DN č. 15 - IT v dopravě a logistice, Telematika, Silniční nákladní doprava, vychází 19.7., uzávěrka již 28.6.! 

Inovační tým pracuje na řešení proti krádežím paliva

Inovační tým pracuje na řešení proti krádežím paliva

Jednou z největších výzev u digitálních řešení je rychlé zavedení produktu a zajištění dostupnosti pro zákazníky. Přední poskytovatel internetových služeb na bázi telematiky pro nákladní vozy a autobusy Daimler Fleetboard od léta 2016 používá pro urychlení procesu tzv. Innovation Funnel – do tohoto „trychtýře“ nápadů mohou přispívat zaměstnanci, partneři i zákazníci s návrhy na vylepšení budoucí platformy pro optimalizaci využití vozového parku a plánování tras. Mezinárodní novináři v rámci květnového mnichovského workshopu Driving logistics forward převzali roli produktového týmu Fleetboard a vybírali nejlepší řešení pro systém Fleetboard Truck Guard, který pomocí růz-ných technických opatření (senzorů, kamer apod.) pomůže minimalizovat riziko krádeže pohonných hmot z kamionů. Podpůrné prostředky jsou digitálně propojené s vozidlem a aplikací pro řidiče i dispečink. Jakmile snímače zaregistrují pokus o krádež PHM, spustí alarm a zašlou výstražný signál do dispečinku autodopravce a na mobilní telefon řidiče.

Vedoucí týmu pracovníků Fleet-board Steven Quaak, který návrh v Mnichově představil, vedl v následujících čtyřech týdnech řadu rozhovorů s vývojáři, odbytovým oddělením divize užitkových vozů Mercedes-Benz a více než dvěma desítkami zákazníků z pěti zemí.

Diskuse ukázaly řadu možných technických problémů, zejména s instalací senzorů a kamer a jejich napájením v době, kdy je motor vozu vypnutý, nicméně tým pracoval na rozvíjení konceptu dále. Na straně zákazníků je o podobné řešení velký zájem, ovšem bez nutnosti dalších investic do vybavení vozu. Jedním z protinávrhů je možnost sledování čehokoli nestandardního u palivové nádrže, respektive paliva. Na základě rozhovorů přepracoval projektový tým původní návrh. Nyní se místo instalace dalšího hardwaru snaží o čistě digitální řešení vyžadující pouze minimální náklady na zavedení.

Tým se v první fázi zaměřuje na koncept Fuel Report, tedy na vyhodnocování dat o úbytku paliva v ná-drži. Fleetboard navíc vyvíjí nadstavbové Big Data řešení, které komplexně porovná údaje o tankování, spotřebě, průměrné rychlosti atd. Zákazník obdrží inteligentní přehled. Dálkově bude možné uzamknout uzávěr palivové nádrže, preventivně například na odstavných parkovištích s vyšším rizikem krádeže paliva. Nabízí se dokonce i opačná strategie parkování s minimálním stavem paliva a neuzavřeným hrdlem palivové nádrže, aby autodopravce zabránil možnému násilnému poškození systému ze strany zlodějů. Různé varianty řešení včetně původní ideje alarmu v reálném čase představí projektový tým na příštím workshopu Shark Tank.

spinner