozhovoru pro Dopravní noviny.

Proč jste se rozhodli vybudovat v Praze sdílené městské depo?

Sdílené depo jsme se rozhodli postavit proto, abychom centru Prahy ulehčili od vozidel, ale přitom tam zajistili zásobování. Chceme ho budovat v rozumné dojezdové vzdálenosti od centra tak, aby bylo dobře dosažitelné rozvozovými vozy – ideálně elektromobily – a současně dobře dostupné ostatním logistickým společnostem, které jej budou zásobovat. Vhodné umístění je nezbytné proto, aby projekt měl smysl a nevytvářel zbytečné cesty navíc.

Jaká kritéria by mělo splňovat místo, kde depo vyroste? Máte už vytipované nějaké lokality?

Ze studie vyplývá, že vhodná velikost v této fázi je asi 300 m2, výhledově rozšiřitelné na 1000 m2 a s dobrou dostupností pro větší vozy. Také nesmí být uprostřed rezidenční oblasti, aby související provoz zbytečně nezatěžoval obytnou oblast s úzkými ulicemi. Maximální projektovaná vzdálenost je přibližně 15- až 20minutová dostupnost do centra i za zvýšené dopravy. Studie také definovala oblast, ve které se nyní vytipovávají vhodné prostory. Preferujeme prostory ve vlastnictví hlavního města Prahy, ale v rámci vyhledávání budou analyzovány i komerčně dostupné plochy.

Jak by mělo depo fungovat?

Jak už jsem říkal, na začátek počítáme s kapacitou 300 m2 a výhledově 1000 m2 v závislosti na zájmu. Nepůjde o skladovací depo, kde budou balíky dlouhodobě, ale v zásadě překladiště, ze kterého se budou prioritně týž den rozvážet.

Budete stavět budovu tzv. na zelené louce, nebo využijete již stojící objekt?

Žádnou novou výstavbu neplánujeme, hledáme mezi již stávajícími objekty.

Jaké služby bude konsolidační centrum nabízet?

Základem je služba rozvozu, u které předpokládáme, že bude pro pilotní dva roky bezplatná. Do depa se doveze balík a služba ho ideálně týž den rozveze. Kromě toho bude depo poskytovat i další služby s přidanou hodnotou – například zásobování v určitou hodinu či den podle požadavků provozoven, dočasné skladování, rozbalování zboží z palet a jeho skládání nebo i rozvěšování na věšáky. Počítáme i se zpětnou logistikou, nejen odpadu, ale také reklamací.

Chcete spolupracovat s dopravci, kteří dnes zásobují centrum města? S kterými konkrétně? Jaké jsou jejich ohlasy?

Organizovali jsme nejen seminář, kde jsme dopravce s myšlenkou konsolidačního centra seznámili, ale také proběhlo několik bilaterálních schůzek, ze kterých jsme cítili velkou podporu. Kromě toho jsme realizovali dotazník mezi logistickými společnostmi, které vyjádřily zájem takové depo zavážet místo toho, aby jejich řidiči kroužili v zacpaném centru a inkasovali pokuty od městských strážníků za špatné parkování na chodníku, v modré zóně, na zákazu zastavení a podobně.

Pro jaké prodejny a firmy bude podle vás sdílené městské depo vhodné?

V Pražské památkové rezervaci jsme identifikovali zhruba 1100 vhodných provozoven – obchodů, do kterých je možné zavážet zboží nepodléhající teplotní zkáze – tedy žádné chlazené ani mražené zboží. Dále jsme vyloučili léky, které mají vlastní regulované logistické procesy. Naši konzultanti osobně obešli všechny ulice v Pražské památkové rezervaci a tyto provozovny zaznamenali a osobně kontaktovali s cílem získat jejich zpětnou vazbu. Projekt jsme rozhodně nepřipravovali od stolu na základě pouze našich názorů nebo zkušeností. Názor provozoven je pro nás klíčový a ukázal nám na potřebnost této služby.

Kde jste se inspirovali v zahraničí?

