​Stellantis posiluje svou globální síť projektů podporujících inovace

​Stellantis posiluje svou globální síť projektů podporujících inovace

27.9 – Skupina Stellantis sdružuje výzkumné pracovníky, vědce a inženýry z celého světa v jedné z největších sítí pro spolupráci v oblasti inovací s cílem urychlit vývoj a zavádění špičkových technologií, které skupině umožní dosáhnout cílů strategického plánu Dare Forward 2030, a zejména dosažení nulových emisí uhlíku do roku 2038.

Skupina Stellantis již více než 30 let spolupracuje s veřejnými institucemi, výzkumnými a vývojovými centry, univerzitami a různými zainteresovanými subjekty. Na základě těchto zkušeností vytvořila jeden z největších světových ekosystémů spolupráce. Ten zahrnuje 164 probíhajících projektů a je do něj zapojeno více než 1 000 různých partnerů z celého světa.

Tyto projekty kombinují soukromé a veřejné financování a spojují odborné znalosti mezinárodní odborné komunity skupiny Stellantis a vysoce kvalifikované talenty různých předních institucí při hledání řešení největších současných výzev v oblasti globální mobility. Skupina Stellantis a její partneři společně vytvářejí společný plán pro dostupnou mobilitu s využitím nejmodernějších technologií.

„Řešení složitosti mobility zítřka vyžaduje inovace. Náš otevřený přístup, založený na globálním ekosystému spolupráce, se zabývá nejnáročnějšími technickými tématy, díky čemuž jsme schopni budovat znalosti a zaměřit se na předkonkurenční výzkum, který může pozitivně ovlivnit odvětví mobility,“ uvedl Ned Curic, technologický ředitel skupiny Stellantis. „Díky spolupráci jsme silnější a kreativnější, zejména když spojíme síly s předními světovými partnery a výzkumníky. Tento průkopnický duch je nezbytný pro přeměnu skupiny Stellantis v celosvětově uznávanou technologickou společnost a pomáhá nám nacházet inovativní odpovědi na různé technické výzvy, odpovědi, které v konečném důsledku přinesou prospěch našim zákazníkům, našemu podnikání i celé společnosti,“ dodal.

Týmy skupiny Stellantis v Brazílii, Francii, Itálii, Kanadě, Německu, Portugalsku a Španělsku pracují s různými partnery na společných a harmonizovaných cílech. Každý spolufinancovaný projekt spolupráce může trvat až čtyři roky.

Kromě toho další týmy Stellantisu v Číně, Indii a USA aktivně spolupracují s několika akademickými subjekty na předkonkurenčním výzkumu s cílem řešit vědecké výzvy.

Všechny tyto projekty globální spolupráce jsou v souladu se strategickými technickými oblastmi skupiny Stellantis, mezi které patří: Autonomní řízení a konektivita; Karoserie, podvozek a kabina; Pokročilé technologie pro elektrifikované pohonné jednotky; Výrobní proces; Materiály.

Příklady současných projektů spolupráce

Hi-Drive (Autonomní řízení a konektivita): Hi-Drive, na kterém se podílejí výrobci automobilů, dodavatelé technologií, univerzity a výzkumné ústavy, je hlavním projektem v oblasti autonomního řízení v Evropě. Zkoumá a testuje různá řešení pro konektivitu a vysoce přesnou lokalizaci vozidel, kybernetickou bezpečnost a strojové učení, díky čemuž pokrývá širokou škálu dopravních oblastí.

Thermal Comfort Research (Karoserie, podvozek a kabina): Cílem této spolupráce je vyvinout nové systémy a strategie pro řízení tepelného komfortu uvnitř vozidel při současné minimalizaci spotřeby energie, což je klíčový faktor pro prodloužení dojezdu elektromobilů.

CEVOLVER (Pokročilé technologie pro elektrifikované pohonné jednotky): Projekt CEVOLVER (Connected Electric Vehicle Optimised for Life, Value, Efficiency and Range) se zaměřuje na uživatele a optimalizaci vývoje a provozu elektromobilů prostřednictvím pokročilých technologií, komponentů a systémů. Projekt kombinuje potenciál konektivity se schopností pracovat s velkými soubory dat (big data).

ODIN (Výroba): ODIN přináší technologie z nejnovějšího špičkového výzkumu s cílem zvýšit důvěru výrobních závodů v EU v používání pokročilé robotiky, aby ukázal, že nové robotické výrobní systémy jsou technicky životaschopné, efektivní, udržitelné a vhodné k okamžitému zavedení do výroby.

Forest-Comp (Materiály): Tento výzkumný projekt hodnotí využití obnovitelných a neobnovitelných lesních zdrojů pro hromadnou výrobu biokompozitů, které by mohly být použity pro vnitřní obložení nebo akustickou izolaci vozů.

(lan)

Foto: Stellantis

spinner