Ing. Jana Mlkvá (ČD Cargo Logistics): Během prvního roku pandemie jsme posílili

Ing. Jana Mlkvá (ČD Cargo Logistics): Během prvního roku pandemie jsme posílili

Společnost ČD Cargo Logistics, a.s., dceřiná společnost ČD Cargo, a.s., poskytuje komplexní logistické služby se zaměřením na přepravu po železnici a návazné dopravní módy. Jaký dopad na její činnost měla pandemie a jaké jsou její perspektivy do budoucna, to nám přiblížila předsedkyně představenstva ČD Cargo Logistics Ing. Jana Mlkvá.

ČD Cargo Logistics je dceřinou společností ČD Cargo. Jaká je mezi oběma firmami dělba práce a na jaké činnosti se zaměřujete?

Zjednodušeně řešeno, snažíme se být s našimi službami tam, kde ČD Cargo ještě není nebo již není. Je hodně zákazníků, kteří jsou spojeni s přepravami konvenčních ucelených vlaků ze závodu do závodu, do těchto přeprav se většinou nezapojujeme a společnost ČD Cargo si je realizuje sama. My do přepravního řetězce vstupujeme ve chvíli, kdy vytváříme ucelené vlaky ze zásilek více klientů dohromady, ať už u vnitro přeprav, na vlaku MalaTrain z Malaszewicze do ČR a zpět nebo na lince do a z Antverp. Snižujeme tím náklady na některých úsecích, což nám umožňuje větší konkurenceschopnost vůči silniční dopravě. Zajišťujeme služby první a poslední míle, překládky, skladování, celní služby a spediční zajištění železniční dopravy v Evropě a Asii s partnerskou spoluprací po celém světě v různých druzích dopravy.

Co se týče spolupráce s mateřskou firmou, jsem u ČD Cargo Logistic již druhým rokem a jsem velice ráda, že fungujeme jako jeden tým. Když jsem před patnácti lety na ČD Cargo (resp. ČD a.s.) začínala, byla železniční doprava úplně jinde, než je dnes. Nyní máme spoustu krásných projektů, které odpovídají moderní dopravě 21. století, rozvíjí se nabídka zahraničních služeb a daří se nám k tomuto odvětví přilákat mladé lidi. Díky podnětům od zákazníků, inovativním řešením, spolupráci důležitých subjektů a institucí pro železniční dopravu, a také i díky sdružení ŽESNAD.CZ a dalším organizacím, se mnohé mění a posouvá dále, za což jsem nesmírně vděčná.

Máte široku nabídku služeb, a to i včetně skladování. Jaký dopad na tuto nabídku měla pandemie?

Změny, které přinesla pandemie, byly a jsou patrné ve všem a časem se mění. Zpočátku jsme měli obavu, zda kapacity vůbec nějak naplníme. V posledních měsících je to však přesně naopak. V důsledku toho, že se doprava kvůli kongescím v terminálech, přístavech, na Hedvábné stezce i na překladištích ze širokého na normální rozchod začala zpožďovat, firmy se začínají předzásobovat. To tu dlouho nebylo. Dlouhá léta vše běželo v režimu just‑in‑time a spoléhalo se na to, že to tak zůstane. Přeplnění klíčových míst, jako druhotný efekt pandemie způsobilo, že přístup k dopravě a souvisejícím službám se změnil ve všech směrech. Klienti se nyní snaží rizikům s prodlevami vyhnout a naše skladové kapacity začínají být plné. Tato snaha krizových manažerů je patrná ve všech komoditách.

První rok pandemie byl pro nás velice specifický. Jako logistik jsme výrazně rostli. V historii naší společnosti to byl nejsilnější rok. Bylo to dáno tím, že jsme velmi rychle upravili způsob práce a efektivně využívali volné kapacity na trhu.

Jak se vyvíjejí přepravy, které zajišťujete v relaci do a z Číny?

Ve spolupráci s našimi partnery se snažíme v maximální míře využít dotací, které čínská strana poskytuje. Podle toho také tyto partnery volíme. Hodně činností na hranice s Čínou si zajišťujeme napřímo sami, pro samotnou přepravu v rámci Číny využíváme tamních agentů.

