Mýtné se rozšíří na celkem 2409 km dálnic a silnic I. třídy

Mýtné se rozšíří na celkem 2409 km dálnic a silnic I. třídy

30.12. - Vybírání mýta pro vozidla nad 3,5 tuny za jízdu po dálnicích v ČR bude od 1. ledna 2020 rozšířeno o 868 km silnic I. třídy. Mýtné se v České republice vybírá od roku 2007.

O zavedení výkonového zpoplatnění silnic - elektronického mýtného, rozhodla vláda Stanislava Grosse 12. ledna 2005. Zavedeno bylo od 1. ledna 2007 novelou zákona o pozemních komunikacích. Do té doby byly dálnice zpoplatněny časovým poplatkem vybíraným prostřednictvím dálničních známek, a to od 1. ledna 1995. Vozidla do 3,5 tuny platí dálniční poplatky prostřednictví nalepovacích známek dodnes.

Tendr na dodavatele systému vyhrála 21. listopadu 2005 rakouská firma Kapsch, která nabídla až třetí nejnižší cenu - mikrovlnný systém a deset let jeho provozování za 22 miliard Kč. Ostatní tři uchazeče Ministerstvo dopravy (MD) vyřadilo.

Výběr Kapsche i systému měl řadu kritiků, a to nejen od neúspěšné konkurence. Například podle Autoklubu soutěž jednoznačně nahrávala mikrovlnným technologiím. Podle Autoklubu by byl vhodnější satelitní systém, který by mohl být využit i jako regulátor provozu, tedy k poskytování informací o intenzitě provozu, sjízdnosti komunikací a dalších.

Mýtné pro nákladní automobily se začalo vybírat 1. ledna 2007. Kapsch výběr mýta pro automobily nad 12 tun odstartoval na 970 km komunikací. Od ledna 2008 se mýtné rozšířilo i na necelých 200 km silnic první třídy. Od roku 2010 podléhají mýtu také auta od 3,5 tuny hmotnosti.

V současnosti se elektronické mýtné v Česku vybírá na více než 1400 km komunikací, především dálnic. Od 1. ledna 2020 se výběr mýta rozšíří na dalších 868 km silnic I. třídy. Dle Ředitelství silnic a dálnic tak místo stávajících 234 km bude nově zpoplatněno celkem 1102 km silnic I. třídy. O dva nové úseky na D1 a D3 se také na 1307 km zvýší délka zpoplatněných dálnic. Celkem bude zpoplatněno 2409 km komunikací.

K výběru mýta do letošního prosince sloužilo 265 mýtných bran, nyní se využívá nový satelitní systém konsorcia CzechToll a SkyToll.

Za 13 let vybírání mýta v Česku stát vybral více než 107 miliard Kč. Rekordní měsíc představuje loňský říjen s 1,03 miliardy Kč.

Nového provozovatele mýtného systému začala vybírat vláda Bohuslava Sobotky s tím, že činnost zahájí po vypršení desetiletá smlouvy s Kapschem koncem roku 2016. V červnu 2014 MD pod vedením Antonína Prachaře vypsalo tendr na projektového manažera soutěže. Tendr ale provázely pochybnosti a v prosinci 2014 ho nový ministr dopravy Dan Ťok zrušil.

V srpnu 2015 vláda schválila koncepci k tendru na výběr mýtného s tím, že prostřednictvím bran se bude vybírat do konce roku 2019, pro dalších deset let bude soutěž technologicky otevřená. Vláda zároveň uložila MD vypsat tendr na nového provozovatele bran a zároveň i na mýtného manažera od roku 2020.

Kvůli časové tísni vláda v březnu 2016 schválila krizovou variantu výběru mýta po konci roku s tím, že ministerstvo dopravy vypíše přímou zakázku. V červenci pak vláda schválila prodloužení smlouvy na provoz mýtného systému se společností Kapsch. MD potom uzavřelo dodatek ke smlouvě s Kapschem o pokračování správy mýtného systému na maximálně tři roky za 5,27 miliardy Kč. Smlouva vyvolala kritiku, například Evropská komise vyjádřila pochybnost, zda byly splněny podmínky pro přímé zadání smlouvy na prodloužení provozu systému firmě Kapsch tak, jak je vymezuje unijní právo. Slovenská společnost SkyToll neúspěšně žádala Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby další provoz systému na základě smlouvy s Kapschem zastavil.

V červnu 2017 MD vypsalo tendr na nového správce systému. Tendr provázely pochyby. Kapsch - jeden ze čtyř zájemců, kteří podali nabídku - si například stěžoval, že uchazeči nedostali stejné podklady. V listopadu 2017 dokonce ÚOHS vydal předběžné opatření, podle kterého MD nesmělo s případným vítězem podepsat smlouvu.

Vítězem MD vyhlásilo v dubnu 2018 konsorcium firem SkyToll a CzechToll s cenou 10,75 miliardy Kč za deset let provozu. Kapsch, který se proti výsledku odvolal, chtěl o 2,7 miliardy Kč více.

Desetiletý kontrakt s konsorciem CzechToll a SkyToll podepsalo MD loni v září, a to jen pár hodin poté, co ÚOHS zamítl stížnost Kapsche proti tendru, aniž by bralo ohled na předběžné opatření ÚOHS z listopadu 2017. Kapsch se obrátil se na ÚOHS s požadavkem, aby zakázal plnění smlouvy. Úřad nejprve požadavek Kapsche zamítl, brněnský krajský soud mu ale v letos červenci případ vrátil k novému projednání. Kvůli tomuto rozhodnutí se MD i antimonopolní úřad obrátily na Nejvyšší správní soud (NSS).

Nové rozhodnutí úřadu, v němž musel respektovat stanovisko krajského soudu, padlo koncem září. ÚOHS nepravomocně zakázal plnění smlouvy na nový mýtný systém, ovšem toto rozhodnutí mělo platit až rok po konci řízení u antimonopolního úřadu (včetně rozhodování o ohlášeném odvolání státu). Při stanovení odkladu vzal úřad v potaz, že je ve veřejném zájmu, aby bylo mýtné vybíráno nepřetržitě; MD v říjnu proti tomuto rozhodnutí ÚOHS podalo rozklad.

Mýtný systém začal 1. prosince fungovat podle plánu bez větších komplikací. Vybudování satelitního systému stálo 2,3 miliardy Kč. K 20. prosinci bylo do nového mýtného systému zaregistrováno 380 000 vozidel. Stále zbývá podle odhadů přihlásit asi 78 000 aut.

NSS v prosinci zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, který smlouvu dříve prohlásil za neplatnou. Smlouva na nový mýtný systém se společností CzechToll/SkyToll je tak platná.

Jednáním kolem mýtného se zabývá také policie, která letos v březnu zasahovala na několika místech, mj. v sídle firmy Kapsch, na ÚOHS a u jeho předsedy Petra Rafaje nebo v bytě místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

(čtk)

Ilustrační foto: CzechToll

spinner