Co přinesl prosinec 2017 v dopravě

Co přinesl prosinec 2017 v dopravě

Při pohledu na závěr roku 2017 se záměrně nevěnuji námořním lodím, které dokáží přepravovat najednou přes 20 tisíc velkých kontejnerů, ani novým typům elektrických nákladních automobilů, které jsou poháněny na zkušebních úsecích dálnic střešními sběrači jako tramvaje. Nevěnuji se ale ani posledním typům vlaků na pneumatikách nevyžadujícím koleje či prvním automatizovaným autobusům bez řidičů.

Pozornost si dnes zaslouží evropský občan jako takový: co mu v rámci Evropské unie zlepšuje dopravu, jak se zvyšuje jeho bezpečnost a pohodlí, ale i jeho práva. Vězme tedy, že EU je prý jediná část světa, kde jsou občané chráněni úplnou sestavou práv cestujících – ať již jde o cestování vzduchem, po kolejích, lodí, autobusem a autokarem. Legislativa EU ohledně práv cestujících na železnici vstoupila v platnost v prosinci 2009. Podle evropských pravidel mají cestující například v některých členských státech nárok na finanční kompenzaci, pokud jejich vlak přijede do místa určení se zpožděním o hodinu a více. Zdržení pasažéři mají také nárok na jídlo a občerstvení (podle délky zdržení) a ubytování, pokud musí zůstat přes noc.

Evropská komise přichází s návrhem úpravy pravidel práv cestujících vlaky, aby byli ještě lépe chráněni v případech zdržení, zrušení či dokonce diskriminace. Jde celkem o pět oblastí.

Tou první je jednotná aplikace pravidel: služby na dlouhé vzdálenosti, přeshraniční, městské a předměstské, jakož i regionální služby již nemohou být vyjímány z aplikace pravidel o právech cestujících. Nyní pouze pět států (Belgie, Dánsko, Itálie, Nizozemsko a Slovinsko) pravidla plně aplikuje, zatímco ostatní uplatňují různé výjimky a jejich kombinace. To cestující připravuje výrazně o jejich práva.

Dále jde o informace a nediskriminaci: zlepšená ustanovení o informacích o právech cestujících, například otištěním na jízdence. Cestující, kteří používají spojené služby s oddělenými jízdenkami, musí být informováni, zda se jejich práva vztahují na celou cestu nebo pouze na její části. Je zakázána diskriminace na základě národnosti nebo pobytu.

Dochází rovněž ke zlepšení práv osob s postižením nebo se sníženou hybností: jde o mandatorní právo na pomoc ve všech službách a na plnou náhradu za ztrátu nebo opravu mobilitního vybavení. Potřebné informace se musí podávat v přístupném formátu a drážní zaměstnanci mají za povinnost projít školením k získání vědomosti o postiženosti.

Stranou nezůstávají ani vymáhání, postupy při reklamacích a postihy: jde o jasné konečné termíny a postupy i o jasnou odpovědnost a kompetenci národních úřadů odpovědných za uplatňování a vyžadování práv cestujících.

Posledním aspektem je přiměřenost a právní férovost: doložka o „vyšší moci“ zprostí drážní podniky poskytování náhrady za zpoždění způsobená přírodními katastrofami, jež nemohly ani předvídat, ani jim zabránit. Podle současných pravidel dráhy musely platit náhrady, dokonce když čelily takovým událostem.

Péče o zlepšené cestování starších osob dostane nový impulz. Týká se jí nové evropské ocenění tak zvanou Cenou Horizont, kterou se v EU odmění nejlepší řešení na zlepšení cestovní mobility starších lidí. Jaký je důvod? Obyvatelstvo v EU stárne. V roce 2020 bude v Evropě 75 milionů starších osob a v roce 2030 dokonce již 88 milionů. Podíl osob ve věku nad 65 let se zvýší z 17,5 procenta v roce 2010 na 29,5 procenta v roce 2060. Důvodem soutěže je vyvinout inovativní a udržitelné mobilitní řešení pro občany nad 65 let. Cenu po uzavření soutěže navrhne jury pro řešení, jež se nejlépe vyrovná s jejím kritériem. Předkládaná řešení – mohou kombinovat rysy technické a sociální i aspekty chování – musí však být aplikována po několik měsíců během období soutěže.

Cena byla vyhlášena na konci listopadu v Lisabonu během konference s názvem Otevření éry sociálních inovací. Přihlášky do soutěže se budou přijímat do února 2019 (přesné datum bude ještě určeno) s tím, že cena bude udělena v průběhu toho roku. Vítězi má mimo jiné připadnout částka dvou milionů eur.

Jiří Kladiva

spinner