Výrobní závod Mercedes Benz v Düsseldorfu oslavil jubileum

Výrobní závod Mercedes Benz v Düsseldorfu oslavil jubileum

5.4. - Výrobní závod Mercedes-Benz v Düsseldorfu se 1. dubna ohlédl na 60 let produkce lehkých užitkových vozů Mercedes-Benz včetně modelu Sprinter, který je ikonou v segmentu lehkých užitkových vozů, ale i historických legend, mezi něž patří vozidla přezdívaná „Bremer“ a „Düsseldorfer“. Tehdejší společnost Daimler-Benz AG převzala düsseldorfský výrobní závod začátkem šedesátých let od společnosti Auto Union. Výrobní závod založený v roce 1962 je v současnosti největším závodem pro výrobu lehkých užitkových vozů v rámci koncernu Mercedes-Benz Group AG. Dodnes v něm bylo vyrobeno více než 4,9 milionu vozidel. Od roku 1995 sjíždí z jeho montážních linek vozidla Mercedes‑Benz Sprinter s uzavřenou karoserií a od roku 2019 také v elektricky poháněné verzi eSprinter. Od prvních dnů patří mezi největší přednosti tohoto výrobního závodu inovace a kvalita.

„Výrobnímu závodu a jeho zaměstnancům srdečně blahopřeji k 60. výročí, které je opravdu mimořádným jubileem. Výrobní závod Düsseldorf je odjakživa nosným pilířem naší globální výrobní sítě. Jeho tým to znovu potvrdil při spuštění sériové výroby modelu eSprinter na konci roku 2019,“ řekl Ingo Ettischer, vedoucí výroby divize Mercedes-Benz Vans. „Děkuji zaměstnancům, kteří se již dnes s maximálním nasazením a úsilím připravují na příští generaci modelu eSprinter. K tomu je nutné připočítat ještě rostoucí digitalizaci výroby. To vše vyžaduje inovační sílu, know-how a profesionalitu – vlastnosti, které düsseldorfský tým pozoruhodným způsobem uplatňuje při své každodenní práci.“

„Také zemské hlavní město Düsseldorf srdečně blahopřeje výrobnímu závodu Mercedes‑Benz Düsseldorf. Již po desítky let udržujeme s výrobním závodem velmi dobré vztahy a v posledních letech jsme podporovali jeho rozšiřování, aby byl ještě lépe připravený na budoucnost,“ řekl düsseldorfský primátor Stephan Keller. „Je nám ctí a velkým potěšením, že již 60 let působí v Düsseldorfu tak důležitý koncern, jakým je Mercedes-Benz, a těšíme se na další spolupráci s tímto globálně činným podnikem zaměřeným na průmysl a mobilitu.“

K úspěchu výrobního závodu a divize Mercedes-Benz Vans zásadním způsobem přispívají zaměstnanci. Michael Hellmann, vedoucí výrobního závodu Mercedes-Benz Düsseldorf, k tomu doplnil: „Bez našich zaměstnanců by toto jubileum nebylo myslitelné. Vysoká kvalita, jíž dosahujeme také při výrobě elektricky poháněných lehkých užitkových vozů, je v Düsseldorfu zajišťována kompetentním a motivovaným týmem, který se i v náročných dobách vyznačuje vždy vysokou mírou flexibility a odevzdává přitom vynikající výkony. Za to svému týmu velmi děkuji a těším se, že od roku 2023 budeme společně vyrábět také příští generaci modelu eSprinter.“

Pro trvale udržitelnou budoucnost

„V divizi Vans uskutečňujeme koncept komplexně trvale udržitelné mobility nejen u produktů, ale také ve výrobě,“ zdůraznil Ingo Ettischer. „Proto tolik investujeme do našich výrobních závodů a produktů. Kvůli příští generaci modelu eSprinter, která se zde bude vyrábět od druhé poloviny roku 2023, investujeme v Düsseldorfu cca 50 milionů EUR. Již v letošním roce budou naše vlastní výrobní závody na celém světě produkovat lehké užitkové vozy s neutrální bilancí emisí CO2.“

