​IRU: Je třeba řešit krizi v dodavatelském řetězci

​IRU: Je třeba řešit krizi v dodavatelském řetězci

Členské asociace Mezinárodní unie silniční dopravy IRU odhlasovaly krizovou výzvu vládám k řešení současných narušení globálního dodavatelského řetězce. Rada IRU pro nákladní dopravu, která zastupuje více než tři miliony logistických operátorů po celém světě, jednomyslně podpořila výzvu vládám, aby urychlily digitální obchodní nástroje, zastavily zavádějící covidová omezování, jednaly s cílem zmírnit nedostatek řidičů a vyrovnaly prudce rostoucí ceny pohonných hmot.

Asli Çalik, prezident Rady IRU pro nákladní dopravu, řekl: „Narušení dodavatelského řetězce způsobuje v našem regionu, který je křižovatkou euroasijského a globálního obchodu, stejně jako ve většině ostatních zemí každý den velké problémy. Logistické společnosti dělají, co je v jejich silách, ale i vlády musí okamžitě jednat, aby zboží zůstalo v pohybu.“

Rezoluce vyzývá vlády, aby jednaly ve čtyřech oblastech:

1. Odlehčily přetíženým přístavům a obnovily obchodní toky tím, že urychlí využívání stávajících nástrojů pro usnadnění digitálního obchodu, a to i pro úmluvy OSN CMR a TIR;

2. Uvolnily pohyb nákladních vozidel tím, že se upustí od zbytečných a často politicky motivovaných hraničních covidových kontrol a omezení jízdy, a obnovily volný pohyb pracovníků v dopravě;

3. Zmírnily nedostatek řidičů nákladních automobilů snížením věku pro získání kvalifikace profesionálních řidičů na 18 let, urychlily procesy udělování víz řidičům a podpořily vznik školících míst se zvláštním důrazem na přilákání většího počtu žen do této profese

4. Zmrazily nebo upravily daně a poplatky za pohonné hmoty, aby se vyrovnaly prudce rostoucí ceny pohonných hmot.

Generální tajemník IRU Umberto de Pretto uvedl: „S rychle se blížícím koncem roku začínají spotřebitelé platit za tento zmatek v dodavatelském řetězci. Potřebujeme, aby vlády jednaly hned, abychom se vyhnuli zpoždění a nedostatku produktů do konce roku a do roku 2022.“

(lan)

Ilustrační foto: Krone

spinner