Konference SpeedCHAIN 2018 nabídla zajímavé diskuse i přehlídku nejnovějších trendů v logistice

Konference SpeedCHAIN 2018 nabídla zajímavé diskuse i přehlídku nejnovějších trendů v logistice

Listopad, pražský Břevnovský klášter a SpeedCHAIN se staly stálicemi v diářích logistických odborníků. Letošní, třináctý ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN International si nenechalo ujít bezmála sedm stovek účastníků z osmi zemí. Program konference byl zaměřen na změny logistických procesů, které reflektují nástup kvalitativní změny dodavatelského řetězce v podobě Průmyslu 4.0, využití automatizace, umělé inteligence a Internetu věcí.

V devíti odborných sekcích a čtyřech panelových diskusích zazněly informace o tom, co v současnosti utváří změny dodavatelského řetězce. Program konference obohatily také projekty z dílen společností Škoda Auto, Budějovický Budvar, ESA logistika či Aberle Automation.

Zajímavé reakce z řad posluchačů i následujících řečníků vzbudil životní příběh a přednáška Rostyi Gordon-Smith, české podnikatelky, jež v roce 1968 bez peněz a bez znalosti jazyka emigrovala do Anglie. Tam vystudovala univerzitu, vdala se, vychovala čtyři děti a svou kariéru pak zahájila až ve svých čtyřiceti letech. Dnes je úspěšnou a uznávanou manažerkou, přes dvacet let působí v oblasti řízení a rozvoje organizací, lidí a týmů nejen v Česku, ale i v řadě zemí ve světě.

S inovativními řešeními pro efektivní logistiku a viditelnost dodavatelského řetězce seznámil účastníky konference Milan Ludvík ze společnosti Zetes. „Řídit logistiku a dopravu bez zajištění viditelnosti v reálném čase je jako řídit auto ze zpětných zrcátek,“ řekl Milan Ludvík. Představil zároveň řešení pro společnost Marks & Spencer, která chtěla zajistit viditelnost dodavatelského řetězce tak, aby nedocházelo k nedostatku zboží v prodejnách. Každá objednávka je registrována v systému, dodavatel zaznamenává jednotlivé události, manažeři Marks & Spencer vidí v reálném čase každou zaznamenanou událost a mohou reagovat okamžitě. V případě rychlé reakce je pak možnost předejít škodám. To jsou výhody implementovaného řešení od společnosti Zetes.

Vedoucí plánování logistiky ve Škodě Auto Anna Chorváthová ve své přednášce představila průběh transformace logistiky v této české automobilce, hovořila o nezbytné transformaci technologií i procesů a názorně ukázala technologie, které jsou pro plynulý chod logistiky nezbytné.

Tři sekce nabité informacemi

Druhá část dopoledního bloku pak byla tradičně rozčleněna na tři sekce. Ta první se věnovala udržitelnosti výstavby budov a jejich provozu a multimodální a intermodální přepravě, sekce B se zaměřila na intralogistiku, moderní sklad a manipulaci, zatímco ve třetí paralelní sekci se diskutující zabývali automatizací v logistice na prahu digitální doby.

Zajímavá byla prezentace vedoucího oddělení logistiky Budějovického Budvaru Pavla Pánka, který představil a zhodnotil výstavbu nového logistického centra. Výstavba areálu začala na podzim roku 2016 a letos v dubnu byl zahájen zkušební provoz. Do ostrého provozu pak logistické centrum přešlo začátkem října. Srdcem nového logistického centra pivovaru je automatický zakladačový sklad pro 19 000 palet, který je s výrobní částí pivovaru propojen unikátním technologickým mostem pro obousměrnou dopravu palet s hotovými výrobky a vratnými obaly. Uvnitř mostu putují po jednokolejnicové závěsné dráze vozíky s paletami baleného piva (láhve a plechovky) přímo od stáčíren a do výroby pak putují palety s vratnými obaly přímo na výrobní linky. Zakladače následně umísťují palety do regálů vysokých 34 metrů. Ze skladu jsou palety podle aktuálních objednávek dopravovány přímo do doků, kde probíhá nakládka kamionů. Doprava palety z výroby na nakládku probíhá prakticky bez dotyku lidské ruky. Po devíti měsících provozu Pavel Pánek zhodnotil: „Osvědčilo se, že systém řídí lidé, ale nezasahují do něj. Navíc existuje možnost dalšího růstu výroby o 30 až 40 procent a propočetli jsme návratnost celé investice do šesti let.“