Co se týče tržeb, až dvacet procent připadá na přepravy ze širokého rozchodu. Nerozlišuji však, zda se jedná přímo o Čínu, protože realizujeme i přepravy z Mongolska, Kazachstánu, Ruska a Běloruska. Nemyslím si, že tento poměr bude klesat, protože bez některých tamních surovin se neobejdeme. I když se začne v Evropě více vyrábět, přepravené objemy klesat nebudou, změní se jen složení zásilek.

Na drahách začíná být problémem generační obměna. Dotýká se to i vaší společnosti?

U nás to vidím naštěstí dobře, protože díky našim bývalým profesorům a spolužákům máme dosah na některé střední a vysoké školy. Paradoxně nám chybí střední generace, čtyřicátníci, ale nějak se s tím vypořádáme, starší generace zaučuje ty dvacetileté. A jsem ráda, že o práci u nás mají zájem. Práce na železnici je krásná a téměř na sto procent je jisté, že je to stálá práce, která bude i po letech. A je to také práce, kde je pořád něco nového. Jsem zastáncem nových technologií, nový projekt je vždy výzva a jsem ráda, že jsem před spoustou let měla možnost být u počátků spolupráce s rakouskou společností Innofreight, která provozuje svůj vlastní modulární systém.

Jak se spolupráce se společností Innofreight vyvíjí? Není poznamenaná právě nedostatkem kontejnerů?

V tuto chvíli je nedostatek všeho, i železničních vozů a kamionů. Je to kombinace více vlivů – covidu, výluk, stávek v Německu, tornáda na jihu Moravy, záplav na severu, to vše způsobilo abnormality v železniční dopravě a prodloužilo doby oběhu vozů. Zahustilo to celý systém tak, že s tím nejde nic rychle udělat, jen se s tím můžeme poprat. Tedy i přístup k technologii Innofreight je teď omezen kapacitami, ale snažíme se všechny stávající i nové projekty pokrýt, jen to jde někdy pomaleji.

Co se týče společnosti Innofreight, ta roste lineárně od svého vzniku a posiluje proto, že reaguje na požadavky zákazníků, i nás – každý nový kontejner, výměnná nástavba či vagón vznikají na základě specifické poptávky po zefektivnění.

Uvedla jste, že s pandemií se hodně změnilo. Jaké komodity dnes pro váš představují největší objemy, případně jaké destinace posílily?

Dříve jsme si ani neuvědomovali, kolik subdodávek materiálů a malých komponentů směřuje do automotive, který je právě teď jeden z nejvíc poškozených segmentů trhu. Také roste cena dřeva a firmy si více vybírají, nevozí se cokoliv kamkoliv.

Dříve jsme na přepravní toky měli větší vliv a mohli nabízet různé alternativy, kdy cena dopravy a způsob realizace ovlivňovala výběr konečných dodavatelů zboží. Teď máme většinou velmi striktní zadání, protože je ve velké části případů vhodný dodavatel jen jeden.

Naše portfolio přeprav je diverzifikováno mezi velké množství služeb a komodit. Letošní rok věnujeme hlavně přípravám projektů na následující roky. Snažíme se držet krok s hlavními trendy a plánovat rozvoj našich služeb tak, aby si společnost ČD Cargo Logistics udržela místo mezi největšími spedicemi v ČR. Snažíme se pružně reagovat na jakoukoliv poptávku, rozšiřujeme naši působnost na jižní přístavy, vozíme zboží po Hedvábné stezce. Zajišťujeme také letecké přepravy a v návaznosti na kombinovanou dopravu návoz a svoz zboží po celé ČR i do Polska. V neposlední řadě ve spolupráci s ČD Cargo zajišťujeme odvoz sutí z jižní Moravy.

Bedlivě sledujeme komodity, které v budoucnu mají potenciál přeprav po železnici, jejichž přepravovaný objem poroste a je velmi pravděpodobné, že zde časem dojde, i s naší pomocí, k určitému přesunu na železnici.

PR

Foto: lan

spinner