DN č. 15 - IT v dopravě a logistice, Telematika, Silniční nákladní doprava, vychází 19.7., uzávěrka již 28.6.! 

BGL vítá kontroly zemědělských dopravců

BGL vítá kontroly zemědělských dopravců

14.8. - Spolkový úřad pro nákladní dopravu BAG nedávno spustil kontroly podnikatelských subjektů, které zajišťují nákladní dopravu v zemědělském sektoru. Zaměřil se na to, zda firmy mají příslušné národní povolení nebo evropskou licenci a zda dodržují předpisy o přístupu na trh a zaměstnávání pracovníků. Nová právní úprava nabyla účinnosti 1. června, nicméně z důvodu rozdílných interpretací některých ustanovení a nedostatečným kontrolním mechanismům v minulosti se praxe posunula víceméně do zóny šedé ekonomiky.

Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury pověřilo prováděním kontrol úřad BAG. Spolkový svaz spedice a logistiky BAG změnu v přístupu přivítal s tím, že jde konečně o naplnění slov spolkové vlády a Evropské komise o důsledném vymáhání dodržování platné legislativy. „Je to cesta, jak zajistit rovné konkurenční podmínky na evropském trhu silniční nákladní dopravy. Každý, kdo podniká v oboru, musí dodržovat nastavená pravidla: mimo jiné mít příslušné povolení k podnikání a instalovaný digitální tachograf, z něhož lze doložit dodržování, respektive porušování nařízených dob jízdy a odpočinku řidičů. Je to v zájmu nejen volného trhu, ale i bezpečnosti provozu na německých silnicích,“ uvádí se v reakci BGL na spuštění kontrol pracovníky BAG. Členové BGL žádají, aby se diskuse o novém celoevropském právním rámci dopravního trhu (tzv. evropský balíček mobility) začaly vážně zabývat možností zahrnout do přísnějšího režimu regulace i stále častěji využívané užitkové vozy do 3,5 tuny (v Německu označované symbolicky jako Sprinterklasse). Do tohoto segmentu podle BAG proniká levná konkurence z nových členských zemí.

(mm)

spinner