​Renault Trucks buduje se společností Indra síť na recyklaci nákladních vozidel

​Renault Trucks buduje se společností Indra síť na recyklaci nákladních vozidel

8.7. - Bruno Blin, prezident značky Renault Trucks, a Loïc Bey-Rozet, výkonný ředitel společnosti Indra Automobile Recycling, podepsali 2. července 2020 dohodu, která definuje podmínky spolupráce mezi francouzským výrobcem nákladních vozidel a specialistou na recyklaci automobilů pro vytvoření sítě pro recyklaci, opětovné použití a regeneraci dílů nákladních vozidel. Oba partneři dokončují roční studii, která byla provedena s finanční podporou ADEME a za pomoci společnosti Indra, která se specializuje na demontáž těžkých zařízení.

Cílem studie je identifikace klíčových faktorů a kritérií potřebných k vytvoření tohoto typu komerčně orientované sítě. Podrobná analýza trhu, distribučních schémat a metod na demontáž nákladních vozidel umožní výrobci a specialistovi na recyklaci vozidel předložit kompletní závěry a návrhy řešení ADEME v říjnu 2020.

Od července letošního roku zahájí Renault Trucks a Indra Automobile Recycling recyklaci nákladních vozidel ve větším rozsahu. Pět středisek Indra Automobile Recycling převezme na demontáž 15 vozidel Renault Trucks.

Po vyčištění a kontrole budou tyto díly nabídnuty zákazníkům prostřednictvím servisní sítě Renault Trucks a jejich servisních partnerů. Zbylý materiál z demontáže bude recyklován. Do konce letošního roku bude ve střediscích Indra Automobile Recycling a v servisní síti Renault Trucks demontováno přibližně sto nákladních vozidel, která se následně recyklují.

(lan)

Foto: Renault Trucks

Na snímku zleva Loïc Bey-Rozet a Bruno Blin

spinner