Koncesi pro přepravu menších zásilek lze získat velice snadno

Koncesi pro přepravu menších zásilek lze získat velice snadno

Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny rozhodla vláda o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV‑2 do 20. 11. 2020, následně pak byl nouzový stav prodloužen až do 12. 12. 2020. Nad postupným rozvolňováním stanovených opatření se zatím stále vznáší otazník.

Valná většina obchodů byla na základě rozhodnutí vlády uzavřena a firmy i občané jsou tak nuceni podstatnou část svých potřeb nakupovat prostřednictvím internetu. Tím roste tlak na dodávky just in time, tedy na rychlé doručování. S ohledem na současnou situaci se často rovněž nejedná o velkoobjemové celovozové zásilky; jde o balíčky, které je nutno distribuovat tak, aby podnikatelé, živnostníci apod. mohli i v průběhu koronavirové krize vykonávat dále bez větších problémů svou činnost. Drobné zásilky, objednávané prostřednictvím e‑shopů, jsou rozváženy smluvními partnery těchto internetových obchodů (Česká pošta, PPL, GLS, DPD apod.), a to především občanům, tedy fyzickým osobám nepodnikajícím.

Využití vlastních vozidel a vlastního personálu

Zejména zasílatelské firmy v této době stojí často před problémem, jak zajistit rychlý rozvoz menších zásilek, pro které je neekonomické (s ohledem na jejich velikost, množství, různá místo určení) zajišťovat dopravu nákladními vozidly o vyšší povolené hmotnosti (přesahující 3,5 tuny). Zásilkové služby činné na území ČR (včetně těch největších) jsou v současné době plně vytížené či přetížené s ohledem na potřeby občanů; stejně je tomu s výdejními místy balíkových služeb.

Za této situace je pro zasílatele velice vhodné využívat pro rozvoz těchto menších zásilek vlastní vozidla (dodávky) a vlastní personál jako řidiče / osádky vozidel, byť třeba i pouze nárazově, tedy v případě, kdy rozvoz nákladu opravdu spěchá.

V případě, že příslušný subjekt hodlá využívat svá vozidla k rozvozům těchto menších zásilek, je třeba, aby požádal u věcně a místně příslušného správního úřadu o vydání koncese pro provozování nákladní autodopravy pro cizí účely. Získat koncesi pro užitková a nákladní vozidla do 3,5 tuny lze velice jednoduše, není třeba prokazovat ani odbornou, ani finanční způsobilost. Vyřízení žádosti je zpravidla rychlé, bez jakýchkoli průtahů (podle několika dotazů na příslušných úřadech 5 – 10 pracovních dní; podle poslední zkušenost z doby pandemie, a to i v případě zkrácených úředních hodin/dnů trvá vyřízení žádosti 4 pracovní dny).

Pojištění přepravovaných zásilek – Cargo

Pro jednání s obchodními partnery (prodávajícími / kupci zboží) je třeba, aby dopravce prokázal, že je pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu, způsobenou na přepravované zásilce. Nabízí se však i jiné a podstatně lepší řešení – a to pojištění přepravy zásilek (Cargo), kdy je přepravovanému zboží (respektive je ho majiteli) poskytována komplexní pojistná ochrana na bázi All risks (pojištění na všechna pojistná nebezpečí).

Jana Zárybnická,

členka předsednictva ČSDP a underwriter CEE Specialty, s.r.o.

Foto: LAN

spinner