Inspiraci jsme hledali po celé Evropě, kde jsme zmapovali v zásadě všechny hlavní projekty takového konsolidačního depa, abychom se poučili z jejich chyb. Největší pomocí je ale odborná konzultantka ze zahraničí, která toto depo zaváděla před deseti lety v nizozemském Nijmegenu. Od té doby po celém Nizozemsku vznikly desítky takových dep, která úspěšně fungují. Z příkladů v zahraničí ale máme i zkušenosti z dep například ve Velké Británii, Německu a dalších zemích západní Evropy. Ve střední Evropě to ale bude první projekt svého druhu.

V jaké fázi se dnes projekt nachází? Kdy byste rádi odstartovali pilotní fázi?

Nyní se dokončuje pilotní studie, která určí parametry budoucího provozu. Po schválení záměru Radou hlavního města Prahy připravíme zakázku na provozovatele. Spuštění předpokládáme během prvního čtvrtletí příštího roku.

Jak by mělo být podle vás konsolidační centrum financováno?

Výhledově by mělo být financováno z komerčního provozu, ale všechny zkušenosti ukazují, že rozjezd je třeba podpořit z veřejných prostředků.

Na druhé straně nechceme, aby samotný provoz byl ziskový, ale zamýšlené prostředky od hlavního města budou sloužit spíše jako příspěvek k provozování. Tak bude potenciální provozovatel motivován zájmem o komerční služby, které nebudou nárokové, ale jejich kvalita obchodníky přesvědčí.

Prostředky od města budou vázané na plnění různých parametrů – počty balíků, spokojenost zákazníků, počty zapojených zákazníků – ty si bude muset provozovatel zajistit.

Od města získá dotaci na provoz a poskytneme mu také prázdný prostor. Vybavení je podnikatelské riziko provozovatele, který bude motivován kvalitou služeb.

Jaké výhody v tomto řešení vidíte pro město, obyvatele, obchody a dopravce?

Pro obyvatele bude výhodou, že se sníží zásobovací doprava a ta zbylá bude realizována ekologičtějšími vozidly. To bude mít pozitivní dopad na hluk a emise, které jsou zejména v centru města velmi nepříjemné. Dalším přínosem bude menší počet dodávek parkujících všude možně, kde to aktuální podmínky umožňují, často i na chodníku nebo přechodech pro chodce.

Pro obchody bude depo nabízet služby s přidanou hodnotou, které jim umožní lépe fungovat, lépe přebírat zboží ve vhodnější doby, které jim více vyhovují, včetně reverzní logistiky, odvozu odpadu a podobně. Současně se jedná o způsob ekologičtějšího chování a lepšího přístupu k prostředí města. Od dopravců víme, že náklady na konečnou fázi zajištění dodávky jsou často těžištěm celkových nákladů na dopravu dané zásilky. Tím, že jim odpadne rozvoz v centru, kde často čekají v kolonách a hledají složitě parkování, to pro ně bude mít ekonomický i časový přínos. Z průzkumů také vychází, že v mnoha případech řidiči za účelem dodání zásilky porušují dopravní předpisy, například stáním na chodníku, i toto riziko pro dopravce odpadne.

Výhoda pro město je zejména ve snížení negativních dopadů na občany i návštěvníky města bez omezování nabídky služeb a podnikání.

Kde vidíte další možnosti zlepšení zásobování v centru Prahy?

V centru města se podle našeho názoru jedná o nejlepší možný způsob zajištění městské logistiky. Z hlediska individuálních zásilek pro občany by pak přínosem mohla být například veřejně přístupná výdejní místa, která by na vhodných místech umožňovala vyzvedávání zásilek například z e-shopů a která by snížila počet dodávek křižující město s cílem předat různé balíčky různým zákazníkům.

Jak důležité je pro vás ekologické hledisko?

Hlavní město Praha dlouhodobě vnímá kvalitu prostředí a také skutečnost, že nyní je to již automobilová doprava, která je nejvýznamnějším zdrojem emisí a záboru veřejného prostoru. Ekologické hledisko je pro nás velmi důležité a je vlastně tím hlavním důvodem, proč prověřujeme tento projekt. Další významnou aktivitou je pak například projekt Čistou stopou Prahou, který je zaměřen na širokou veřejnost s cílem předávání informací o udržitelné dopravě.

Martina Vampulová

Foto: MNA

spinner