Korelace mezi spolehlivostí jízdních řádů a cenou námořní přepravy

Korelace mezi spolehlivostí jízdních řádů a cenou námořní přepravy

25.11. - Dánský poskytovatel výzkumných a analytických, datových a poradenských služeb v rámci odvětví globálního dodavatelského řetězce Sea-Intelligence provedl průzkum, aby zjistil, zda spolehlivost jízdního řádu lodí souvisí s cenou námořní dopravy. Společnost analyzovala vztah mezi těmito dvěma momenty s cílem zjistit, zda období s vysokou spolehlivostí jízdních řádů vedla k vyšším sazbám za přepravu. "Kdykoliv se mluví o spolehlivosti jízdního řádu, přepravci si stěžují na celkovou nedostatečnou kvalitu služeb v odvětví (námořní dopravy). Jedna debata, která se pak často dostává do popředí, je, zda jsou přepravci vůbec ochotni zaplatit prémii za lepší spolehlivost jízdních řádů", poznamenal Alan Murphy, CEO Sea-Intelligence.

Sea-Intelligence provedla analýzu v sedmi přístavních dvojicích, přičemž použila vlastní data o spolehlivosti rozvrhu a údaje o rychlosti přepravy získané z World Container Index (WCI). "Pro každou z dvojic portů jsme použili zákres rozptylu ukazující WCI na ose y a spolehlivost plánu na ose x, také jsme přidali liniovou trendovou čáru a koeficient určení (R na druhou), který ukazuje sílu korelace", vysvětlují dánští výzkumníci. U téměř všech dvojic portů byla hodnota R na druhou nízká, což značí slabou až žádnou korelaci. Jedinou výjimkou byla společnost Shanghai-Rotterdam, která měla hodnotu R na druhou 0,63, jak je uvedeno níže, což podle výzkumné společnosti znamená, že zhruba 63 % kolísání sazeb za přepravu lze vysvětlit změnami spolehlivosti jízdních řádů.

„Trendová linie je však záporná, což znamená, že v obdobích s vysokou spolehlivostí jízdních řádů byly ceny přepravy nízké a naopak", zdůrazňuje Sea-Intelligence, a rovněž poznamenává, že i když mohou existovat výjimky pro některé specifické specializované dopravce a jednotlivé přepravce, je v tomto ohledu široký tržní trend poměrně jednoduchý. Spolehlivost má tendenci se zlepšovat, když je nadbytečná kapacita, protože to usnadňuje dodržování harmonogramu, ale to s sebou nese také vysokou spolehlivost hlavně v momentech, kdy sazby klesají a nerostou.
"Viděli jsme totéž během pandemie, kdy spolehlivost jízdních řádů stoupala v prvních obdobích s nízkou poptávkou a častými blank sailings, a spolehlivost připlutí značně klesala, protože plavidla začala jezdit plnější a přetížení přístavů rostlo", komentoval Alan Murphy.

SSL ČR

Foto: Port of Antwerp

spinner