​Automatizace zvyšuje efektivitu a řeší i nedostatek pracovní síly

​Automatizace zvyšuje efektivitu a řeší i nedostatek pracovní síly

Udržitelnost, automatizace a digitalizace jsou trendy, které dnes provázejí intralogistiku i logistiku obecně. Firmy se dlouhodobě snaží snižovat náklady i emise, řešit nedostatek pracovních sil a optimalizovat tok zásob, ale poslední vývoj v oblasti informatiky i umělé inteligence jim otevírá nové možnosti, jak na tyto potřeby reagovat, a to často i bez nutnosti zvyšovat plochu skladu.

Přestože automatizace je na vzestupu, základem mobility ve skladech jsou stále vysokozdvižné vozíky. Průzkumy, na které se odvolávají organizátoři letošního veletrhu LogiMAT, naznačují, že objednávky a dodávky průmyslových vozíků v roce 2022 nadále rostly a počtem prodaných kusů překonají vynikající výsledky z roku 2021, přičemž obzvláště silná poptávka je po elektrických vysokozdvižných vozících třídy 1 a elektrických ručně vedených nízkozdvižných vozících třídy 31. Podle předběžných odhadů bylo loni zaevidováno na 2,4 milionu objednávek a dodáno více než 2 miliony vozíků. Navíc do roku 2026 se očekává globální růst trhu o 7,6 procenta ročně oproti roku 2020, a to díky rostoucí poptávce po automatizovaných průmyslových vozících.

Vývoj vozíků se zaměřuje jak na jejich automatizaci a komunikaci mezi sebou i se systémy řízení skladu, tak na snižování spotřeby a alternativní pohony. Přední výrobci, jako třeba Linde Material Handling, Jungheinrich či Toyota Material Handling, tak již běžně nabízejí elektricky poháněnou techniku, ale i techniku s plynovým pohonem nebo na bionaftu HVO (Linde) či vozíky s vodíkovými palivovými články (Toyota).

Podle společnosti DHL Supply Chain přebírají autonomní vysokozdvižné vozíky již 65 procent lidské produktivity a přemisťují v průměru 10 až 15 palet za hodinu. „Očekáváme, že do roku 2030 bude automatizováno přibližně 30 procent našeho celosvětového vozového parku pro manipulaci s materiálem,“ řekl Markus Voss, globální CIO a COO DHL Supply Chain. Inovace se dotýkají nejen vysokozdvižných vozíků, ale všech typů manipulační techniky, ať již jsou to ruční paletové vozíky, retraky, vychystávací vozíky, logistické vláčky, automatické vozíky atd.

Například skladová navigace Jungheinrich warehouseNAVIGATION je systém, který díky propojení ERP systému zákazníka, vozíku a terminálu na něm dokáže vypočítat optimální trasu k cílové pozici. Díky správně zvolenému rozdělení pojezdu a zdvihu je tak schopný v systémových VNA skladech výrazně zkrátit nezbytnou dobu pro manipulaci, snížit spotřebu energie a tím zvýšit produktivitu práce. Při testování v distribučním centru společnosti DHL v jihomoravských Syrovicích v ostrém provozu se potvrdilo, že s použitím tohoto řešení může dojít ke zvýšení produktivity až o šestnáct procent.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků, rostoucí tlak v oblasti nákladů a sílící závod s časem nutí firmy k automatizaci výrobních a logistických procesů a přechodu na přepravní systémy bez řidiče (FTS). „Více než polovina našich zákazníků by v následujících třech letech chtěla automatizovat procesy, které dnes ještě zvládají manuálně. Na základě těchto skutečností je automatizace již delší dobu strategickým pilířem pro budoucnost společnosti STILL,“ uvedl Frank Müller, senior viceprezident STILL Brand Management.

Podobnou strategii potvrzuje i společnost Linde MH, jejíž nabídka produktů a služeb sahá od autonomních mobilních transportních robotů přes použití standardních aplikací automatizovaných průmyslových vozíků až po komplexní řešení implementovaná společně se sesterskou společností specializovanou na automatizaci, firmou Dematic.

Jednoznačný příklon k automatizaci je patrný i z toho, že společnost Jungheinrich kupuje skupinu Storage Solutions se sídlem v Indianě, předního poskytovatele regálových řešení a řešení pro automatizaci skladů v USA, aby tak získala lepší přístup na atraktivní americký trh v oblasti skladování a automatizace.