Inspirativní byla také panelová diskuse o možnostech využití brownfieldů při výstavbě logistických nemovitostí. Od zástupců developerů, CzechInvestu a dalších firem zde zazněly argumenty pro a proti využívání brownfieldů, hovořilo se o ekologických hlediscích, efektivním využívání zdrojů i případných rizicích, se kterými musí investoři počítat.

Zkušenosti ze světa i z Česka

Moderování dalších dvou panelových diskusí zaměřených na multimodální a intermodální přepravy se ujal výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky Petr Rožek. V té první vystoupila vedoucí logistiky Natalia Lakhmetkina z Dopravní univerzity v Moskvě (RUT-MIIT) spoměrně rozsáhlou, ovšem ne zcela aktuálně zaměřenou prezentací vlakového spojení z Dálného východu do Evropy, s variantami různých přechodových bodů na hranicích Evropské unie. Po ní se ujal slova obchodní ředitel AWT Viktor Bystrian, který představil terminál kombinované dopravy v Paskově, jenž zatím disponuje kapacitou 2400 TEU a velikostí skladovací a manipulační plochy 31 tisíc metrů čtverečních. Viktor Bystrian uvedl, že v terminálu se překládají kontejnery, návěsy i výměnné nástavby s pomocí šesti překladačů. Přilehlá železniční stanice má devět dopravních kolejí, z nichž nejdelší měří 610 metrů. „V únoru příštího roku dokončíme třetí etapu modernizace terminálu Paskov, kdy dojde ke zdvojnásobení kapacity na 4800 TEU a navýšení manipulační plochy na 70 tisíc metrů čtverečních. Součástí modernizace je i vybudování dvou nových kolejí o celkové déle 700 metrů,“ uvedl Viktor Bystrian. AWT také postaví novou řídicí a administrativní budovu s dispečinkem, vznikne parkovací plocha pro 40 tahačů a napojení pro chladicí kontejnery. Viktor Bystrian hovořil i o terminálu Zaječí, který firma vybudovala pro jednoho ze svých klientů a uvedla do provozu letos v dubnu. „Na rozjezd projektu není problém vybudovat intermodální terminál bez velkých investičních nákladů a zajistit železniční přepravu, mnohem větší problém je kumulovat zboží dostatečného objemu,“ uzavřel Viktor Bystrian.

Návštěvníci SpeedCHAINu měli také možnost seznámit se s implementací systému KONTI společnosti CID International, jež je součástí Oltis Group ve firmě Slovenská plavba a prístavy. Jediný trimodální terminál na Slovensku má skladovou kapacitu 2000 TEU a rozlohu 23 tisíc metrů čtverečních. Vzhledem k tomu, že terminál se slibně rozvíjí a firmy mají o kombinovanou přepravu na Slovensku zájem, rozhodla se společnost Slovenská plavba a prístavy implementovat informační systém, který by zohledňoval individuální potřeby jednotlivých zákazníků, usnadnil administrativu, zautomatizoval některé procesy a umožnil propojení nejen s finanční správou, ale i jednotlivých složek terminálu. Důležitá byla i kontrola a on-line přístup k databázím. To vše splňoval informační systém KONTI od společnosti CID International. Její obchodní ředitel Vlastimil Kožej pak podrobně popsal implementaci tohoto systému, jednotlivé kroky i závěrečné dopracování detailů.

