Nové systémy pro větší bezpečnost v autobusech Mercedes-Benz a Setra

Nové systémy pro větší bezpečnost v autobusech Mercedes-Benz a Setra

Značky Mercedes-Benz a Setra jsou na trhu autobusů etalonem bezpečnosti. V jejich modelech slavily svou premiéru téměř všechny bezpečnostní a asistenční systémy. Příkladem je asistent nouzového brzdění Active Brake Assist, jehož první generace byla představena přesně před deseti lety. Nyní následují další velké kroky, s nimiž se mohli podrobně seznámit návštěvníci letošního veletrhu IAA v Hannoveru.

Active Brake Assist 4 je prvním asistentem pro nouzové brzdění, který brzdí i před chodcem. Od roku 2019 bude součástí standardní výbavy dálkových autobusů Mercedes-Benz a Setra. Preventive Brake Assist je prvním aktivním brzdovým asistentem na světě pro městské autobusy. Sideguard Assist upozorňuje jako první asistenční systém při odbočování na chodce, cyklisty a stojící překážky.

Active Brake Assist 4

Hlavním cílem vývoje bezpečnostních systémů pro vozidla divize Daimler Buses je prevence nehod a ochrana nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Nový Active Brake Assist 4 (ABA 4) s rozpoznáváním chodců je novým vrcholem ve vývoji asistenčních systémů. ABA 4 automaticky aktivuje maximální brzdění nejen před vpředu jedoucími nebo stojícími překážkami, ale řidiče navíc také vizuálně a akusticky upozorňuje na riziko kolize s chodci a zároveň automaticky zahájí částečné brzdění. Řidič tak má na výběr všechny možnosti, jak kolizi s chodcem zabránit. Může chodce upozornit houkačkou, aktivovat maximální brzdění nebo se chodci vyhnout.

Vícerežimové radarové systémy s dosahem až 250 m

Nový Active Brake Assist 4 s rozpoznáváním chodců je důsledným zdokonalením osvědčeného systému Active Brake Assist 3, který již disponuje funkcí maximálního brzdění před vpředu jedoucími vozidly a stojícími překážkami. Po technické stránce je systém ABA 4 s rozpoznáváním chodců založen na nové generaci radarové techniky. Vícerežimový radarový systém je tvořen radarovými senzory pro elektronické snímání s dlouhým a krátkým dosahem.

ABA 4 od roku 2019 již standardně

Bezpečnost má pro divizi Daimler Buses nejvyšší prioritu. Systém Active Brake Assist 4 se proto stane od prvního čtvrtletí 2019 součástí standardní výbavy všech dálkových autobusů Mercedes-Benz a Setra: Mercedes Benz Tourismo RHD, Setra ComfortClass 500 a TopClass 500 včetně dvoupodlažního autobusu Setra S 531 DT.

První aktivní brzdový asistent pro městské autobusy

Mercedes-Benz zavádí se systémem Preventive Brake Assist ve světové premiéře prvního aktivního brzdového asistenta do výbavy městských linkových autobusů. Nový asistenční systém upozorňuje řidiče na riziko kolize s pohybujícími se chodci, jakož i se stojícími nebo pohybujícími se objekty. V případě akutního rizika kolize zahájí automaticky částečné brzdění. Posloupnost výstražných upozornění a brzdného zásahu je přizpůsobena požadavkům v městské dopravě.

Funkce systému Preventive Brake Assist

Preventive Brake Assist má podobnou funkci jako Active Brake Assist 4.Řidiče upozorní na hrozící kolizi jak vizuálně červeně svítícím trojúhelníkem se symbolem vozidla na centrálním displeji, tak akusticky a zároveň zahájí částečné brzdění. Řidič může zásah systému kdykoli zrušit. Preventive Brake Assist záměrně neaktivuje automatické maximální brzdění, čímž snižuje riziko poranění cestujících v autobusu. Řidič má však kdykoli možnost sám maximální brzdění zahájit.

Preventive Brake Assist používá radarový systém stejně jako Active Brake Assist 4 a rozpoznává překážky a chodce v pohybu v téměř všech dopravních situacích. Například když přecházejí přes jízdní pruh před autobusem, vkročí do vozovky zpoza překážky nebo když se pohybují podél jízdního pruhu. Chodci jsou v dosahu radarových senzorů rozpoznáváni také při odbočování vpravo nebo vlevo.

K dispozici pro řadu městských autobusů Citaro

Preventive Brake Assist se dodává na přání pro kompletní modelovou řadu Mercedes-Benz Citaro, včetně kloubového autobusu Citaro G, nízkopodlažního Citaro LE, meziměstského autobusu Citaro G/GÜ a velkoprostorového autobusu CapaCity. Systém Preventive Brake Assist je na přání nabízen také pro městské autobusy Mercedes-Benz Conecto.

Sideguard Assist poprvé pro městské a dálkové autobusy

Odbočování v městském provozu patří mezi nejnáročnější úkoly řidiče, protože musí současně vpředu sledovat semafory, dopravní značky i vozidla přijíždějící zpředu a ze stran, a kromě toho si také všímat chodců a cyklistů po stranách. Dopravní situace se navíc může během sekundy změnit. Mercedes-Benz a Setra proto nyní nabízejí jako první výrobci autobusů na světě asistenta pro odbočování Sideguard Assist s rozpoznáváním chodců. Mercedes-Benz jej dodává pro všechny verze městských autobusů Citaro, a také pro velkoprostorové autobusy CapaCity a dálkové autobusy Tourismo se zvětšeným nákladovým prostorem, Setra pro dálkové autobusy Comfort-Class 500 a TopClass 500 a pro dvoupodlažní autobusy Setra S 531 DT.

Cílem je průběžně informovat a případně upozornit

Funkce systému Sideguard Assist je vícestupňová. Systém informuje řidiče, pokud se ve sledované oblasti nachází objekt vyžadující pozornost. Ve druhém kroku je řidič upozorněn, pokud zahájí manévr, při němž existuje riziko kolize, či v něm pokračuje.

Srdcem systému jsou dva radarové senzory s krátkým dosahem na straně dveří. Sledovaná zóna pokrývá celou délku autobusu, kterou vpředu i vzadu přesahuje o 2m. Při překročení rychlosti jízdy 36 km/h se sledované zóny zvětší.

Pokud se ve sledované zóně pohybuje objekt, je o něm řidič vizuálně informován. U dálkových autobusů se žlutě rozsvítí LED ve tvaru trojúhelníku ve vnějším zpětném zrcátku na straně spolujezdce, ve výšce očí řidiče. U modelu Citaro je dioda LED integrována do střešního sloupku A0 na straně dveří. Světelný signál intuitivně přivede pozornost řidiče k situaci vedle vozidla. Pokud senzory rozpoznají riziko kolize, dojde k dalšímu vizuálnímu upozornění. Dioda LED se několikrát přerušovaně rozsvítí červeným světlem větší intenzity a po dvou sekundách začne svítit trvale červeně. Zároveň se aktivuje upozornění vibracemi v sedadle řidiče. Pokud senzory kromě toho rozpoznají při odbočování v trajektorii jízdy autobusu stojící překážku, jako je semafor nebo patník, následuje rovněž vizuální a haptické upozornění.

Řidič nese i nadále v celém rozsahu odpovědnost za řízení a zůstává pánem situace. Na základě svého uvážení může podniknout jakékoli další kroky.

Pro veškeré asistenční systémy ve všech vozidlech platí, že maximální výkony podávají vždy v rámci systémových limitů. Řidič nese i nadále veškerou odpovědnost za řízení vozidla.

(lan)

Foto: Daimler

spinner