Všechny elektricky poháněné lehké užitkové vozy Mercedes-Benz nabízejí tichou přepravu s nulovými lokálními emisemi. Na trvalou udržitelnost důsledně sází také výrobní závod Düsseldorf, který od roku 2022 přejde na výrobu s neutrální bilancí emisí CO2. Emise jsou za tím účelem kompletně eliminovány všude tam, kde je to možné, a v ostatních případech důsledně minimalizovány, například prostřednictvím nových systémů mobility, ať se jedná o vnitropodnikovou kyvadlovou dopravu provozovanou podle aktuálních požadavků, bezobslužné přepravní systémy, nebo vozidla s palivovými články pro pozemní přepravu v rámci závodu. Výrobní závod si kromě toho stanovil cíl přejít kompletně na odběr elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Dalším příkladem je kompletní eliminace papíru z provozních činností výrobního závodů již od roku 2012. Tablety tehdy nahradily papírové dokumenty pro všechny informace a nezbytnou dokumentaci výrobního procesu. Všechna uvedená opatření se doplňují a podílejí se na rychlé realizaci vlastních ambiciózních cílů. Výrobní závod tím významně přispívá k ochraně klimatu.

Mercedes‑Benz se jednoznačně hlásí k Pařížské dohodě o změně klimatu. Od konce roku 2019 k tomu zásadním způsobem přispívá i sériová výroba modelu eSprinter v závodě Düsseldorf. Divize Mercedes-Benz Vans investovala celkem 330 milionů EUR do modernizace a technického vybavení pro výrobu nové varianty pohonu. Zcela elektricky poháněná vozidla jsou vyráběna na jedné montážní lince společně s konvenčně poháněnými vozy. Tím je zajištěna potřebná flexibilita výroby, která uspokojí téměř jakékoli požadavky zákazníků a trhu.

Výrobní závod kromě rozsáhlých investic do vlastní výroby velmi intenzivně investuje také do školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců. Od přijetí rozhodnutí o výrobě modelu eSprinter v Düsseldorfu se výrobní závod vyvinul v kompetenční centrum pro elektrické pohony a získal nezbytné know-how. Například kvalifikaci pro zacházení s vysokonapěťovou technologií při její montáži doposud získalo už více než 2800 zaměstnanců.

Výrobní závod se společenskou odpovědností

Tento výrobní závod je významný také pro svůj region, a to jako jeden z největších zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí v Düsseldorfu i prostřednictvím svého společenského a sociálního angažmá. Výrobní závod si je vědom své významné ekonomické síly a společenské odpovědnosti v regionu a jeho aktivity jsou i v této oblasti příkladné. Průmyslová a obchodní komora Düsseldorf například udělila výrobnímu závodu v roce 2020 ocenění za vzdělávání.

Výrobní závod Düsseldorf vychází také vstříc žádostem o podporu lidí v nouzi. Věcné a peněžní dary jsou pravidelně předávány sociálním zařízením, například diakoniím, dětským hospicům, sociální službě pro bezdomovce nazvané „Gute Nacht Bus“ a komunitním nadacím. „Pro nás jako tradiční düsseldorfský výrobní závod je zapojení do života místní komunity opravdovou srdeční záležitostí – chceme přispívat k vylepšování životní situace dětí, podporovat zdravotní iniciativy a přispívat v sociální oblasti,“ vysvětluje Michael Hellmann, vedoucí výrobního závodu Mercedes‑Benz Düsseldorf. A dodává: „Víme, že naši zaměstnanci podporují tyto aktivity s velkým zájmem.“

Výrobní závod Mercedes‑Benz Düsseldorf

S plochou 700 000 metrů čtverečních – včetně karosárny, lakovny a montážní haly – se jedná o největší výrobní závod na světě pro výrobu lehkých užitkových vozů Mercedes‑Benz. Důsledné využívání nových technologií a metod výroby i jejich nekompromisní testování prospívá celé výrobní síti divize Mercedes‑Benz Vans. S 6000 zaměstnanci a studenty patří navíc mezi nejdůležitější zaměstnavatele v Düsseldorfu.

(pav)

Foto: Mercedes-Benz Vans

 

spinner