Automatizace skladovacích systémů

Automatizace má však dnes v intralogistice řadu podob – od automatického řízení a sledování některých procesů u vozíků přes automatizované vozíky (AGV) a automatické mobilní roboty (AMR) až po plně automatizované skladovací systémy bez podílu lidské práce, jako je automatický systém ukládání a vyhledávání (ASRS) či automatizovaný kubický skladovací systém AutoStore, který je v České republice znám především z projektů realizovaných společností Element Logic.

Zavádění systému AutoStore předchází detailní analýza logistických procesů u konkrétního klienta. „Zakládáme si na konzultační činnosti. Na základě detailní analýzy dat dokážeme sestavit speciální návrh přímo pro klienta tak, aby odpovídal jeho požadavkům a možnostem,“ uvedl Jindřich Kadeřávek, CEO společnosti Element Logic. Datová analýza pak podle něj pomůže najít řešení vzákladních bodech celého procesu. Řešení AutoStore je možné vytvořit prakticky pro jakýkoliv skladovací prostor, a to především díky 3D hliníkové konstrukci, která je nastavitelná jak do šířky, tak do výšky. Zásobníky pro skladování zboží je možné skládat až do výšky 5,4 metru, respektive je možné nad sebe umístit až 24 zásobníkových boxů. Například ve společnosti Continental Automotive v Brandýse nad Labem (viz str. 9) se díky tomuto řešení podařilo ušetřit z celkových výchozích 5400 m2 skladu 2000 m2, které bylo možné transformovat na výrobní plochu.

Svůj automatizovaný skladovací systém pod názvem PowerCube nabízí i Jungheinrich. Prvním zákazníkem, který jej bude využívat, bude švýcarská firma M. Schönenberger. Jedná se o prostorově efektivní řešení s více než 18 000 skladovacími místy na pouhých 400 m2. Podle výrobce k jeho přednostem patří maximální využití prostoru, vysoká flexibilita, velký výkon a jednoduchá fyzická i digitální integrace do stávajících skladů.

Digitalizace logistiky

Zcela nové možnosti pro rozvoj logistiky přináší umělá inteligence. Ta podle Patrika Jokla, zakladatele společnosti Iprice Recare, umožňuje softwaru automaticky se učit na základě vzorů nebo vlastností v datech v kombinaci s obrovskými objemy dat a s rychlým opakovaným zpracováním a sofistikovanými algoritmy.

„Pomocí AI dokážou společnosti ne řešit, ale předvídat možné problémy. Správně nastavené AI dokáže natolik zefektivnit chod skladu, že návratnost implementovaného systému může být velmi rychlá,“ uvedl Patrik Jokl. V logistice podle něj odemyká AI skutečný potenciál velkých dat - s využitím síly Big Data budou logistické společnosti schopny provádět přesné předpovědi a zlepšovat svou výkonnost. Lze ji také využít k lepší prediktivní analýze a lepší automatizaci pro řízení strategických rozhodnutí.

Ekologická intralogistika

Snižování emisí a energetické náročnosti je dlouhodobým trendem, který ještě více umocnila energetická krize. Podle společnosti TimoCom je v tomto směru rozhodující pákou evropský systém pro obchodování s emisemi (EU-ETS). Tento systém ukládá firmám povinnost nákupu povolenek, respektive. certifikátů, které jasně definují množství emisí - a tím jej omezují. „Firmy stále více dbají na svou uhlíkovou stopu. Nejen ve vztahu k technice vozidel, což je příklad nákladních vozů nové generace, ale třeba i v osvětlovací technice a fotovoltaice ve skladech nebo ´yard-managementu´,“ uvedl Marc Kohlsdorfer, vedoucí týmu v Key Account Management u TimoComu. Společnost také upozorňuje, že k 1. lednu letošního roku vstoupila v platnost první „povinnost ochrany životního prostředí a lidských práv“ v celém dodavatelském řetězci. Všichni hlavní výrobci mají v nabídce techniku, která je nízkoemisní či lokálně bezemisní a zajišťují i potřebný energy management, ale úspory je nutno hledat celkově v rámci celého skladování i s přesahem k dodavatelům a dopravcům.

Podrobně se s aktuálními trendy v intralogistice bude možné seznámit na letošním veletrhu LogiMat 2023, který se uskuteční od 25. do 27. dubna ve Stuttgartu.

Milan Frydryšek

Ilustrační foto: DHL

spinner