​Trh s nákladními vozidly poprvé klesá i při rozvíjející se ekonomice

​Trh s nákladními vozidly poprvé klesá i při rozvíjející se ekonomice

V letošním roce dochází k paradoxní situaci, kdy přestože dopravci mají dostatek práce, poptávka po nových vozidlech klesá. Jak na tento nový trend reaguje společnost Volvo Group Czech Republic, s. r. o., a jaké jsou nyní požadavky dopravců na techniku a služby, o tom jsme hovořili s jejím generálním ředitelem Robertem Grozdanovskim.

Přestože ekonomika se rozvíjí, mnozí dopravci nejsou schopni rozšiřovat své dopravní kapacity. Jaké výsledky prodejů na tomto pozadí očekáváte v letošním roce?

Celkový trh s novými těžkými nákladními vozidly letos klesá, a to zhruba o 20 procent. Na druhou stranu musím říci, že i při tomto poklesu se jedná o zhruba osm tisíc vozidel, což je stále hodně. A výsledky našich dvou značek – Volvo Trucks a Renault Trucks – tento vývoj do určité míry kopírují. Očekáváme, že v souhrnu se u nich budeme pohybovat kolem dvou tisíc vozidel. To je dobrý výsledek, i když je to méně než loni.

Normálně silná ekonomika vede i k nárůstu prodejů nákladních vozidel. Tentokrát je to poprvé, kdy tato korelace mezi vývojem ekonomiky a prodeji neexistuje. Hlavní příčinou je nedostatek řidičů a také nová legislativa v některých západních zemích Evropské unie.

Registrujete kvůli tomu třeba přesun prodejů do jiných evropských zemí, například do Polska nebo i dál, na Ukrajinu apod.?

Z tohoto důvodu ne. Prodeje na Ukrajině ani v Bělorusku se výjimečně tento rok nezvyšují, místo toho tamní řidiči hodně přecházejí do Polska a pouze pár do České republiky. To je téma, kterého by se měli chopit i čeští politici, protože v Polsku zahraniční řidiči dostanou vízum do měsíce, v České republice to trvá šest měsíců, a to ještě v lepším případě. Tyto procedury by se měly urychlit, aby si čeští dopravci udrželi konkurenceschopnost na evropském dopravním trhu. Hrozí zde totiž nebezpečí, že pokud investoři poznají, že v České republice chybí pracovní síla, přesunou se do jiné země. Například do Polska, které je v tomto pružnější a rychlejší. V Polsku je situace s řidiči také komplikovaná, ale méně než v České republice, protože tamní firmy si mohou snadno najímat zahraniční řidiče.

Nedochází třeba k tomu, že by dopravci začali mít větší zájem o krátkodobý pronájem, který by jim v případě odchodu několika řidičů nevázal tak dlouho nevyužité dopravní kapacity?

Že by rostl zájem o pronájem kvůli nedostatku řidičů, nezaznamenáváme. Možná kvůli kontraktům se zákazníky, ale jedná se stále o malou položku tohoto obchodování – operativní leasing představuje pro Volvo Trucks možná něco kolem 20 procent. Hodně zákazníků stále preferuje vlastnictví vozidla a bere si úvěry nebo finanční leasing. Jistě, když je práce dostatek, někteří klienti o pronájem zájem mají a stále máme významný podíl rentálů u fleetových zákazníků v České republice. Ale nyní, i přes dobře fungující ekonomiku, je spíš situace taková, že firmy mají nevyužitá vozidla, na která nemají řidiče.

Vždy se zdůrazňoval vliv hospodárné jízdy řidičů na ekonomiku firmy…

Vliv má stále, ale situace je dnes velice odlišná. Před dvěma třemi roky byli majitelé firem na řidiče velice přísní, co se spotřeby paliva týče. Nyní jsou kvůli jejich nedostatku více tolerantní, nemají jinou možnost.

Není jednou z cest, jak snížit spotřebu, pořizovat si vozidla s méně výkonnými motory?

To samozřejmě možné je, ale není to zcela v souladu s naší strategií a filozofií, protože naše nákladní vozidla Volvo byla vždy známá svým výkonem a dobří řidiči je dokázali ocenit. Po technické stránce je to snadné, v podstatě stačí jen změnit software. A někteří výrobci to tak skutečně dělají. Ale je to opravdu to, co chceme? Vycházíme z toho, že by to bylo něco podobného jako řídit ferrari bez motoru. Ovšem i přesto o tom musíme uvažovat, protože mnozí zákazníci o to zájem mají – pokud některý řidič jezdí neúsporně, chtěli by mu omezit výkon vozidla.

Za několik týdnů k nám má přijet odborník ze Švédska, který provede testy a řekne nám, jak dále postupovat. Není to tedy jen na nás, rozhodnou zákazníci. Pokud budou chtít poněkud snížit výkon vozidla u řidičů, kteří jezdí s vysokou spotřebou, lze to technicky zajistit.

