Právě vychází v DN č. 21

​Garance platby pro zákazníky TIMOCOM díky spolupráci s JITpay

​Garance platby pro zákazníky TIMOCOM díky spolupráci s JITpay

22.10. - Odvětví dopravy a logistiky se často potýká s dlouhými splatnostmi – a často se stejně dlouhým prodlením plateb. Situace se týká zejména malých a středně velkých logistických firem, kde není pravidelný tok plateb vždy zajištěn.

Řešení problému s dlouhými platebními lhůtami, které mohou být 60 a více dní, může nabídnout například faktoring. Dodavatel dopravních služeb se díky této platební službě dostává rychleji ke svým penězům a získá tak větší jistotu ve financování své firmy. „Snažili jsme se najít řešení pro tyto situace a hledali jsme ideálního partnera. To se nám v letošním roce podařilo navázáním spolupráce s platební službou pro logistiku JITpay™“, říká Daniel Priban, ředitel českého zastoupení TIMOCOM.

JITpay™ jako poskytovatel platebních služeb v logistice má v Německu vedoucí postavení na trhu v oblasti fakturace, správy pohledávek a faktoringu. Zákazníci TIMOCOM mají nyní možnost převést faktury na JITpay™ a ten zaplatí zákazníkovi TIMOCOM do 24 hodin. V dalším kroku si fakturovanou částku vyžádá od zadavatele. Dopravcům to přináší celou řadu výhod. Jako například okamžitou platbu za provedené objednávky přepravy, zajištěnou likviditu a úlevu ve fakturaci. JITpay™ zjednodušuje proces fakturace tím, že automaticky vystavuje a zasílá faktury příkazcům. Tato digitální platební služba je zákazníkům TIMOCOM k dispozici v Německu a Polsku. Nyní se stala součástí nabídky služeb také pro zákazníky v České republice. Další země, jako například Slovensko a Nizozemí, jsou v plánu v 1. kvartálu roku 2022.

Rozdíl mezi faktoringem a platebními službami

Faktoring je jednou z mnoha platebních služeb, které existují. U faktoringu je pohledávka předána faktoringové firmě, která od okamžiku tohoto předání nese riziko, že pohledávka nebude uhrazena včas nebo vůbec. Platí se za to poplatek, jehož výše se v případě JITpay™ odvíjí od délky doby splatnosti.

Faktoring lze velmi dobře popsat, když si představíme, jak funguje přepravní služba. Dopravce totiž doslova platí předem  Náklady na dopravu nejdříve financuje sám - a nese plné riziko, jestliže zadavatel dohodnutou cenu neuhradí. Podobně funguje faktoring.  Svoje riziko financování můžete postoupit tím, že předfinancováním faktury pověříte faktoringovou firmu. V našem případě zákazníci TIMOCOM získají přes Smart Logistics System přístup k JITpay™. TIMOCOM zůstává v těchto případech neutrálním účastníkem a komunikaci při zpracování plateb přebírá JITpay™.

Kdy je vhodné faktoring využít?

Máte odvézt zakázku pro nového obchodního partnera anebo pojedete pro zadavatele, který byl v minulosti liknavý v platbě. Mnoho malých a středních podniků pracuje s nízkými maržemi a má výhrady, protože faktoring pro ně znamená další náklady. Z dlouhodobého hlediska však může vést k vyššímu obratu, protože firmám umožní přijímat více zakázek. Minimalizuje se riziko výpadku plateb. Mimoto odpadá předfinancování a firma má k dispozici více kapitálu na investice.

Výhody faktoringu pro dopravce

Dřívější úhrada faktur formou faktoringu zlepšuje zejména u logistických firem, které musí jinak dlouho čekat na své peníze, jejich bonitu a likviditu. Výdaje jsou uhrazeny hned a zbytek finančních prostředků investován. Celkově jsou minimalizovány rizika a administrativní nároky. Vzniká možnost se ještě více soustředit na svou hlavní činnost, navýšit obraty a díky tomu potenciálně dosáhnout vyššího zisku. To zase přináší důležitou konkurenční výhodu.

Existuje dohoda mezi jednotlivými zeměmi EU, která sjednocuje pravidla faktoringu?

Bohužel neexistuje. Pro faktoring může každá země stanovit svá vlastní pravidla a zákony. V rámci EU jsou ale tato pravidla zčásti velmi dobře srovnatelná a hodně se překrývají. JITpay™ splňuje všechny požadavky, a tím nejvyšší standardy.

Jaký je rozdíl mezi faktoringem a inkasem?

Faktoring je možný před splatností faktury. Služba Mezinárodní inkaso od TIMOCOM je využívána až v okamžiku, kdy uplynula lhůta splatnosti a faktura je splatná. Faktoring v zásadě plní dvě funkce. Za prvé funkci financování - kdy zákazník dostane peníze za svou pohledávku ještě před její splatností. Za druhé zajištění rizika - při prodeji pohledávky se zákazník již nemusí obávat výpadku pohledávky nebo jejího dlužníka.

Jsou do budoucna plánovány další kooperace s externími firmami?

TIMOCOM navazoval již v minulosti spolupráci s různými firmami. Naposledy s firmou translogica, partnerem pro rozhraní, a s firmou Cargoclix, abychom přispěli k minimalizaci dlouhých čekacích dob na rampách. V případě, že budeme moci získat pro zákazníky přidanou hodnotu, budeme i v budoucnu navazovat takové spolupráce. Vždy se totiž soustředíme na to, abychom náš systém doplňovali o aplikace a funkce, které našim zákazníkům usnadní pracovní den a nabídnou citelnou přidanou hodnotu a co největší profit. K tomu patří rovněž moderní, digitální zpracování plateb, které našim zákazníkům nabízí jistotu, že platby obdrží.

(PR)

Foto: TIMOCOM

spinner