Zeptali jsme se

Zeptali jsme se Daniela Pribana

Zeptali jsme se Daniela Pribana

Po dubnovém zasedání pracovní skupiny Svazu spedice a logistiky ČR pro podvody v dopravě zhodnotil obchodní ředitel českého a slovenského TimoComu Daniel Priban pro Dopravní noviny vývoj v této oblasti a zdůraznil několik aktuálních bodů.

„Problematika podvodů v dopravě je riziko, které stále reálně hrozí. Přesto již zaznamenáváme pozitivnější trend. Ze statistik je totiž zřejmé, že počty případů této trestné činnosti neustále klesají. Důvodem však bohužel není to, že by přestalo k tomuto typu trestné činnosti docházet, zafungovala ale dlouhodobá medializace tohoto problému, a hlavně osvěta, kterou společnými silami realizujeme. Dopravní i spediční firmy jsou díky tomu již lépe připraveny. Vybudovaly si proti pokusům o podvod obranné mechanismy a zavedly bezpečnostní postupy a opatření, které snižují riziko na minimum. Pravidelně se například účastní různých workshopů na témata spojená s bezpečností či o této problematice pravidelně společně diskutují na různých společných oborových setkáních. A také v tomto směru neustále vzdělávají své zaměstnance.“

„Co vás zaujalo na jednání pracovní skupiny SSL pro podvody v dopravě?“

„Poslední jednání pracovní skupiny SSL pro podvody v dopravě se věnovalo důležitému tématu, které se týká možnosti ověřování vozidel. Na pracovní skupině byl představen evropský systém ověřování identity vozidel a možnosti jeho využití při ověřovacích postupech. Účastníci se tak seznámili s dalším nástrojem, který může při odhalování podvodů pomoci. Je totiž velmi důležité, aby firmy pro zvýšení své ochrany využívaly maximum dostupných nástrojů a snažily se tyto nástroje zahrnout do svých bezpečnostních standardů, které budou poté striktně dodržovat.“

„Hovořilo se také o slovenském přístupu k získávání informací z registrů? V čem jsou na Slovensku oproti nám dále?“

„Slovensko má obecně před námi trochu větší výhodu v tom, že jeho legislativa umožňuje sbírat rozsáhlejší okruh informací. Rozsáhlejší informace umožnily pověřeným subjektům na Slovensku vytvořit systém pro větší kontrolu vozidel. Díky zjednodušení procesu při ověřování informací to v budoucnu určitě povede ke snížení počtu příležitostí k podvodům a pokusů o jejich realizaci. Snahou české skupiny SSL je dosáhnout obdobného výsledku. Důležité je prosazovat u patřičných odborů ministerstev dopravy a vnitra podobný náhled na věc, aby se dospělo k stejnému výsledku, který přinese jednodušší ověřování informací a zmenší možnosti podvodů.“

(pat)

spinner