Na závěr sekce Multimodální a intermodální přepravy představil generální ředitel DKV Euro Servis Ondřej Pavlík výhody DKV Box Europe pro evropskou elektronickou mýtnou službu. Jednotka OBU je použitelná ve více zemích s pouze jednou smlouvou a jednotným vyúčtováním. Automatické napojení země na OBU probíhá over-the-air a jednotky lze využívat ve více vozidlech. „To s sebou přináší časové a administrativní úspory i úspory ve vyúčtování,“ uvedl Ondřej Pavlík.

Zajímavá diskuse napříč přístavy

V úvodu sekce věnované významu multimodálních konceptů pro globální ekonomiku vystoupila s prezentací na téma rozvoje kombinované dopravy s podporou Evropské unie Pavlína Tomková, vedoucí oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy na českém ministerstvu dopravy, na niž navázala Nadine Doden z ministerstva pro regionální rozvoj a dopravu spolkové země Sasko-Anhaltsko, aby představila dopravní systém v zemi. „Živá a atraktivní byla panelová diskuse se zástupci polských přístavů Štětín a Gdaňsk, německého Hamburku a belgických Antverp. Kromě vlastní prezentace rozvoje jednotlivých přístavů – Hamburk se silným akcentem drážní dopravy do vnitrozemí, Antverpy s posilováním tohoto podílu a i v polských přístavech nové investice nejen do přístavního vybavení – odpovídali prezentující zástupci přístavů Martin Hubeňák (Antverpy), Piotr Bura (Port of Gdansk), Juliusz Grabowski a Michal Kieliszak (Štětín), Vladimír Doboš (Hamburk) a Mateusz Frnkiewicz (DCT Gdansk) na otázku významu železniční dopravy z a do přístavu pro další rozvoj jeho činnosti a možnosti navyšování objemů. V tomto ohledu je zcela na špici Hamburk, neboť podíl železnice na přepravě především kontejnerů činí přes 40 procent, zatímco v Antverpách naopak dominuje silniční a vodní doprava. Přístav Antverpy zažívá v posledních dvou letech nebývalý nárůst v objemech, ale nebezpečí zahlcení okolní infrastruktury při nízkém podílu železnice jen roste. „Například vodní doprava byla v letošním roce hodně závislá na kolísavých stavech na evropských řekách,“ uvedl moderátor diskuse Petr Rožek. I další dotazy z publika následně směřovaly k možnostem a směrům dalšího posilování pozice jednotlivých přístavů v jejich regionech, ale i na celoevropském trhu vůči (i vzdálenějšímu) vnitrozemí. „Ze všech odpovědí bylo zřejmé, že i sebemoderněji vybavený, na příjezd největších plavidel připravený a sofistikovaně řízený přístav se dnes musí zákonitě ohlížet i druhým směrem, a to do svého zázemí. Pomineme-li hojně diskutované otázky uvolnění pozemních komunikací pro osobní dopravu či tlak na ekologizaci dopravy, silně omezujícím faktorem rozvoje je dostupný výkon v přilehlé infrastrukturální síti, kde železniční (kombinovaná) doprava zůstává jednoznačně nejlepším řešením,“ dodal Petr Rožek.

Nové obchodní kontakty i návštěva logistického centra

Mnohé přednášející bylo možné během celého konferenčního dne potkat nejen uvnitř jednotlivých sálů za řečnickým pultem, ale důležité obchodní kontakty mohli zájemci navázat i u stánků a prezentací lemující chodby Břevnovského kláštera. Mezi vystavovateli nechyběly například logistické společnosti DACHSER či Raben Group nebo zastoupení přístavů Hamburk či Štětín.

Novinkou, která letos poprvé pomohla dále rozšířit společenský rozměr platformy konference SpeedCHAIN, byl odpolední Beer Time Get-together, který příjemně propojil celodenní odborný program v jednotlivých sekcích s večerním společenským večerem. Následující den pak kroky účastníků exkurze směřovaly do nového logistického centra Budějovického Budvaru v Českých Budějovicích, jenž mimochodem získal vítěznou trofej ze soutěže Logistický projekt roku České logistické asociace.

Martina Vampulová s přispěním Petra Rožka

Foto: Reliant

spinner