Josef Mařík (Mercedes-Benz Truck ČR): Bezpečnost patří k naším základním pilířům a často zde udáváme směr

Josef Mařík (Mercedes-Benz Truck ČR): Bezpečnost patří k naším základním pilířům a často zde udáváme směr

Značka Mercedes-Benz letos představila řadu novinek v segmentu nákladních vozidel a stále více zdůrazňuje svou orientaci na nové technologie, včetně automatizovaného řízení, zvyšování bezpečnosti či alternativních pohonů. O podrobnostech jsme hovořili s s ředitelem její divize nákladních vozidel Josefem Maříkem.

Jaké výsledky očekáváte v letošním roce?

Celkový trh nákladních vozidel v letošním roce oproti loňsku lehce poklesl. Jedním z důvodů je nedostatek řidičů, který částečně limituje nákup nových vozidel především v dálkové dopravě.

Koncern Daimler se velkou měrou věnuje bezpečnostním systémům a často jde v předstihu nad rámec stanovený aktuální platnou legislativou. Jaké jsou reakce dopravců na tyto inovace?

O pozitivním přínosu různých bezpečnostních systémů dnes asi už nikdo nepochybuje. Značka Mercedes-Benz má příkladnou bezpečnost svých produktů ve svém programu jako jeden ze základních pilířů a často ukazuje ostatním výrobcům cestu. Je pochopitelné, že pohled dopravců na bezpečnost je často ovlivněný finanční stránkou věci, ale zde je nutno se na celou věc dívat z různých úhlů pohledu: výbava vozidla sice něco stojí, ale vyhnout se nehodě nebo zranění účastníků provozu může přinést násobně vyšší úspory.

V listopadu jste představili některé novinky u stavebních vozidel Mercedes-Benz. Uplatňují se i u nich nové prvky pro zvyšování bezpečnosti, podobně jako silničních vozidel?

Samozřejmě. Stavební vozidla se často pohybují v obydlených oblastech, kde například brzdový asistent, který rozpozná chodce vstupujícího do jízdní dráhy, je velmi užitečným bezpečnostním prvkem. Stejně tak je tomu u asistentu, který detekuje přítomnost cyklisty či chodce na boku vozidla při odbočování. Nabídka bezpečnostních systému se tedy stále rozšiřuje také u vozidel ze stavební branže.

Ke snižování nákladů ve firmách přispívá i telematika. A to jak například při plánování údržby a hlídání servisních intervalů, tak i při vlastním zajišťování přeprav v silničním provozu a při správě vozového parku celkově. Jaký je zájem dopravců o tyto služby a jeví o ně zájem i provozovatelé stavebních vozidel?

Dnes již téměř neexistují dopravci, kteří by nevyužívali některou ze služeb pro správu vozového parku. Naše vlastní telematika FleetBoard je českými dopravci hojně využívaná, a to i v rozvážce nebo komunálních službách. Vozidlová telematická jednotka je standardní výbavou všech našich nákladních vozidel těžké řady. Jejím hlavním úkolem je sledování polohy vozidla, jeho provozních dat, sledování zakázek a hodnocení práce řidiče. Letos spuštěný nový produkt UPTIME usnadní zákazníkům sledování vozového parku po servisní stránce: dovede nejen sledovat a včas plánovat potřebnou údržbu vozidla, ale i hlásit potřebné servisní úkony, a dokonce v některých případech i předvídat možnost vzniku závady tak, že oprava je provedena dříve, než by závada nastala.

Milan Frydryšek

Celý rozhovor bude otištěn v DN 25/2017, které vycházejí ve čtvrtek 7. prosince. Pokud DN dosud neodebíráte, kontaktujte prosím oddělení předplatného.

 

spinner