Daniel Priban: Naším cílem je propojit každého s každým

Daniel Priban: Naším cílem je propojit každého s každým

Společnost TIMOCOM před dvěma roky představila cestu, po níž se hodlá ubírat – Smart Logistics System. Že toto rozhodnutí bylo správné, se naplno potvrdilo i letos během pandemie koronaviru, kdy logistické a dopravní firmy začaly v mnohem větší míře hledat nová chytrá řešení. Na co se nyní společnost TIMOCOM především zaměřuje a jaké výzvy vidí u svých zákazníků, to nám přiblížil ředitel její české pobočky Daniel Priban.

Jedním z dopadů letošní pandemie koronaviru je, že podpořila rozvoj digitalizace v nejrůznějších odvětvích…

Ano, pandemie zapůsobila jednoznačně pozitivně na rozvoj digitalizace a automatizace a to se dotklo jak nás, tak našich zákazníků. Operativní pracovníci se přesunuli na home office, začali více využívat internet a vzrostly nároky na vzdálenou komunikaci. Pandemie vyvolala obrovský posun k novým technologiím a logistika představuje pro tento rozvoj naprosto ideální prostředí. Míra digitalizace je v tomto oboru již vysoká, ale stále je zde ještě hodně rezerv.

Zatímco dříve jsme zákazníky oslovovali my a ptali se jich, zda chtějí digitalizovat, nyní je to naopak – sami se na nás obracejí s tím, zda máme vhodná řešení pro digitalizaci.

Před rokem jste uvedl, že zákazníkům nabízíte propojování jejich vlastních a cizích systémů…

Když jsme začali nabízet rozhraní pro různorodé systémy, tušili jsme, že je to správný směr, kterým se máme v budoucnu ubírat.

Ale pandemie to výrazně urychlila. Největší výzvy, které dnes před firmami stojí, spočívají ve standardizaci, v tom, na jaký standard nyní navážou. A pak je zde také škálovatelnost, rozšiřitelnost systémů. Není až tak těžké vyvinout něco, co je použitelné pro současné potřeby. Ale firmy potřebují systémy, které budou schopné se rozvíjet s tím, jak se budou měnit jejich potřeby v důsledku rozvoje logistických procesů. Situace je dnes taková, že operativní pracovníci v logistice pracují na několika monitorech a současně ve vícero aplikacích, mezi nimiž nějakým způsobem přenášejí data.

A při implementaci nejde jen o propojení systémů mezi sebou, ale je zde i mezinárodní standardizace, protože logistika je globální odvětví.

Integrovatelnost je důležitá z mnoha důvodů. Nejde jen o to, že pokud se pracovník musí školit na mnoho systémů, je to časově náročné a v případě fluktuace zaměstnanců hodně obtížné. Náročné je i samotné předávání dat mezi systémy. Je to pracné a je to zdrojem chybovosti. Takže to všechno dnes vede firmy k tomu, že mají zájem o větší integrovatelnost a automatizaci. Ideální stav je takový, že zaměstnanec pracuje v jednom prostředí, kde jsou všechny informace, které potřebuje. Centralizují se tam všechna dat z objednávek, faktur apod. A toho firmy chtějí docílit – aby vše bylo jasné, srozumitelné a transparentní.

Home office bude u některých profesí v určité míře asi přetrvávat. Jaké jsou podle vás jeho perspektivy v logistice, kde se pracuje s mnoho různými a softwarově náročnými systémy?

Asi každý zažil na vlastní kůži, že něco může technologicky zvládat ze vzdáleného prostředí, ale něco ne. A na to právě nyní firmy narážejí. Některé technologie jsou snadno použitelné i pro home office, jiné bohužel ne. Jsou to serverové aplikace, které běží jen na daném lokálním počítači.

Jako TIMOCOM jsme v tomto na velmi dobré úrovni, protože naše systémy běží jako internetové aplikace, na něž se lze připojit z dálky. Používáme API rozhraní, které funguje v zabezpečeném internetovém prostředí.

Většina firem nyní ví, že potřebuje své procesy zoptimalizovat.

