​Mýtné pro kamiony zůstane v rukou státu

​Mýtné pro kamiony zůstane v rukou státu

Spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer v polovině ledna rozhodl, že výběr mýtného u nákladních vozů převezme natrvalo stát. Smlouva s provozovatelem mýtného systému Toll Collect vypršela 31. srpna 2018. Spolková vláda nejprve na přechodnou dobu společnost převzala a hledala po Evropě nového provozovatele.

„Spolková republika bude zajišťovat výběr mýtného u nákladních vozů v budoucnu sama. Výsledky ekonomických analýz jasně ukázaly, že provozování mýtného systému státem v současných rámcových podmínkách bude hospodárnější než předání soukromému subjektu. Provozně-ekonomické hledisko je pro nás nejvyšší prioritou, takže upouštíme od vypsání soutěže na nového privátního provozovatele. Všechny zainteresované podniky jsem o rozhodnutí informoval. Uplynulé měsíce ukázaly, že spolkové ministerstvo dopravy dokáže systém mýtného provozovat ve vlastní režii hospodárně a spolehlivě. Mýtné pro nákladní vozy se osvědčilo, generuje miliardové příjmy, které můžeme investovat do moderních a bezpečných silnic. V letech 2018 až 2022 budou výnosy činit kolem 7,2 miliardy €,“ řekl Andreas Scheuer.

Spolkové ministerstvo dopravy v roce 2016 vypsalo celoevropské výběrové řízení na soukromého provozovatele systému mýtného pro nákladní vozy v Německu. Základem byla analýza hospodárnosti od poradenské společnosti KPMG, která zpočátku hodnotila soukromého provozovatele jako ekonomičtější řešení než systém v režii státu. Po úspěšném rozšíření mýtného pro nákladní vozy na všechny spolkové silnice a převzetí Toll Collect spolkovou vládou loni v září se ovšem rámec pro výběrové řízení zásadně změnil. Nová analýza po zohlednění změn vyzněla ve prospěch systému provozovaného přímo spolkovou vládou – konkrétně dokument uvádí, že spolkový rozpočet získá o 357 milionů EUR více, pokud bude po dobu 12 měsíců Toll Collect provozovat stát a nikoli vysoutěžený privátní subjekt. Spolkové ministerstvo se poté rozhodlo výběrové řízení zastavit a systém převzít natrvalo.

(mm)

Foto: Toll Collect

spinner