ČESMAD Bohemia: Zvyšování bezpečnosti na silnicích je i pro dopravce důležitým tématem

ČESMAD Bohemia: Zvyšování bezpečnosti na silnicích je i pro dopravce důležitým tématem

„Dopravní firmy mají velký zájem na zvyšování bezpečnosti na silnicích. Zodpovídají za tisíce řidičů (v ČR je až 300 tisíc profesionálních řidičů) a chtějí, aby se dostali bezpečně a včas domů. Totéž platí samozřejmě i pro ostatní účastníky silničního provozu.“ Upozornil na to generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

„Nejde přitom jen o řidiče nákladních vozidel a autobusů. Je třeba, aby se především nákladní profesionální doprava snesla i s individuálním motoristy, s nimiž se na silnicích řidiči kamionů setkávají. Dochází zde k mnoha zbytečným konfliktům a k nálepkování jednotlivých skupin řidičů. Právě u nákladních vozidel je naprosto běžné, že je řidiči osobních vozidel pokládají za překážku v provozu. Letos za pandemie koronaviru se jasně ukázalo, že silniční nákladní doprava je součástí kritické infrastruktury státu, byla schopná fungovat i za obtížných podmínek a chod společnosti bez ní je nemyslitelný,“ zdůraznil Vojtěch Hromíř.

„Bohužel je to však tak, že kamion je velký a těžký a na ostatní řidiče na silnicích působí jako potenciální nebezpečí. Přitom, když se podíváme objektivně na statistiky, třeba v souvislosti se zaviněnými fatálními nehodami, jedná se u nákladních vozidel pouze o malý počet. Když už však k nehodě kamionu dojde, je hodně vidět a může to způsobit i velké dopravní komplikace. Proto je důležité, aby odvětví silniční nákladní dopravy bylo schopno na sobě pracovat a přispívalo k stálému snižování počtu nehod,“ upozornil Vojtěch Hromíř.

V centru pozornosti jsou nyní zahraniční řidiči

Sdružení ČESMAD Bohemia každoročně připravuje, často s podporou Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů akce a kampaně na zvýšení bezpečnosti na silnicích zaměřené jak na profesionální řidiče, tak i na širší veřejnost.

„Například v loňském roce jsme zahájili unikátní kampaň transit.tir.cz, která pokračuje letos a chceme ji prodloužit i na další roky. Jejím cílem je snížení nehodovosti zahraničních řidičů kamionů na silnicích v České republice. Českou republikou tranzituje denně velké množství řidičů z jiných zemí. Na ně se dosud nikdo nezaměřoval, a to i přesto, že měli poměrně vysokou nehodovost a při silničních kontrolách u nich byla zjištována vysoká závadovost. Podle našeho názoru jediná cesta, jak tuto situaci zlepšit, je začít s nimi komunikovat a upozorňovatje na to, co je u nás odlišné a na co je třeba si dát pozor,“ řekl Vojtěch Hromíř.

Hlavní pozornost je věnována nejpočetnějším skupinám řidičů jezdících přes naše území. Kampaň je tedy vedena v češtině, angličtině, polštině, ruštině, rumunštině, němčině a maďarštině.

Ověřené informace vždy na dosah

Prostřednictvím portálu www.transit. tir.cz Sdružení ČESMAD Bohemia apeluje na všechny řidiče nákladních vozidel z jiných států, aby věnovali maximální pozornost řízení, a nabízí jim důležité informace o pravidlech a podmínkách provozu na našich komunikacích. V prvé řadě jsou to obecná pravidla, která se však v různých zemích liší. Patří mezi ně vytváření záchranné uličky, chování na přejezdech, nulová tolerance alkoholu nebo používání mobilních telefonů. Na dalších stránkách jsou speciální informace týkající se kamionů a jejich řidičů, jako jsou například zákazy jízd, limitní rozměry a hmotnosti, rychlost jízdy či zimní výbava. Nechybějí rovněž informace o mýtném systému a pokutách.

Důležitým konkrétním sdělením jsou například informace o rekonstrukci dálnice D1. „Druhým rokem zahraniční řidiče upozorňujeme, že páteřní dálnice D1 je v trvalé rekonstrukci a jejímu průjezdu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, protože každý problém může vyvolat mnohahodinové zdržení. Vzhledem k tomu, že zahraniční řidiči nemají informace z českých rádií, umožňuje jim projekt transit.tir.cz mít přehled o všem důležitém. Informace mohou získat jak přes internet, tak přes staženou aplikaci, případně přes sdružení dopravců ve svých zemích, která tyto informace také dostávají. Projekt pokládáme za velice důležitý příspěvek k BESIPu, zejména proto, že jím je nastavena komunikace se zahraničními řidiči, kterou lze dále rozvíjet,“ uvedl Vojtěch Hromíř.

