DN č. 15 - IT v dopravě a logistice, Telematika, Silniční nákladní doprava, vychází 19.7., uzávěrka již 28.6.! 

​Hapag-Lloyd vyhlíží lepší časy, krize je u konce

​Hapag-Lloyd vyhlíží lepší časy, krize je u konce

Vývoj přepravních tarifů je uspokojivý, rovnováha mezi nabídkou kapacit a poptávkou se stabilizuje a ceny pohonných hmot zůstávají na přijatelné úrovni: pro předsedu představenstva rejdařství Hapag-Lloyd Rolfa Habben Jansena to jsou jasné indikátory toho, že osm let trvající krize námořní dopravy je u konce.

Optimismus Habben Jansena se opírá o několik důležitých faktů. Předně pokračuje vyřazování starší tonáže kontejnerových lodí, kdy přepravní kapacita globální kontejnerové flotily za posledních 12 měsíců poklesla díky sešrotování o jeden milion TEU. Ve stejném období byly do služby zařazeny novostavby s úhrnnou kapacitou pouze 250 tisíc TEU. Dlouhodobý nadbytek přepravních kapacit se tak podařilo výrazně eliminovat, což snížilo nepříjemný tlak na přepravní tarify. Vlna fúzí a akvizic mezi rejdaři rovněž oslabila závody v budování silnějších flotil. „Proces koncentrace na trhu globální námořní dopravy výrazně zpomalil tok objednávek na stavbu nových kontejnerových lodí. Pokud by Hapag-Lloyd nespojil své síly s UASC, museli bychom i my rozšířit naši flotilu,“ uvedl Rolf Habben Jansen.

Rovnováha mezi nabídkou a poptávkou stabilizuje ceny

Šéf rejdařství Hapag-Lloyd očekává, že rovnováha mezi nabídkou přepravních kapacit a poptávkou není krátkodobá a povede ke stabilizaci cen. Rejdaři budou moci lépe plánovat svou obchodní činnost. V blízké budoucnosti by podle Rolfa Habben Jansena nemělo dojít ke krachu velkého rejdařství jako v případě Hanjin. Pro samotný Hapag-Lloyd bylo převzetí arabského rejdařství UASC v květnu klíčovým krokem. Flotilu posílilo 58 relativně nových lodí, její stáří následně kleslo z devíti na 7,2 roku. Proces integrace bude dokončen před začátkem 4. čtvrtletí letošního roku. Hapag-Lloyd chce akvizicí navázat na úspěšné převzetí chilského rejdařství CSAV v rove 2016.

Rolf Habben Jansen je prozatím opatrný, pokud jde o návrat Hapag-Lloyd do černých čísel. V prvním čtvrtletí 2017 rejdařství skončilo v provozní ztrátě 62,1 milionu €, pozitivní vliv fúze s UASC se může projevit s určitým zpožděním. Roční úspora nákladů plynoucí ze synergie dosáhne od roku 2019 částky 435 milionů €. Současná flotila Hapag-Lloyd posílená o lodě CSAV a UASC sestává z 230 plavidel s přepravní kapacitou kolem 1,6 milionu TEU. 

spinner