A rozhodují se, zda tuto optimalizaci řešit vlastními silami, nebo zda ji mají přenést na nějakého dodavatele. Buď si tedy novou technologii vyvinou sami, nebo si již koupí nějaké řešení. Je to však finančně náročný krok a je třeba vzít v potaz, aby toto řešení bylo použitelné i vzdáleně a případně, zda bude sloužit jen pro interní potřebu, či je vhodné, aby bylo uplatnitelné i v globálním logistickém řetězci – tedy že je bude moci využívat i někdo jiný. To je výzva, před kterou dnes firmy stojí a na kterou my reagujeme.

TIMOCOM nabízí komplexní chytrá řešení pro logistiku a dopravu. Mnozí dopravci vás však stále mají spojené s burzou nákladů…

Postupně jsme se přerodili v logistický systém a burza je jen jednou jeho součástí. Zatímco dříve to byl jeden z nejvýznamnějších článků, dnes představuje zhruba třetinu z našich systémů. Nastavili jsme dlouhodobě trend, že chceme

Když už ale mluvíme o burze, v době pandemie došlo k významné změna na dopravním trhu. S tím, jak se radikálně omezila výroba a obchod, dopravci se zbavovali nadbytečných dopravních kapacit. A v druhé polovině roku, konkrétně třeba v době od 30. do 39. týdne, kdy se výroba zase rozběhla a všichni chtěli dohnat předchozí ztráty, tak naprosto chyběla volná vozidla. Firmy byla ochotné dopravcům zaplatit cokoliv, proplácely i cesty zpět, jen aby se jejich zboží dostalo k zákazníkům. A myslím si, že tento trend se bude cyklicky opakovat i nadále. Dopravní kapacity totiž bude rozšiřovat jen málokdo, v současné době jsou investice do vozového parku stále velice riskantní.

Vraťme se k propojitelnosti systémů. Vývoj dalších rozhraní je tedy v současné době pro vás klíčový?

Z minulosti máme připraveno již více než 270 rozhraní k sledovacím systémům a nyní v podstatě usilujeme o propojitelnost ve třech oblastech. První z nich je předávání poptávek, tzn. propojení poptávky se systémy zákazníka. Firma tedy nevytváří poptávku na dopravu u nás, ale ve svém systému, a formou rozhraní ji předá k nám do centralizovaného úložiště. A jiná strana si ji v něm, buď přímo nebo opět pomocí rozhraní, vyzvedne.

Druhou oblastí je propojení objednávek. To probíhá obdobně. Pokud se firma domluví na konkrétní zakázce, vytvoří objednávku ve svém systému, odešle ji skrze rozhraní do centrálního úložiště TIMOCM a tam je k dispozici pro protistranu,

Tyto tři oblasti fungují, jsou propojitelné a každým den se integrují další firmy. Buď využívají již hotová rozhraní, nebo tato rozhraní s někým vytváříme, jako nedávno například s LOBSTER_PRO; ti, kteří ho využívají, jsou s námi propojitelní.

V loňském roce jste se zmínili, že se snažíte nabízet své služby i výrobním podnikům. Jak se tato oblast rozvíjí?

Toto byl také krok správným směrem. V momentě, kdy firmy potřebují umístit expediční objednávku, tak ji potřebují transportovat ze svého systému ven.

Pokud jim jejich stabilní partneři dopravní kapacitu nejsou schopni zajistit, hledají dopravu jinde. A jejich zájem o naše služby roste geometrickou řadou.

Tématem, které se logistiky a dopravy úzce dotýká, je bezpečnost…

Nároky na bezpečnost s rozvíjející se digitalizací a automatizací dále rostou. Když si představíte, jak to probíhalo dříve, tzv. old school, tak přeprava se zajišťovala pomocí běžných mailů a telefonů a to představovalo obrovské bezpečnostní riziko. V našich systémech probíhá vše digitálně a na všech stranách jsou certifikované osoby. Komunikace běží přímo nebo přes rozhraní v uzavřeném systému a není šance, že by se k ní dostal někdo nepovolaný. Jakákoliv objednávka či poptávka se dostane jen k autorizovaným subjektům. A případné upřesňování probíhá přes integrovaný on‑line komunikátor. To vše

Co se týče dalších novinek a inspirace do budoucna, vstoupili jsme do konsorcia FreightTech, kde je propojeno více než sto firem, které se zaměřují na digitalizaci a automatizaci na přepravním trhu. Jsou zde start‑upy i renovované firmy a funguje to jako výměnná platforma a zdroj nových nápadů.

Milan Frydryšek

Foto: TIMOCOM

spinner