​Bezpapírový multimodální konosament FIATA

​Bezpapírový multimodální konosament FIATA

FIATA představila svým členům pragmatické řešení přechodu z papírových dokumentů na bezpapírové konosamenty FBL, které mohou vystavovat přímo prostřednictvím svých každodenních nástrojů. Řešení FIATA zvyšuje úroveň zabezpečení FBL ve srovnání s papírovou verzí a využívá technologii blockchain k ověření pravosti dokumentů a zajištění auditní stopy.

S vědomím různých výzev, které je ještě třeba překonat, aby bylo dosaženo celosvětového přijetí a právního uznání elektronické výměny dat, je bezpapírový FBL odpovědí na potřeby odvětví, pokud jde o lepší přístup k obchodním dokumentům a jejich výměnu.

Vystavovatel dokumentu se může rozhodnout, v jakém formátu si přeje sdílet původní nezměněný dokument se svými zúčastněnými stranami: v papírové podobě nebo ve formátu PDF. Na základě svého datového standardu eFBL vyvinula FIATA rozhraní API, které je zdarma k dispozici všem poskytovatelům softwaru a umožňuje jim propojit se s FIATA a vytvářet zabezpečené bezpapírové FBL.

K 17. květnu již sedm poskytovatelů softwaru podepsalo s federací dohodu o implementaci tohoto řešení: AKANEA, Cargowise, CargoX, edoxOnline (Global Share), InfoSysTech‑IST, Nabu a Usyncro. FIATA také oznámila, že od tohoto data mohou začít vydávat bezpapírové FBL společnosti edoxOnline, InfoSysTech‑IST a Usyncro, které již dokončily implementaci.

FIATA vyzývá všechny poskytovatele systémů řízení dopravy, elektronických nákladních listů a další poskytovatele softwaru, aby se k nim připojili a implementovali řešení FIATA a nabídli tuto novou službu svým zákazníkům. Všechny technické specifikace jsou k dispozici na úložišti FIATA GitHub.

Řešení vyvinuté partnerem FIATA, společností Komgo, pomůže snížit rizika podvodů, protože každý dokument je zaznamenán v neměnné účetní knize a bude kdykoli ověřitelný všemi zúčastněnými stranami, které s dokumentem přicházejí do styku. Zúčastněné strany budou moci buď naskenovat QR kód v pravém horním rohu dokumentu, nebo přímo nahrát PDF na ověřovací stránku FIATA a získat tak přístup k auditní stopě dokumentu, která potvrdí platnost dokumentu, totožnost jeho vystavitele a neporušenost jeho obsahu.

Souleïma Baddi, generální ředitel společnosti Komgo, na žádost o komentář ke spuštění bezpapírového FBL uvedl: „Doklady jsou základem mezinárodního obchodu, ale nefungují tak, jak bychom potřebovali, a jsou náchylné k podvodům a padělání, což se stává poměrně často. Trakk je digitální ekosystém důvěry pro obchodní dokumenty. Jsem nadšený, že se FIATA připojuje ke všem společnostem, finančním institucím, skladům a dalším, které používají Trakk k ochraně svých dokumentů před podvody.“

„FIATA je velmi potěšena, že se může vydat na tento důležitý milník své digitální cesty, který otevírá cestu velkým příležitostem pro budoucnost speditérů,“ dodal generální ředitel FIATA Stéphane Graber.

(lan)

Foto: Pixabay

spinner