Josef Mařík (Mercedes-Benz Truck ČR): Bezpečnost patří k naším základním pilířům a často zde udáváme směr

Josef Mařík (Mercedes-Benz Truck ČR): Bezpečnost patří k naším základním pilířům a často zde udáváme směr

Značka Mercedes-Benz letos představila řadu novinek v segmentu nákladních vozidel a stále více zdůrazňuje svou orientaci na nové technologie, včetně automatizovaného řízení, zvyšování bezpečnosti či alternativních pohonů. O podrobnostech a možnostech dalšího vývoje jsme hovořili s ředitelem její divize nákladních vozidel Josefem Maříkem.

Jaké výsledky očekáváte v letošním roce?

Podle dosavadních statistik celkový trh nákladních vozidel v ČR v letošním roce oproti loňsku lehce poklesl o přibližně 12 procent. Jedním z důvodů je nedostatek řidičů, který částečně limituje nákup nových vozidel především v dálkové dopravě.

Koncern Daimler se velkou měrou věnuje bezpečnostním systémům a často je v předstihu nad rámcem stanoveným aktuální platnou legislativou. Jaké jsou reakce dopravců na tyto inovace?

O pozitivním přínosu různých bezpečnostních systémů dnes asi už nikdo nepochybuje. Značka Mercedes-Benz má příkladnou bezpečnost svých produktů ve svém programu jako jeden ze základních pilířů a často ukazuje ostatním výrobcům cestu. Je pochopitelné, že pohled dopravců na bezpečnost je často ovlivněný finanční stránkou věci, ale zde je nutno se na celou věc dívat z různých úhlů pohledu: výbava vozidla sice něco stojí, ale vyhnout se nehodě nebo zranění účastníků provozu může přinést násobně vyšší úspory.

V listopadu jste představili některé novinky u stavebních vozidel Mercedes-Benz. Uplatňují se i u nich nové prvky pro zvyšování bezpečnosti podobně jako u silničních vozidel?

Samozřejmě. Stavební vozidla se často pohybují v obydlených oblastech, kde například brzdový asistent, který rozpozná chodce vstupujícího do jízdní dráhy, je velmi užitečným bezpečnostním prvkem. Stejně tak je tomu u asistentu, který detekuje přítomnost cyklisty či chodce na boku vozidla při odbočování. Nabídka bezpečnostních systémů se tedy stále rozšiřuje také u vozidel ze stavební branže.

Ke snižování nákladů ve firmách přispívá i telematika. A to jak například při plánování údržby a hlídání servisních intervalů, tak i při vlastním zajišťování přeprav v silničním provozu a při správě vozového parku celkově. Jaký je zájem dopravců o tyto služby? A jeví o ně zájem i provozovatelé stavebních vozidel?

Dnes již téměř neexistují dopravci, kteří by nevyužívali některou ze služeb pro správu vozového parku. Naše vlastní telematika FleetBoard je českými dopravci hojně využívaná (její služby aktivně využívá více než 70 procent našich zákazníků), a to i v rozvážce nebo komunálních službách. Vozidlová telematická jednotka je standardní výbavou všech našich nákladních vozidel těžké řady. Jejím hlavním úkolem je sledování polohy vozidla, jeho provozních dat, sledování zakázek a hodnocení práce řidiče. Letos spuštěný nový produkt UPTIME usnadní zákazníkům sledování vozového parku po servisní stránce: dovede nejen sledovat a včas plánovat potřebnou údržbu vozidla, ale i hlásit potřebné servisní úkony, a dokonce v některých případech i předvídat možnost vzniku závady tak, že oprava je provedena dříve, než by závada nastala. To přispívá výraznou měrou k udržení vozidla v provozu, minimalizaci prostojů a tím i nákladů. Mezi telematické funkce můžeme zařadit i prediktivní tempomat PPC. Ten využívá přesných mapových podkladů k ovládání vozidla s ohledem na topografii terénu a zajistí plynulé překonávání stoupání a klesání s minimální možnou spotřebou paliva. Výsledkem je úspora na spotřebě šest až deset procent, což je hodnota, kterou jsme si reálně ověřili v běžném provozu.

Vaše společnost se intenzivně věnuje i tzv. automatizovanému řízení, které je po technické stránce již de facto připraveno. Kdy očekáváte, že bude spuštěno i v běžném provozu, přinejmenším v rámci rozsáhlejších pilotních projektů?