O tom, že kampaň tranzit.tir.cz má dobrou odezvu, svědčí i tato čísla: webové stránky mají 70 000 přístupů měsíčně, facebook 4245 sledujících, dosah příspěvků jen za poslední měsíc byl 200 000 osob a mobilní aplikace má již 11 400 instalací.

Kampaně dopravců v České republice

Další kampaní, která byla do určité míry propojená s projektem tranzit. tir.cz, byla Roadshow 2019/2020, kdy hostesky rozdávaly řidičům na parkovištích potřebné informace. První roadshow proběhla v roce 2019před prázdninami, kde hlavním tématem byly rekonstrukční práce na dálnicích a problémy související s nedostatkem odpočívek. Při druhé se Sdružení ČESMAD Bohemia zaměřilo na zimní sezónu, při třetí upozorňovalo řidiče na již zmíněnou aplikaci, která funguje jako trvalý zdroj informací o základních podmínkách provozu v ČR.

Dopravně bezpečnostním projektem cíleným na širší veřejnost byl v roce 2017 projekt Kamionautomat. Cílem bylo upozornit na konfliktní situace mezi nákladní dopravou a ostatními, podstatně zranitelnějšími účastníky silničního provozu. A například v roce 2009 dopravci představili Desatero zásad pro zvýšení bezpečnosti dětí při kontaktu se silniční nákladní dopravou a v témže roce také podpořili výzvu obcí politikům, aby došlo k urychlenému řešení situaci v obcích postižených tranzitující těžkou dopravou.

Na význam kamionové dopravy pro společnost upozornilo Sdružení ČESMAD Bohemia v roce 2016 apokalyptickým klipem Pět dní bez kamionu. A na lepší vnímání silniční nákladní dopravy v očích veřejnosti a na zlepšení spolupráce byla zaměřena kampaň Jedeme v tom spolu už z roku 2006 a projekt Rok smíření z roku 2009.

Zlepšování podmínek pro řidiče

Na bezpečnost provozu má vliv řada faktorů. Ať již je to například zimní údržba a příprava na zimní sezónu ze strany silničářů i dopravců a řidičů, tak třeba podmínky, které řidiči pro svou práci mají. „Dnešní realitou jsou velmi složité nároky kladené na profesionální řidiče. Musí znát spoustu legislativních pravidel, musí sledovat provoz, do toho jim pípá palubní jednotka na mýto, jsou pod tlakem, protože nevědí, jestli se jim podaří včas vykonat na vhodném místě bezpečnostní přestávku, je toho na ně skutečně dost. Dělejme tedy vše proto, abychom jim odlehčili od všeho, co není důležité, a oni se mohli plně soustředit na to hlavní – na bezpečnou jízdu do cíle,“ upozornil Vojtěch Hromíř.

„Téma odpočívek zde patří mezi ta nejdůležitější. Je třeba, aby jich byl dostatek a stát rychle doplňoval ty chybějící. Je určitě dobře, že ŘSD nedávno zprovoznilo kapacitní oboustrannou odpočívku na D5 u Šlovic, kde přibyla místa pro kamiony. Podle nás je také dobrou cestou motivovat privátní sektor k výstavbě dalších truckparků, které mohou odpočívky suplovat. A dívejme se i trochu dopředu. Provoz poroste na D7, D4, D3 nebo D6, samozřejmě na prodloužených D52 a D35,“ uvedl Vojtěch Hromíř.

Školení řidičů

Přestože pravidelná školení řidičů jsou organizovaná po jiné linii, než funguje BESIP, na bezpečnost provozu mají také významný dopad. Sdružení ČESMAD Bohemia ročně proškolí na dvacet tisíc profesionálních řidičů. „Snažíme se dělat tato školení důkladně, aby si z nich řidiči něco odnesli. Když už někdo má profesní osvědčení, tak musí fungovat jako skutečný profesionál,“ zdůraznil Vojtěch Hromíř.

Pandemie potvrdila nezastupitelnost silniční dopravy

Během pandemie se ukázalo, že silniční nákladní doprava je schopná fungovat i v obtížných podmínkách a je v krizových situacích nezastupitelná. „Přestože se řidiči kamionů střetávali s řadou omezení a museli dodržovat různá hygienická a bezpečnostní opatření na terminálech nebo u zákazníků, dokázali spolehlivě fungovat i v takto náročných podmínkách a k nákaze koronavirem u nich docházelo jen ve výjimečných případech. Naše obavy plynoucí z toho, že vzhledem k cestám do zahraničí jsou rizikovou skupinou, se naštěstí nepotvrdily. Za jejich výkon v době pandemie jim patří obrovský dík,“ dodal Vojtěch Hromíř.

Milan Frydryšek

Foto: ČESMAD Bohemia

spinner