Právě vychází v DN č. 7 - 8

​Jan Hyťha: Enormní nárůst vstupů v dopravě i logistice je nutno promítnout do cen

​Jan Hyťha: Enormní nárůst vstupů v dopravě i logistice je nutno promítnout do cen

14.4. - Společnost HOPI Holding, a. s., patří k předním logistickým a dopravním společnostem nejen v České republice. Jak její podnikání ovlivňuje současná ekonomická situace a jaké jsou její plány do budoucna, to mám přiblížil její provozní ředitel pro oblast dopravy Jan Hyťha.

V poslední době došlo k prudkému nárůstu cen nafty i energií. Jak se s touto situací vypořádáváte, a to jak v dopravě, tak v logistice?

Možnost kompenzace nárůstu vstupů z naší strany je dost omezená, v tuto chvíli prakticky žádná. Vedeme proto nyní se zákazníky jednání o mimořádných navýšeních cen nad rámec běžných indexací, které jsou ve smlouvách dohodnuté.

Nárůst cen nafty řešíme naftovými doložkami. Zde je však dopad na cash flow, neboť při použití naftových doložek dochází k výraznému posunu v čase oproti době, kdy se cena nafty zvyšuje. Ale mohu říci, že naftové doložky jsou celkem dobrý mechanismus, jak rostoucí cenu nafty postihnout.

Jinak je tomu však u nárůstu jiných nákladů - především jde o dramatický růst ceny elektřiny, nákladů na obalové materiály a také nákladů na pracovní sílu, jejíž cena významně roste.

V naší společnosti velkou část logistických výkonů tvoří mražená logistika a tam je podíl ceny elektrické energie zásadní. Nárůst ceny je nyní obrovský a pro nás v tuto chvíli představuje zásadní problém, neboť s něčím takovým běžná cenová ujednání ve smlouvách nepočítala. Nejsou v nich žádné elektro floatery, takže nyní musíme se zákazníky vyjednávat a jsou to obtížná jednání.

Vaše výhoda je asi v tom, že máte velké a stálé zákazníky, pro které zajišťujete i logistiku, takže za vás by v daném okamžiku těžko hledali alternativu…

My stavíme vztahy se zákazníky na dlouhodobém partnerství. Ne nadarmo u nás zákazníkům neříkáme zákazníci, ale partneři, což je oficiální termín, který ve firmě používáme. A v tomto duchu také vedeme jednání o mimořádných cenových navýšeních, neboť zvýšené vstupy chceme co nejrychleji promítnout do cen. Není to o tom, zda jsme či nejsme nahraditelní, ale o tom, aby spolupráce mohla nadále k oboustrannému prospěchu pokračovat. To je to, o co nám jde. Pokud bychom neměli extrémně zvýšené vstupy kompenzované, vyvstává otázka, zda bychom nadále byli schopni stávající kvalitu servisu poskytovat.

Ke snižování provozních nákladů přispívají i moderní provozy. Hodně se v současnosti prosazuje snižování ekologické zátěže a je patrná snaha o uhlíkovou neutralitu. Jak do této oblasti investujete

Průběžně v našich skladech měníme chladicí a mrazicí technologii tak, aby vyhovovala nejnovějšímu standardu, což samozřejmě přispívá ke snižování spotřeby elektrické energie.

Co se týče nákladní dopravy, tam udržujeme naši flotilu na nejmodernějším standardu, který v dané době je. Takže i zde jdeme cestou snižování průměrné spotřeby nafty.

Když se bavíme o dekarbonizaci, konkrétně v dopravě to nyní představuje velmi drahou alternativu k naftě. Nafta sice za poslední měsíc podražila o třicet procent, ale stejně zdražil také LNG. Takže dekarbonizace nyní rozhodně nepřináší nákladově pozitivní efekt.

Motivují vás k používání LNG vozidel třeba zákazníci?

Ti největší zákazníci samozřejmě mají zájem na tom, abychom měli společné projekty na redukci oxidů dusíku. Spolupracujeme na tom s nimi a máme připravené některé projekty, ať již z oblasti LNG, tak i co se týče elektromobility. V tuto chvíli je to ve fázi kalkulací, neboť ekonomika těchto projektů je nyní velmi obtížná.

Používáte také tzv. road trainy. Vidíte jejich větší nasazení jako perspektivní, i třeba vzhledem k stávající silniční síti?

Určitě jejich využití jako perspektivní řešení vidíme a také proto jsme loni naši flotilu road trainů znovu rozšířili. Jezdíme s nimi hlavně linkové přeprav mezi našimi pobočkami, mezi jednotlivými rozvozovými depy. Výhoda road trainu se projevuje vždy v relaci, kde máme oboustranné vytížení, takže to není univerzálně nasaditelná technika. A často nelze použít ani z důvodů restrikcí na vykládkách apod. Avšak na pravidelné přepravy se stálými objemy mezi depy nebo pro přesuny mezi sklady je to výborné řešení nejen co se týče snižování nákladů, ale také s ohledem na redukci uhlíkové stopy.

Jak velký je váš vozový park?

Celkem máme v Česku, na Slovensku a v Maďarsku 300 velkých návěsových souprav pro chladírenské a mrazírenské přepravy a k tomu flotilu menších rozvozových solo vozidel.

