​Hamburk zavádí systém rezervace časových slotů pro kamiony

​Hamburk zavádí systém rezervace časových slotů pro kamiony

Na konci listopadu byl na všech čtyřech kontejnerových terminálech v hamburském přístavu zaveden systém rezervace časových slotů pro dodání a vyzvednutí kontejnerů na tahačích. Hamburk je prvním německým přístavem, který implementuje takovýto proces sloužící k řízení a optimalizaci provozu nákladních vozidel.

Až dosud nabízely podobné systémy především přístavy v USA, jakož i několik málo terminálů v Evropě, na Dálném východě a v Austrálii. Se zavedením tohoto systému musejí dopravci s okamžitou platností odsouhlasovat časová okna pro dodání a vyzvednutí kontejnerů na HHLA kontejnerových terminálech Burchardkai, Altenwerder a Tollerort i na terminálu Eurogate v Hamburku. Disponenti nákladních vozidel musí zadat plánované časy dojezdu na daný terminál přes datové rozhraní (EDI) nebo přes web. Pokud jsou v tento preferovaný čas dostatečné kapacity, bude daný slot pro příjezd kamionu rezervován. Každé časové okno trvá jednu hodinu, během níž bude nákladní vozidlo odbaveno na daném kontejnerovém terminálu s nejvyšší prioritou. V případě, kdy řidič daný slot nestihne, bude odbaven s nižší prioritou, pokud to vytížení na příslušném terminálu dovolí. Pokud dorazí řidič výrazně později, tento rezervovaný slot propadne a musí být zažádáno o nový. Celý tento systém je navržen tak, aby nabízel řidičům kamionů maximální míru flexibility: storno, změna rezervace, výměna či přidání dalšího slotu je podle prohlášení provozovatelů terminálů možné.

Špičky se vyrovnají a doba čekání se zkrátí

Na základě současného vývoje ohledně vzrůstající velikosti nákladních lodí naplouvají přístav Hamburk stále větší kontejnerové lodě s nosností přes 20 tisíc TEU. Přitom je z jedné lodi přeloženo až 14 500 TEU. To vede k dopravním špičkám v kontejnerové přepravě do a z vnitrozemí. Tento nový systém rezervace konkrétních časových slotů má právě tyto špičky vyrovnat díky rovnoměrnějšímu rozložení odbavení kamionů.

Cílem je zredukovat dobu čekání, resp. odbavení tahačů a nabídnout dopravcům jednotný průběh odbavení a homogenní výměnu informací na všech terminálech. Zároveň má být díky tomuto systému zvýšena výkonnost terminálů díky optimálnímu využití dostupných zdrojů a infrastruktury. Systém rezervování časových oken má zajistit transparentnost a lepší plánovatelnost pro všechny zúčastněné v přístavu Hamburk.

(tj)

spinner