Německé přístavní hospodářství očekává větší podporu

Německé přístavní hospodářství očekává větší podporu

Navzdory všeobecně optimistickým ekonomickým vyhlídkám požaduje německé přístavní hospodářství od spolkových zemí i spolkových orgánů aktivnější podporu. „Můžeme být ještě lepší, můžeme dosáhnout více,“ zdůraznil Frank Dreeke, prezident Ústředního svazu německých přístavních podniků ZDS, na výroční tiskové konferenci v Hamburku. Varoval však také, že při zanedbání podpory přístavů ze strany odpovědných míst hrozí, že zákazníci dají přednost konkurenci z jiných zemí.

V prvním pololetí 2017 dosáhly výkony překladu přibližně 180 přístavních podniků v Německu 150,1 milionu tun. Pro srovnání: ve stejném období roku 2016 bylo odbaveno 148,7 milionu tun. Za celý loňský rok přístavní podniky přeložily 296,3 milionu tun zboží. „Druhá polovina letošního roku běží velmi dobře. Hranice 300 milionů tun, kterou jsme naposledy překonali v roce 2014, je naprosto reálnou hodnotou,“ řekl Frank Dreeke. Současně upozornil na to, že přístavy v okolních zemích úspěšně získávají další podíly na trhu. Jednou z příčin je přeskupení aliancí kontejnerových rejdařství, daleko závažnějším problémem jsou však nejrůznější dopravně-politické překážky.

Přístavy požadují investice do vnitrozemských cest

Přístavní sektor požaduje přijetí zákona o urychlení plánování dopravní infrastruktury, který by se opíral o zprávu inovačního fóra o urychlení plánování z léta 2017. „Jde o to, aby se celý proces – při zachování rovnováhy nejrůznějších zájmů – maximálně zefektivnil a urychlil. Není možné, abychom s železnou pravidelností rok co rok oddalovali důležitá rozhodnutí týkající se vylepšení splavnosti Emsu, Vesery, Labe i plavebních kanálů Wismar a Rostock. Prohloubení plavební dráhy v rostockém kanále musí začít již na přelomu let 2020/2021,“ řekl dále Frank Dreeke.

Zdlouhavý schvalovací proces pro těžké náklady

Svaz ZDS ve svém pozičním dokumentu představil konkrétní návrhy, které se přitom opírají o využití zjednodušeného stávajícího právního rámce pro schvalovací řízení a zvládnutí různých plánovacích standardů na úrovni spolkových zemí.

Velkou komplikaci podle ZDS představuje rovněž zdlouhavý schvalovací proces pro těžké náklady v některých spolkových zemích. Svaz volá po realizaci avizovaného snížení poplatků za užívání železniční infrastruktury na polovinu. Přístavní hospodářství musí také plně vsadit na Průmysl 4.0, masivní digitalizaci všech procesů.

spinner