Jedním z nástrojů, který dává přehled o vozovém parku, je váš online fleet management – systém Dynafleet…

I přesto, že dopravci s řidiči dnes jednají velice opatrně, zájem o Dynafleet se stále zvyšuje. Poskytuje totiž řadu důležitých informací a s jeho pomocí lze rychle reagovat na měnící se podmínky. Telematika se dnes využívá nejen k získávání informací o spotřebě a stylu jízdy, ale také třeba ke zjišťování polohy, ke komunikaci o nových objednávkách přepravy, přípravě pro vyúčtování a mzdových podkladů apod. Mnozí z našich klientů jsou dnes v této oblasti na velice vysoké, sofistikované úrovni. Zájem o telematiku se během posledních pěti deseti let hodně zvýšil a dopravci si uvědomují její důležitost.

Společnost Volvo Trucks nedávno představila nová vozidla s plynovým pohonem. Jaké jiné novinky připravujete?

Řada velkých novinek pro budoucnost je dnes již připravena po technické stránce, ale další rozvoj závisí na legislativě a politických rozhodnutích. Mám na mysli především tzv. platooning (sdružování automatizovaných vozidel do pracovních čet), který již dnes funguje fantasticky – nedávno ho mnozí naši klienti mohli vidět během akce Future Trends and Innovations.

Zaměříme se také na baterie s cílem, aby nedocházelo k jejich nečekanému vybití – máme připravenou různou nabídku podle potřeb dopravců v podobě gelových baterií nebo třetích startovacích baterií a dalších možností. Je to velice důležité i proto, že kabina vozidla je pro naše řidiče místem k bydlení a baterie je na cestách využívaná prakticky neustále k nejrůznějším účelům, například k topení, k pohonu klimatizace, počítačů, televizí apod. A běžné baterie pro takové využití nejsou dostatečně silné. Máme tedy v tomto směru připravenou velkou změnu a věřím, že tuto zimu žádné vozidlo nezůstane stát právě kvůli bateriím.

Takže nyní představíme spíš drobné změny a vylepšení. Za zmínku stojí, že příští rok oslaví model Volvo FH své 25. výročí od zahájení výroby. Sledujte, jak se oslaví toto jubileum, možná se objeví něco zajímavého…

Zmínil jste se o možnosti připojitelnosti vozidla – co podle vás přesně znamená?

Dnes jsou naše vozidla plná řídicích jednotek a počítačů, které umožňují přečíst a analyzovat enormní množství dat, ale stále se nevyužívá plně jejich potenciál. V budoucnu vidíme velkou možnost pro rozvoj v oblasti připojení, abychom dále zlepšili produktivitu a efektivitu pro naše zákazníky. Tím, že budeme schopni online diagnostikovat vozidlo, můžeme napomoci plánování a optimalizaci preventivní údržby vozidla, což minimalizuje prostoje ve využívání vozidla. Velký potenciál vidíme také v možnosti provádět určité aktualizace softwaru online nebo na dálku bez toho, aby se muselo zajíždět do servisu.

Nyní s tím začínáme u zákazníků, kteří s námi mají uzavřenou servisní smlouvu Gold Contract. Ale je nám jasné, že je to důležité i pro zákazníky, kteří smlouvu nemají. Takže uvažujeme, že tuto nabídku rozšíříme i na nižší úroveň – nejdříve na vozidla se smlouvou Blue Contract a následně i na vozidla bez smlouvy. Řidič vzdálený zásah do vozidla vůbec nemusí zaregistrovat. Místo toho naši technici mohou analyzo-vat upozornění od vozidla a v závislosti na problému se obrátí na majitele vozidla nebo přímo na řidiče. To by pro nás bylo ještě před několika lety nemožné, ale technologie se stále vyvíjejí. A je jisté, že to, co ještě nedávno nešlo, bude brzy dostupné. Takže pro příští rok nechystáme žádnou revoluci, pouze evoluci – no revolution, only evolution.

Připravujete nějaké změny v servisní síti?

V příštím roce bychom chtěli začít budovat dva zcela nové provozy, v současné době už finalizujeme detaily. Přestože počet vozidel se v posledních letech zvyšoval, servisní síť se nerozšiřovala. Zvětšovali jsme sice její kapacitu prodlužováním pracovní doby a náborem dalších techniků, ale potřeba pro více servisních míst se pořád zvyšuje. Stále hledáme pracovníky a ty, kteří k nám přicházejí, vzděláváme, dáváme jim práci v moderních provozech, pracují v týmovém duchu, snažíme se je všestranně motivovat. A velkou výzvou je přilákat mladé lidi – do budoucna bude velice obtížné zajistit, aby nákladní vozidla měl kdo řídit a aby je měl kdo servisovat. Toto téma je pro náš obor důležité, přestože se mu dostává velmi malé pozornosti od politiků a dopravních institucí a sdružení.

Milan Frydryšek  

spinner