Zajišťujete přepravy i do jiných zemí než do těchto tří?

Jezdíme s vlastní flotilou v rámci distribuce v tzv. našich zemích, tedy tam, kde zajišťujeme i skladovou logistiku, tedy v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. Co se týče mezinárodní kamionové dopravy, tu děláme samozřejmě také. Navíc je to jeden ze segmentů, který chceme v nejbližší době významně rozvíjet. Základem jsou zde pro nás nyní smluvní dopravci, se kterými spolupracujeme.

Hodláte dále rozšiřovat síť svých klientů? Jakákoliv expanze je dnes asi hodně vázána na logistická centra, na počty řidičů…

Ano, určitě hodláme. Pro nejbližší období máme silný rozvojový plán v oblasti dopravy. Ještě donedávna jsme se v dopravě hodně soustředili hlavně na distribuci našich skladových klientů a v tuto chvíli již pracujeme na tom, abychom významným způsobem využili síť v pěti zemích, které pokrýváme. Chceme významně navýšit objem od našich neskladových zákazníků, a to zejména v paletové distribuci s řízeným teplotním režimem.

Takže počítáte s velkým růstem…

Určitě. Náš růst v nejbližších letech, hlavně v dopravě, bude významný. Jestli dnes máme podíl na obratu mezi skladovou logistikou a dopravními výkony zhruba padesát ku padesáti procentům, tak do budoucna chceme podíl dopravy výrazně zvýšit.

V době, kdy nejsou řidiči a nejsou nová vozidla to působí hodně směle…

Zajištění kapacity bude jedním ze zásadních momentů pro každého, kdo bude chtít rozvíjet objemy. My se tu bavíme o střednědobých a dlouhodobých plánech. Předpokládám, že velmi dlouhé dodací lhůty techniky, které dnes jsou, je jen přechodná záležitost způsobená pandemií koronaviru, která je nyní posílená i válečnou situací. Předpokládám však, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se trh s dopravní technikou opět stabilizuje tak, jak jsme byli zvyklí.

Řidiči, to je samozřejmě zásadní téma. Jejich dostupnost dlouhodobě řešíme, v podstatě si je vychováváme sami. Přijímáme řidiče i bez řidičského oprávnění skupiny C nebo C+E a ve vlastních autoškolách si je vzděláváme a vychováváme pro profesi řidiče nákladní dopravy. To je pro nás v tuto chvíli asi jediná smysluplná cesta, jak získávat nové řidiče.

Vzhledem k tomu, že provozujete chladírenské návěsy, změny v komoditách, k nimž dnes u některých firem dochází, se vás asi tolik netýkají…

Věnujeme se logistice rychloobrátkového zboží, zejména potravinám v řízeném teplotním režimu. Tento trh nepodléhá takovým výkyvům jako jiné trhy, například oblast automobilového průmyslu. Takže stabilita objemů je u nás větší. Ale i my jsme samozřejmě v posledních dvou letech prožili několik „objemových vln“, které dříve nebyly. Byla to třeba nákupní horečka v první fázi covidu-19, která se týkala především potravin, pak tato poptávka poklesla. Poté, zhruba od poloviny léta roku 2021, začal být patrný velký nedostatek dopravních kapacit. Mnoho dopravců během pandemie snížilo své kapacity a najednou přišel postcovidový boom.

Ve srovnání s jinými odvětvími jsme ale velké výkyvy v objemech a komoditách neměli.

Jak využíváte telematiku, kterou výrobci návěsů a vozidel dnes nabízejí?

V současné době pracujeme hlavně na sjednocení telematických systémů, abychom z mnoha systémů, které používají různí výrobci, měli jeden výstup. Primárně však používáme telematiku Scania nebo Eurowag.

Co se týče výstupů z telematiky, jsou pro nás zajímavé především dvě oblasti. Jednou jsou data, která se týkají teploty, protože děláme logistiku v řízeném teplotním režimu. Druhou oblastí je poloha vozidla ve vztahu ke sledování zakázek. Máme vlastní komunikační systém s řidiči, kterému říkáme e-Driver, jenž používáme pro komunikaci mezi dispečinkem a řidiči. Lze si to představit jako elektronický ložný list, který má řidič u sebe a přes který komunikuje ze svého mobilního telefonu se svým dispečinkem. Takže máme dobrý přehled o tom, kde se nám vozidla pohybují, máme informace o tom, co řidiči dělají na jednotlivých nakládkách a vykládkách a k tomu máme i údaje z telematiky vozidel.

Některé plány do budoucna jste již zmínil. Na co dalšího se hodláte zaměřovat?

Vedle rozvoje v oblasti dopravy hodláme v nejbližší době také významně posílit naši aktivitu v oblasti mezinárodní, globální logistiky, a to jak u mezinárodních FTL přeprav, tak u námořních a leteckých přeprav. Za tím účelem zakládáme dceřinou společnost, která se bude jmenovat HOPI Global Solutions, jež bude mít jako separátní entita na starosti aktivity v oblasti Road & Air & Ocean. To je aktivita, se kterou jsme již začali (hlavně v oblasti Road a Ocean) a kterou budeme chtít v nejbližší době významně rozvíjet.

Milan Frydryšek

Foto: HOPI

spinner