První testovací jízdy v běžném provozu už proběhly a probíhají. Automatizované řízení může mít různé úrovně automatizace, od asistence řízení, která se dnes již celkem běžně vyskytuje v našich osobních i užitkových automobilech, až po vozidlo, které pojede úplně bez pomoci řidiče. Mercedes-Benz již při testování v běžném provozu ověřil nejnovější technologie, díky nimž se automobil dokáže autonomně pohybovat nejen na dálnici, ale i v komplikovaném městském prostředí. Než však budou taková vozidla uvedena do sériové výroby, bude nutné připravit na novou situaci i legislativu, infrastrukturu, tedy silnice, dopravní značení, mapové podklady apod. – a to bude ještě nějaký čas vyžadovat.

Již dnes se ale u naší značky můžete běžně setkat s modely, které například pro popojíždění v dopravních zácpách nepotřebují žádný zásah řidiče prostřednictvím volantu či pedálů.

Nakolik perspektivní jsou podle vás v těžké nákladní dopravě tzv. alternativní pohony?

V dálkové dopravě je stále největším problémem jízdní dosah vozidel s alternativním pohonem na jedno nabití či na jednu náplň nádrže, případně nedostatečná infrastruktura zásobování alternativními palivy. Pokud budeme hovořit o regionální či rozvážkové dopravě, tam je vývoj poměrně rychlý a přinesl již řadu různých řešení. Alternativní pohony elektřinou, hybridní pohony nebo různé druhy pohonu na plyn si najdou vhodné logistické relace, kde bude jejich provoz efektivní. Vozidlo modelové řady Econic již řadu let prodáváme i ve verzi s pohonem CNG, tedy na zemní plyn. V současnosti je nejvíce diskutovaným tématem elektřina – zřejmě proto, že v hustě osídlených oblastech jsou vozidla, která lokálně nevypouštějí žádné škodlivé emise, velmi žádaná. Daimler již v polovině roku 2016 představil svůj elektricky poháněný nákladní vůz Urban eTruck, jehož vývoj směřuje k zavedení sériové výroby, a v druhém pololetí 2017 představil E-FUSO Visio One.

Daimler svoji pozici lídra v oblasti alternativních pohonů potvrzuje i tím, že nyní, v prosinci 2017, již zákazníkům předává první sériově vyráběné malé nákladní automobily FUSO eCanter.

Jak funguje vaše servisní síť? Je její kapacita dostačující? Připravuje se její rozšiřování?

Trh nákladních vozidel se v posledních letech vyvíjel tak dynamicky, že kapacita servisní sítě skutečně nestíhala tento překotný nárůst vozidel následovat. Proto podnikáme opatření k tomu, abychom rozšířili kapacitu našich značkových servisů – aktuálně třeba zdvojnásobujeme kapacitu našeho servisu nákladních vozů v Praze-Stodůlkách a zvýšení kapacity proběhlo i v Brandýse nad Labem, Plzni, Svitavách a pracujeme na dalších projektech. Dále kapacitu současných servisů zvětšujeme zaváděním delší otvírací doby. Situaci se snažíme zlepšovat i pomocí menší potřeby servisu u vozidel. To nám umožňuje lepší plánování a sledování vozidel výše zmíněnými telematickými systémy a službami, jako je již zmíněný UPTIME. To samozřejmě přináší i úsporu zákazníkům. Bohužel se při rozšiřování kapacity servisů potýkáme, tak jako dnes více či méně všichni prodejci aut, především s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil na trhu. Snažíme se tomu bránit například vlastními vzdělávacími programy, ale rozvoj servisní sítě je dlouhodobý proces, který vyžaduje čas a dlouhodobé investice.

Jaké novinky chystáte pro příští rok?

V současné době mohu pouze říci, že během roku 2018 nás čeká několik zajímavých novinek. Jejich představení je však plánováno až v průběhu příštího roku. To nejdůležitější bude tradičně představeno na veletrhu IAA, který se bude konat v září 2018 v Hannoveru. V obecné rovině mohu prozradit, že naše značky budou i nadále udávat směr mezi trendy dnešní doby, kterými jsou především konektivita, automatizace, služby a elektrifikace.

Milan Frydyšek

spinner