Ing. Jan Žákovec: Plyn je v současnosti nejdostupnější řešení

Ing. Jan Žákovec: Plyn je v současnosti nejdostupnější řešení

V České republice je aktuálně vprovozu necelých více než 26 tisíc vozidel na stlačený zemní plyn (CNG). Ta se vyznačují téměř polovičními provozními náklady oproti benzinovým či naftovým motorizacím a výrazně nižšími emisemi. Podle Českého plynárenského svazu drží Česká republika třetí příčku co do velikosti infrastruktury v Evropě. Na nejbližší plány v této oblasti jsme se zeptali Ing. Jana Žákovce, manažera rozvoje alternativních zdrojů Pražské plynárenské, a. s., jedné z nejvýznamnějších firem ve využití CNG.

Jak se momentálně vyvíjí zájem o CNG?

Neustále vidíme, že zájem o CNG roste. Konkrétně, prodej CNG na stanicích Pražské plynárenské vzrostl za období leden až říjen 2020 o 13% oproti stejnému období roku 2019.

Současných 214 veřejných CNG stanic v České republice, z toho 26 v Praze, umožňuje CNG motoristům bezproblémové plnění. Většina CNG stanic je součástí čerpacích stanic klasických pohonných hmot. Řidiči již nevnímají CNG jako pokus výrobců, ale jako standardní vozidla s naprosto stejnými vlastnostmi jako vozidla na konvenční paliva. Tento zájem se projevuje nejen na primárním, ale i na sekundárním trhu, tedy s ojetými vozidly.

Zvýšený zájem vnímáme rovněž u soukromých firem (rozvážkové služby, pekárny, taxi a podobně), které využívají zejména užitková CNG vozidla. CNG se stále více prosazuje v komunální dopravě (například svozová a čisticí vozidla Pražských služeb) nebo v autobusech MHD. Těch v České republice jezdí více než 1600.

Automobily na CNG již řadu let nabízí Škoda Auto. V současné době nabízí modely Scala, Kamiq a letos představila variantu G-TEC i zcela nové čtvrté generace modelu Octavia.

U zákazníků jsou CNG auta stále oblíbenější. Většímu rozvoji CNG by pomohlo více modelů CNG vozidel i od dalších výrobců.

Evropská unie tlačí automobilky do výroby elektromobilů, které ale vzhledem k jejich vysoké ceně a dalším problémům (malý dojezd, dlouhá doba dobíjení, požární bezpečnost) na trhu nenacházejí větší uplatnění. My věříme plynu. Dnes CNG a LNG, brzy BioCNG a BioLNG, v budoucnu vodíku.

Jakou vidíte v nejbližším období roli alternativních paliv v plnění stále se zostřujících emisních limitů?

Rozhodující. Zemní plyn a biometan jsou dnes nejdostupnějším a často i jediným řešením, jak snížit emise škodlivin v dopravě a splnit klimatické cíle Evropské unie. Plyn je v emisích lepší než elektromobil, uvedla pravidelná zpráva hlavní německé motoristické organizace ADAC, týkající se měření emisí CO2, oxidů dusíku a pevných částic, za rok 2019. V Ecotestu byl elektromobil až na třetím místě, první dvě příčky obsadily vozy s pohonem na stlačený zemní plyn CNG. „Zemní plyn by měl nalézt větší uplatnění i v silniční dopravě, kde pomůže překlenout období při nahrazování nafty a benzinu elektřinou,“ popsal letos v červnu budoucí využití zemního plynu výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans s tím, že pro jeho další rozvoj se počítá i s výraznějšími finančními dotacemi.

Už nyní přispívají vozidla CNG k úspoře emisí (míra úspory CO2 cca 23% oproti naftě). CNG automobily přinášejí rychlé zlepšení kvality ovzduší, zejména ve městech a obcích.

Je předpoklad, že v příštích letech postupně CNG bude nahrazeno bioCNG, který má 30násobné úspory CO2 oproti naftě. Biometan se v podmínkách České republiky ukazuje jako zcela klíčový zdroj obnovitelných zdrojů energie – OZE pro dopravu, bez kterého nebude možné v roce 2030 závazek České republiky podílu OZE v dopravě ve výši 14% prakticky vůbec splnit.

Jaké jsou vaše nejbližší plány v oblasti alternativních paliv?

Pražská plynárenská patří se 185 CNG osobními a užitkovými vozidly k jejich největším provozovatelům v České republice. Provozujeme 10 veřejných CNG stanic, do desítek dalších dodáváme zemní plyn. A počítáme s výstavbou dvou až čtyř nových CNG stanic ročně. Jako pražská městská firma spolupracujeme na komunálních projektech s cílem zlepšení životního prostředí v Praze. Praha má největší flotilu CNG vozidel pro svoz odpadu a čištění ulic nejen v České republice, ale i v zemích střední Evropy. Pražská plynárenská Distribuce je aktivním účastníkem městského projektu „Biometan – využití kalového plynu na ÚČOV Praha“. Vyrobený biometan bude vtláčen do distribuční plynovodní sítě a po jeho stlačení na BioCNG bude nabízen motoristům na CNG stanicích Pražské plynárenské. Zahájení zkušebního provozu je plánováno na rok 2022.

Tomáš Lébr

Foto: Pražská plynárenská

spinner