​HHP: Prázdné kontejnery jsou v námořních přístavech stále dostupné

​HHP: Prázdné kontejnery jsou v námořních přístavech stále dostupné

24.3. - V uplynulých dnech se opakovaně objevovaly informovace o váznoucí dostupnosti prázdných kontejnerů. A to většinou s odvoláním na index CAx (Container Availability Index), který zveřejňuje společnost xChange. Dodávky prázdných kontejnerů mají zásadní význam pro přístavní hospodářství – pro obchodníky, výrobce i dopravce. Hamburský přístavní podnik HHM (Port of Hamburg Marketing) proto provedl rychlé dotazování mezi rejdaři, zda pociťují problémy s dostupností kontejnerů v Hamburku i ostatních německých námořních přístavech. Odpovědi byly jednoznačné – nedostatek nepociťují a ani se jej neobávají.

Rejdaři zmínili několik klíčových faktorů pro zajištění stabilních dodávek prázdných kontejnerů. Většina firem plánuje kapacity přibližně 3 až 4 týdny dopředu. Často se využívá nadbytku přesycených trhů jako jsou Spojené státy, Velká Británie a Izrael, odkud pak prázdné kontejnery proudí do Hamburku a dalších námořních přístavů v severní a severozápadní Evropě. Přímé dodávky prázdných kontejnerů z Číny nejsou obvyklé a aktuálně ani potřebné. Předseda představenstva HHM Axel Mattern uvedl: „S oživováním čínské ekonomiky, které je nyní patrné, se námořní přeprava, odbavení zboží i přeprava mezi námořními přístavy a vnitrozemím vrátí do normálu. S ohledem na zpomalování evropské ekonomiky neočekáváme, že v Hamburku i jeho provozu s vnitrozemím by mohly nastat nějaké potíže s nedostatkem prázdných kontejnerů.“ Axel Mattern podotkl, že v jednotlivých případech se může stát, že rejdaři krátkodobě narazí na „nevyváženost“ toků prázdných a plných kontejnerů v závislosti na vývoji dovozu a vývozu a poptávky a nabídky ve vnitrozemí. Právě sklady ve vnitrozemí hrají důležitou roli při zásobování trhu s prázdnými kontejnery.

(red)

Foto: LAN 

spinner